Gemeente Den Helder – College B en W + College B&W – Raadsinformatiebrief 2021 050017 Mediation Traject Geschillen Rob Scholte Museum Niet Geleid tot Minnelijke Oplossing

Samenstelling College B en W

Burgemeester Jan de Boer MSc

Burgemeester Jan De Boer

Portefeuille

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Handhaving (Vergunningen)

Wethouder Kees Visser (1e Loco Burgemeester)

Kees Visser

Portefeuille

 • Financiën
 • Haven
 • Luchthaven
 • Civiel Militaire Samenwerking
 • Energietransitie Noordzee
 • Visserij
 • Evenementen
 • Wijkwethouder Julianadorp

Vervangt Wethouder Heleen Keur

Wethouder Michiel Wouters (2e Loco Burgemeester)

Michiel Wouters

Portefeuille

 • Stedelijke Vernieuwing
 • Stadshart
 • Detailhandel
 • Grondexploitatie
 • Vastgoed
 • Bestuur en Organisatie
 • Huisvesting
 • HVC
 • Wijkwethouder Nieuw Den Helder

Wethouder Heleen Keur (3e Loco Burgemeester)

Heleen Keur

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen
 • Regionale Samenwerking
 • Cultuur en Erfgoed
 • Willemsoord | Stelling
 • Verkeer en Vervoer
 • Toerisme, Recreatie en Citymarketing
 • Landbouw
 • Wijkwethouder Julianadorp

Vervangt Wethouder Kees Visser.

Wethouder Pieter Kos (4e Loco Burgemeester)

Pieter Kos

Portefeuille

 • Werkgelegenheid
 • Inkomen
 • Participatie
 • Onderwijs
 • Economische mobiliteit
 • Arbeidsmarkt
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Wijkwethouder Stad binnen de linie

Vervangt Wethouder Tjitske Biersteker, Wethouder Peter de Vrij en de Onderdelen Stedelijke vernieuwing, Stadshart en Detailhandel uit de Portefeuille van Wethouder Michiel Wouters.

Wethouder Tjitske Biersteker Giljou (5e Loco Burgemeester)

Tjitske Biersteker

Portefeuille

 • WMO
 • Wijkgericht Werken
 • Gebiedsgerichte Aanpak
 • Volksgezondheid
 • Integratie
 • Wijkwethouder Stad binnen de linie

Vervangt Wethouder Remco Duijnker.

Wethouder Remco Duijnker (6e Loco Burgemeester)

Remco Duijnker

Portefeuille

 • Dierenwelzijn
 • Communicatie
 • Dienstverlening en informatiebeveiliging
 • Milieu en Duurzaamheid
 • Vergunningverlening en Handhaving (voor zover het Niet de Wettelijke Taken betreft)
 • Wijkwethouder Boatex

Wethouder Peter de Vrij (7e Loco Burgemeester)

Peter de Vrij

Portefeuille

 • Jeugdbeleid
 • Jeugdzorg
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Sport
 • Minimabeleid
 • Wijkwethouder De Schooten

Vervangt Wethouder Pieter Kos en de Onderdelen Bestuur en Organisatie en Huisvesting uit de Portefeuille van Wethouder Michiel Wouters.

Gemeentesecretaris Robert Reus

Robert Reus

Portefeuille

 • Hoofd van de Gemeentelijke Organisatie
 • De Verbinding tussen het College van B en W en het Ambtelijk Apparaat

https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/Bestuur_en_organisatie/College_van_burgemeester_en_wethouders/Samenstelling_college_B_W

Raadsinformatiebrief 2021 050017 Mediation Traject over Geschillen Rob Scholte Museum heeft Niet Geleid tot Minnelijke Oplossing

College B&W Den Helder – Raadsinformatiebrief 2021 050017 Mediationtraject over Geschillen Rob Scholte Museum heeft Niet Geleid tot Minnelijke Oplossing (foto Staf RSMuseum)

PDF
College van B&W Den Helder – Raadsinformatiebrief 2021 050017 Mediation Traject over Geschillen Rob Scholte Museum heeft Niet Geleid tot Minnelijke Oplossing

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=College+B&W+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+de+Boer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heleen+Keur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Kos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tjitske+Biersteker+Giljou
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+de+Vrij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Robert+Reus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mediation+Traject
https://robscholtemuseum.nl/?s=Minnelijke+Schikking

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image