Gemeente Den Helder | Joyce in ’t Veld – Mail aan de leden van de gemeenteraad Den Helder, 3 oktober 2018

Van: Joyce in ’t Veld <j.in.t.veld@denhelder.nl>
Datum: 3 oktober 2018 om 10:50:52 CEST
Aan: Joyce in ’t Veld <j.in.t.veld@denhelder.nl>
Onderwerp: Huisraad Scholte

Beste raadsleden,

Het college heeft dinsdag 2 oktober 2018 besloten om de heer Scholte aan te bieden alle huisraad binnen zeven dagen, vanaf woensdag 3 oktober 2018, af te halen of het contract van de opslag over te nemen, zonder dat hij nu al de gemaakte opslagkosten moet betalen.

Deze ongebruikelijke manier om u te informeren over een collegebesluit heeft te maken met de volgorde in de besluitvorming en om u in uw vraag en behoefte te voorzien om tijdig over de correcte informatie te beschikken.

Hieronder leest u de overwegingen van het besluit.

Op 4 september had het college besloten om de opslag van zijn huisraad te beëindigen per 1 november 2018. De heer Scholte had tot 1 oktober 2018 de gelegenheid om zijn huisraad op te halen, tegen betaling van de gemaakte opslagkosten. De heer Scholte heeft hier geen gebruik van gemaakt, ondanks dat hem hier ruim de gelegenheid voor is geboden. Ook vóór het collegebesluit van 4 september was het voor de heer Scholte al mogelijk om zijn huisraad op te halen: de gemeente had geen beslag op zijn huisraad gelegd, maar de spullen enkel als zaakwaarnemer in bewaring genomen.

Sinds de ontruiming van het voormalig postkantoor zijn er inmiddels ruim vijf maanden verstreken. Het doel van zaakwaarneming is om diegene wiens zaken worden waargenomen in de gelegenheid te stellen om zijn eigendommen alsnog veilig te stellen. De gemeente heeft de zaakwaarneming dan ook ingezet omdat de heer Scholte zijn huisraad, ten tijde van de ontruiming, niet had verwijderd en/of opgeslagen en de deurwaarder de huisraad anders op straat had gezet met alle gevolgen van dien.

De heer Scholte was al geruime tijd op de hoogte van het feit dat de gemeente zou gaan ontruimen en had desondanks zijn spullen niet elders ondergebracht. De gemeente heeft met deze zaakwaarneming verantwoording voor de huisraad van de heer Scholte genomen en hem zodoende in de gelegenheid gesteld alsnog zijn zaken te regelen. Van de gemeente kan echter niet verwacht worden dat zij de door haar ingezette zaakwaarneming nog langer en tegen hoge kosten blijft voortzetten.

De verkoop van de huisraad door middel van een veiling is voor niemand wenselijk en geldt van meet af aan als laatste optie. Dat ook de heer Scholte geen veiling wil, blijkt wel uit het feit dat hij vorige week beslag heeft laten leggen op zijn eigen inboedel. Deze beslaglegging verandert echter niets aan de wens van het college om de opslag van de huisraad te beëindigen.

Het college wil de situatie in alle redelijkheid oplossen en overwoog al voor de beslaglegging door de heer Scholte om hem aan te bieden de huisraad op te halen, zonder betaling van de tot nu toe gemaakte opslagkosten. De opslagkosten worden echter wel gevorderd in de bodemprocedure.

Het college heeft dinsdag 2 oktober 2018 besloten om de heer Scholte aan te bieden alle huisraad binnen zeven dagen, vanaf woensdag 3 oktober 2018, af te halen of het contract van de opslag over te nemen, zonder dat hij nu al de gemaakte opslagkosten moet betalen.

Nu de heer Scholte zijn spullen mag ophalen zonder dat hij nu de opslagkosten hoeft te voldoen, is er geen enkele reden meer waarom hij de gemeente Den Helder en haar inwoners nog langer laat opdraaien voor de forse opslagkosten. Het college gaat er dan ook vanuit dat hij zijn spullen komt halen, dan wel de opslagovereenkomst overneemt.

Mocht de heer Scholte óók dit aanbod niet accepteren, dan zullen de voorbereidingen voor een veiling en/of vernietiging van de huisraad alsnog opgestart worden. Hierbij dient de gemeente jammer genoeg echter wel een kort geding procedure te voeren om de beslaglegging die de heer Scholte heeft gelegd op de huisraad op te heffen.

Met vriendelijke groet,

Joyce in ’t Veld
Concernstaf / Communicatie en Bestuurszaken

telefoon: +3122367 8193
e-mail: j.in.t.veld@denhelder.nl
bezoekadres: Verkeerstorenweg 3, 1786 PN Den Helder
postadres: Postbus 36, 1780 AA Den Helder
www: https://www.denhelder.nl
twitter: https://twitter.com/@Gem_DenHelder
facebook: https://www.facebook.com/gemeentedenhelder

5 Comments

 1. “Mocht de heer Scholte óók dit aanbod niet accepteren, dan zullen….”

  Het fantastische aanbod behelst, dat een kunstenaar zonder benen die illegaal door de gemeente dakloos werd gemaakt zijn complete inboedel, werkplaats etc. ogenblikkelijk naast zich in de regen op straat moet zetten. Ik heb de grootste moeite om het f woord hier niet te gebruiken. Nee, fuck bedoel ik niet, dat is veel te mild.

  • Loes Vermeer-Lagerveld. 4 oktober 2018 op 14:39

   Een mail aan de gemeenteraad? Dat is toch niet de goede gang van zaken. Men dient dit toch via een Raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad te doen toekomen en op de site van de gemeente te plaatsen? Gaat men hiermee ook al sjoemelen om de burgers niet van alle informatie te voorzien?

 2. Ja ik vond het ook een beetje vreemd, maar raadinformatiebrieven worden gewoonlijk door de voorzitter van het college aan de raad verstuurd – voorzien van zijn handtekening en die van de secretaris.
  Misschien is dat de reden.

  • Misschien willen ze interim manager/adviseur gemeenten Ton van der Wees met de verantwoording opzadelen en kan Schuiling zo ‘zijn handen in onschuld blijven wassen’.

 3. Excuus, dit hoorde er ook nog bij:
  https://nl.linkedin.com/in/tonvanderwees

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.