Gemeente Den Helder – Rapport over ontslag oud-wethouder Geurt Visser gepresenteerd

De heer Cees Versteden heeft in de middag van 24 september 2015 zijn rapport aan het college en de raad gepresenteerd met betrekking tot het ontslag van oud-wethouder Geurt Visser. Slotconclusie uit het rapport is dat het college onder de gegeven omstandigheden geen onzorgvuldigheid kan worden verweten.

De heer Visser nam eind mei ontslag als wethouder en kreeg vervolgens ook ontslag van de gemeenteraad, om te bereiken dat het ontslag onmiddellijk zou ingaan. De heer Versteden verrichtte zijn onderzoek op basis van de onderzoeksopdracht die de gemeenteraad op 29 juni jongstleden vaststelde. Het college verstrekte vervolgens de opdracht.

De heer Versteden heeft zich gebaseerd op gesprekken en media-uitingen. Hij heeft zijn bevindingen getoetst aan een normatief kader van het functioneren van een wethouder in een college. In dat licht heeft hij de handelswijze van het college, dat tot het ontslag heeft geleid van de wethouder, beoordeeld.

24-09-2015

De volgende PDF’s
Rapport-inzake-het-ontslag-van-de-heer-visser.pdf (4,51 MB):
https://drive.google.com/file/d/0BykV0aKJd5YJMnYzNjZyLWNBTlE/view?pref=2&pli=1
Toelichting van de heer C.J.N. Versteden bij de aanbieding van het rapport
inzake het ontslag van wethouder G.K. Visser aan de gemeenteraad van Den Helder.pdf (147,92 KB):
https://drive.google.com/file/d/0BykV0aKJd5YJb05LRi0wYnJNU2s/view?pref=2&pli=1

http://www.denhelder.nl/actueel/nieuwsberichten_3632/item/rapport-over-ontslag-oud-wethouder-geurt-visser-gepresenteerd_16834.html

2 Comments

  1. Mijn leven lang ben ik al gek op details. Die onthullen vaak nog het meeste. Zo stelt het rapport Versteeden over de wens van Geurt Visser, om zijn door de gemeente betaalde telefoon en Ipad na zijn ontslag gratis mee naar huis te kunnen nemen: “Het college wilde over het behoud van de apparatuur als gebruikelijk geen punt maken”. Wat zou dat rechtspositioneel nou betekenen voor het personeel van de gemeente Den Helder? Mogen die nu ook alle apparatuur die ze gebruiken bij ontslag mee naar huis nemen? Of zouden we in een maatschappij leven, waarin een matroos die van een hongerloontje moet leven, bij zijn ontslag een rekening krijgt omdat de dienstfiets die hij moet inleveren een paar krassen vertoont, terwijl de schout-bij-nacht met een mega salaris bij zijn afscheid zijn dienstauto cadeau krijgt?

  2. Uit het rapport Versteeden: “Op 30 september 2014 raadde de bedrijfsarts van de gemeente Den Helder wethouder Geurt Visser aan, om met grote spoed een geslachtsziekten specialist te bezoeken”. Bent u geschokt over deze onaanvaardbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van Geurt Visser? Mooi! Overigens staat het bovenstaande helemaal niet in het rapport Versteeden, ik gebruik het alleen even om u wakker te schudden. Het volgende staat schandalig genoeg wel in het rapport;

    “Tijdens die cessie (op 30 september 2014), waarbij diep werd ingegaan op de persoonlijke profielen van de collegeleden, kwamen nadrukkelijk individuele/persoonlijke omstandigheden en problematieken van de heer Visser aan de orde die op zijn persoonlijk functioneren als wethouder en lid van het college van invloed waren. De heer Tomesen adviseerde de heer Visser hiervoor professionele bijstand te zoeken in de vorm van een personal coach-psycholoog”. Even later meldt Versteeden ook glashard dat Visser inderdaad een aantal malen een psycholoog heeft bezocht. Los van het feit dat ik ervan overtuigd ben, dat de Geurt Visser ook flinke steken heeft laten vallen, vertrouw ik een onderzoeker niet, die zulke grove inbreuk pleegt op de zelfs grondwettelijk gewaarborgde bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een van zijn te onderzoeken personen. Uiteraard flikt Versteeden dat alleen bij Geurt Visser. En uiteraard onderzocht Versteeden alleen de declaraties van Geurt Visser en niet die van de andere leden van het college. En zo kan ik nog uren doorgaan. Maar onze oerstomme gemeenteraad gaat blij zijn met dit rapport. Arm Den Helder…..

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.