Gemeente Den Helder | Ilse van der Poel | Schenkeveld Advocaten – Mail aan Friedberg & Mahn, advocaten van Rob Scholte

Van: Ilse van der Poel (Schenkeveld Advocaten) <I.vanderPoel@schenkeveldadvocaten.nl>
Verzonden: woensdag 5 september 2018 11:36
Aan: Benno Friedberg <Friedberg@thelawyers.nl>
CC: Niels Bakker <bakker@thelawyers.nl>; Judith Mahn <Mahn@thelawyers.nl>
Onderwerp: 00088444 Gemeente Den Helder / Postkantoor – HB KG

Geachte confrère,

In bovenvermelde kwestie benader ik u over de huisraad van uw cliënt/cliënten die door de gemeente is opgeslagen. Deze huisraad dient voor 1 oktober a.s. opgehaald te worden tegen betaling van de opslagkosten. Ik bericht u hierover als volgt.

Zoals u weet heeft/hebben uw cliënten na het arrest in hoger beroep d.d. 13 maart 2018 zoals dat op 14 maart 2018 door de deurwaarder is betekend de gelegenheid gekregen om binnen 30 dagen na betekening van het vonnis – kort gezegd – het voormalig Postkantoor gelegen aan de Middenweg te ontruimen. Uw cliënt(en) heeft/hebben aan het vonnis geen uitvoering gegeven waardoor de gemeente genoodzaakt was om de ontruiming zelf te (laten) uitvoeren. De kunst is in beslag genomen. De overige bezittingen van uw cliënt/cliënten – kort gezegd – de huisraad was op de datum van ontruiming niet door uw cliënt(en) uit het voormalig postkantoor verwijderd. Ook op de datum van ontruiming hadden uw cliënt/cliënten geen vervoer en opslag geregeld waardoor de gemeente genoodzaakt was om de huisraad op grond van zaakwaarneming op te slaan.

Uw cliënt(en) heeft/hebben zeer ruim de gelegenheid gehad om de huisraad die de gemeente op grond van zaakwaarneming heeft opgeslagen tegen betaling van de kosten voor de opslag op te halen. Ondanks herhaaldelijk verzoek daartoe bijvoorbeeld op 1 juni 2018 daartoe is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

De gemeente heeft zich van haar taak als zaakwaarnemer gekweten, door tot 1 oktober 2018 in de opslag te voorzien. Naar redelijkheid kan van haar niet meer gevergd worden mede vanwege het feit dat de opslagkosten steeds verder oplopen.

Uw cliënt(en wordt/worden verzocht c.q. gesommeerd om uiterlijk op 1 oktober a.s. de huisraad op te halen tegen betaling van de opslagkosten.

Na 1 oktober a.s. staat het de gemeente, zoals u weet, op grond van vaste jurisprudentie vrij om tot vernietiging van de huisraad over te gaan. De gemeente zal uw cliënt(en) in dat geval echter tegemoet komen door de huisraad executoriaal te verkopen waarbij de opbrengst in mindering wordt gebracht op de veilingkosten en de kosten die uw cliënt(en) op grond van het arrest van het gerechtshof Amsterdam d.d. 13 maart 2018 verschuldigd zijn. Doordat er een veiling plaatsvindt, zullen de kosten van opslag worden beperkt. Voor zover daar nog geen executoriale titel voor aanwezig is, zullen in de bodemprocedure alle opslagkosten tot aan de datum van de veiling en voor zover nodig opslagkosten die nog na de datum van de veiling worden gemaakt, gevorderd worden. De huisraad die overblijft na de executieveiling zal vernietigd worden.

Het is aan uw cliënt(en) om de opslag op eigen kosten te continueren, de huisraad elders op te slaan of de huisraad niet af te halen. Vaststaat echter dat de gemeente de opslag niet meer wil continueren en over zal gaan tot een executoriale verkoop als uw cliënt(en) geen gebruik maakt van de geboden mogelijkheid om de huisraad voor 1 oktober a.s. op te halen.

Graag verneem ik zo spoedig mogelijk van u op welke datum (uiterlijk 1 oktober a.s.) uw cliënt(en) de huisraad komen ophalen zodat xxxx daarover van te voren ingelicht kan worden. Ook ontvangt u dan de eindafrekening per die datum. Zoals u weet zullen er voor het vervoer van de huisraad meerdere vrachtwagens nodig zijn.

Met vriendelijke groet,

Ilse van der Poel
Advocaat

Schenkeveld – Hoe kunnen wij u helpen?

Volg ons op Schenkeveld @ Twitter Schenkeveld @ Facebook Schenkeveld @ LinkedIn

Paardenmarkt 1 | Postbus 172 | 1800 AD Alkmaar
http://www.schenkeveldadvocaten.nl
T 072-5144691

1 Comment

  1. Paardenmarkt 1 Alkmaar……

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image