Gemeente Den Helder – Uitnodiging en Procesdossier Behandeling Commissie Bezwaarschriften (PDF) + Deelbeschikking (2) WOB Verzoek RSMuseum | Postkantoor (PDF)

Verantwoordelijk Burgemeester Koen Schuiling, nu Burgemeester van Groningen, mis en wandaden worden afgeschermd door Gemeente Den Helder met Zwartgelakte WOB’s (foto Facebook)

Uitnodiging en het Procesdossier Behandeling Bezwaarschrift Commissie Bezwaarschriften

Van Chris Kuenen <c.gijzenij@denhelder.nl>
Date do 12 aug. 2021 om 10:36
Subject: 2021-029294 Toezending Uitnodiging en Processtukken Bezwaarschrift van Stichting Adviesman, Dhr Anderson
To Stichting Adviesman <stichtingadviesman@gmail.com>
Cc Bezwaar Den Helder <bezwaar@denhelder.nl>, Inproces <inproces@denhelder.nl>

Geachte heer Anderson,

Hierbij ontvangt u de Uitnodiging en het Procesdossier ten bate van de Behandeling van uw Bezwaarschrift op de Hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften Algemene Kamer op 26 augustus 2021.

Wilt u zo vriendelijk zijn om de ontvangst te bevestigen?

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

Mevrouw C Kuenen

Bestuur en Organisatie
Secretariaat voor bezwaarschriften
Telefoon 31 223 678132
bezwaar@denhelder.nl

Verkeerstorenweg 3
Den Helder

Postbus 36
1780 AA Den Helder

Bij Brief van 25 juni 2021 diende u een Bezwaarschrift in tegen het Besluit van 17 mei 2021, inzake WOB Verzoek Rob Scholte Museum | Postkantoor Den Helder.

Hierbij nodig ik u uit voor de hoorzitting van 26 augustus 2021 om 19:00 uur in het Gemeentehuis op de Kerkgracht 1a te Den Helder. Voor de Behandeling van uw Bezwaarschrift is 45 minuten gereserveerd. Daarin krijgt u de Gelegenheid uw Bezwaarschrift toe te lichten dan wel aan te vullen. U kunt zich melden bij de Receptie, die u verder verwijst.

Ik heb ook een Vertegenwoordiger namens het College Uitgenodigd.

De Commissie is samengesteld uit de Voorzitter, de heer Mr WS Zorg, en twee Commissieleden.

De op de Zaak betrekking hebbende Stukken ontvangt u bijgaand.
U bent tot 10 dagen tot het horen in de gelegenheid nadere Stukken in te dienen.

Ik verzoek u om in Correspondentie naar aanleiding van het Ingediende Bezwaarschrift het bovenstaande Kenmerk te vermelden.

Mocht u naar aanleiding van deze Brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer.

Hoogachtend,

namens de Voorzitter van de Commissie Bezwaarschriften Algemene Kamer

Deze email is uitsluitend bestemd voor de beoogde geadresseerde. Mocht u dit bericht bij vergissing hebben ontvangen, wilt u mij dit dan meteen laten weten en het bericht (inclusief eventueel meegezonden bijlagen) uit uw postbus verwijderen? Stuur in dat geval de tekst van het bericht ook niet door.

PDF

PDF
Gemeente Den Helder – Procesdossier Bezwaar Stichting Adviesman

Deelbeschikking (2) WOB Verzoek Rob Scholte Museum | Postkantoor Den Helder

Gemeente Den Helder – Deelbeschikking (2) WOB Verzoek Rob Scholte Museum | Postkantoor Den Helder (1)

Gemeente Den Helder – Deelbeschikking (2) WOB Verzoek Rob Scholte Museum | Postkantoor Den Helder (2)

Gemeente Den Helder – Deelbeschikking (2) WOB Verzoek Rob Scholte Museum | Postkantoor Den Helder (3)

Gemeente Den Helder – Deelbeschikking (2) WOB Verzoek Rob Scholte Museum | Postkantoor Den Helder (4)

PDF

PDF
Gemeente Den Helder – Deelbeschikking (2) WOB Verzoek Rob Scholte Museum | Postkantoor Den Helder

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oliver+Anderson
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Adviesman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Commissie+Beroep+en+Bezwaar