Gemeente Den Helder – Vordering afgewezen, stip op de horizon blijft + Hedzer Faber – Den Helder, zorg, dat je er uit komt met Rob Scholte

Vordering afgewezen, stip op de horizon blijft

Gemeente Den helder - Vordering afgewezen, stip op de horizon blijft

Twitter, 16 okt. 2017 – 15:10

https://twitter.com/HedzerFaber/status/919913354877120512

Den Helder, zorg, dat je er uit komt met Rob Scholte

Riep de voorzieningenrechter, zowel Den Helder als Scholte, bij aanvang van het kort geding nog op om geen oude koeien uit de sloot te halen, in de twee uur, die volgden werden er hele kuddes opgedregd en was het jij bakken niet van de lucht. In de kern verwijten beide partijen elkaar onbetrouwbaar en onfatsoenlijk te zijn.

Opvallend is in die zin de ingetogen reactie van Scholte op zijn overwinning. Natuurlijk, er is gebak gehaald, maar naar buiten toe toonde hij zich een heer. Wilde niet weten van winst of verlies, maar dit moment aangrijpen om de strijdbijl te begraven en in redelijkheid tot een oplossing te komen.

Strategisch

Dat is behalve redelijk ook strategisch handig. Deze slag is onbetwist, die van team Scholte, maar dat betekent niet, dat de gemeente nu juridisch tandeloos is. Er zijn nog aanknopingspunten, maar die vergen wel tijd en geld.

De voorzienigenrechter maakte op veel punten gehakt van het verweer van Scholte, maar niet op dat ene cruciale onderdeel: dat de gebruiksovereenkomsten van het oude postkantoor juridisch huurovereenkomsten zijn, omdat van Scholte een tegenprestatie werd verlangd in de vorm van exposities.

Hij huurt dus, in natura en heeft dus recht op een zekere vorm van huurbescherming. Nader onderzoek moet uitwijzen in welke categorie het Rob Scholte Museum valt, waarschijnlijk ’middenstandsbedrijfsruimte’, denkt de rechter en dan is een opzegtermijn van een jaar van toepassing.

Een uitweg

Neem daarbij in acht, dat ook een aan te spannen bodemprocedure vele maanden in beslag zal nemen en je voelt op je klompen aan, dat dit dossier niet gesloten is voor de raadsverkiezingen in maart volgend jaar.

En hoe de politieke verhoudingen voor wat betreft het Scholte Museum dan liggen, is natuurlijk onzeker. Wil dit college nog een concreet resultaat op zijn conto hebben, dan is er maar een uitweg: zorg, dat je er uit komt met Rob Scholte.

Niet in de laatste plaats, omdat net dat andere hangdossier, het watertoren conflict, is afgesloten met bijna vier ton hogere kosten, omdat het zo lang heeft geduurd. En voor wie alle haat, nijd, verwijten en verdachtmakingen van de laatste tijd even vergeet, is het sec gezien niet eens een slecht bod van Scholte.

Zeker als je bedenkt, dat Den Helder tot voor kort in elk geval het liefst een permanent Rob Scholte Museum wilde en er (nog) geen andere koper bekend is.

De gemeente vroeg een half miljoen. Scholte stelt, dat hij de door hem geboden 245.000 euro cash op tafel kan leggen en wil de noodzakelijke asbest sanering zelf betalen.

De gemeente liet die kosten vorig jaar doorrekenen, maar kon gisteren niet zeggen hoeveel dit moet kosten. Scholte gaat uit van 430.000 euro.

Al met al een serieus bod, dat met deze en andere duur en niet altijd succesvol uitgevallen juridische procedures in het achterhoofd ook serieuze heroverweging verdient.

Noordhollands Dagblad, 18 oktober 10:02

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/analyse-den-helder-zorg-dat-je-er-uit-komt-met-rob-scholte

3 Comments

  1. Onder de paar verstandige raadsleden die Den Helder wonder boven wonder nog heeft, circuleert een bedrag van 3-5 miljoen euro als schadevergoeding voor Scholte omdat B&W het museum jarenlang hebben gesaboteerd (zal de Schuilingbode NOOIT opschrijven). En nee, daarbij gaat het niet om kleine pesterijen zoals een door de gemeente in allerijl aangelegde fietsenstalling op tien centimeter afstand tegen de ruiten van Scholte zodat het zicht op zijn museum wordt ontsiert, maar om het vierkant intern blokkeren van zijn museum middels het aan derden verhuren van kleine ruimtes. Daardoor heeft het museum zich nooit kunnen ontplooien. Scholte sloot hierover een overeenkomst met wethouder Kos, maar die werd teruggefloten door Schuiling die zich beledigd voelt door Scholte en het museum daarom kapot wil maken.

    “De voorzieningenrechter maakte op vele punten gehakt van het verweer van Scholte”, durft de werkelijk onverbeterlijke Schuilingbode nu te schrijven over een door de gemeente aangespannen kort geding dat Scholte nota bene glansrijk won.

    Het wachten is nu op de rechtszaak die Scholte tegen de gemeente gaat aanspannen om zijn mega schade op Schuiling cs te verhalen. Want dat is in dit kort geding niet aan de orde geweest!

    “Rechtbank maakt gehakt van claim Scholte tegen de gemeente Den Helder” zal de Schuilingbode straks koppen, met in kleine lettertjes daaronder; gemeente hoeft Scholte slechts 4 miljoen euro te betalen.

  2. Bij mijn vorige bezoek aan het museum zag ik beugels om fietsen te stallen voor de museum bezoekers. Aan de overkant is voor hen maar weinig plaats….

  3. Bij mijn vorige bezoek aan het museum zag ik dat de gemeente de ruiten van het museum had ingeslagen om fietsen te plaatsen. Aan de overkant is immers geen overdekte fietsenstalling meer….

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.