Gemeente Den Helder – Brief over onderhoud voormalig postkantoor

verzendgegevens
datum: 05-01-2017
kenmerk: AU16.11908
bijlagen:
onderwerp
Onderhoud voormalig postkantoor

behandeld door
Ruimte en Economie
dhr. J. Westrik
telefoon (0223) 67 8896

uw gegevens
brief van:
kenmerk:

Geachte heer/mevrouw,

In juni hebben wij u geïnformeerd dat het college eenmalig wil investeren in het opknappen van de buitenkant van het voormalige Postkantoor. Passend bij de nieuwe uitstraling van het Stadshart en straks het nieuwe Stationsvoorplein. Kort voor de werkzaamheden werd in september loszittende asbesthoudende kit aangetroffen. Het college heeft laten uitzoeken wat er nodig is om de kwaliteitsimpuls op een juiste manier uit te voeren. De conclusies vallen tegen. Het verwijderen van de asbesthoudende raamkit in het voormalige Postkantoor blijkt ingewikkelder en duurder dan gedacht.

Eveneens hebben wij u in juni geïnformeerd over de oriënterende marktverkenning die uitgevoerd gaat worden om inzicht te krijgen of een nieuwe bestemming haalbaar is en op welke wijze. Het college acht het verstandig om de resultaten van deze marktverkenning af te wachten. Mogelijk leidt de marktverkenning tot gewijzigd inzicht op de toekomst van het gebouw en kan beter bepaald worden op welke wijze en in welke vorm de kwaliteitsimpuls uitgevoerd kan worden.

De marktverkenning wordt afgerond in het eerste kwartaal van 2017. Voor de conditie van het gebouw is het niet bezwaarlijk om de werkzaamheden vooralsnog uit te stellen, verdere achteruitgang op korte termijn wordt niet verwacht. Ook heeft het uitstellen van de werkzaamheden geen gevolgen voor u als bruiklener van het pand en de volksgezondheid.

Ik hoop u met bijgevoegde brief voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact opnemen met team Vastgoedontwikkeling via (0223) 67 1200 of per email via info@denhelder.nl.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
namens dezen,
de manager van de afdeling
Ruimte en Economie,

H. Kaag-van der Boon

Gemeente Den Helder
Dr. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder

Postbus 36
1980 AA Den Helder

http://www.denhelder.nl

telefoon 14 0223
fax (0223) 67 1201

SAIL DEN HELDER
2017
22-23-24-24 JUNI 2017