Gemeente Beverwijk – Raadscommissie leningenportefeuille

Wat doet de raadscommissie leningenportefeuille?

De raad is bevoegd een onderzoekscommissie in te stellen naar het door het college of de burgemeester gevoerde bestuur (art 155aGW). De raad vervult op deze manier haar controlerende taak.
De aanleiding voor het instellen van de enquêtecommissie leningenportefeuille is het intrekken door het college van B&W van het laatste bouwplan uit het programma Vitale Stad. Voor de uitvoering van dit programma is in 2009 door het college een omvangrijke leningenportefeuille aangegaan. Deze leningen zijn aangegaan zonder in eerste instantie de raad daarin te kennen. Over het aangaan van de leningen en over de wijze waarop destijds de raad is of raadsleden zijn betrokken, is geen politieke verantwoording afgelegd. De vraag is gerezen of en in hoeverre het college de raad in voldoende mate heeft meegenomen in het besluit om de leningen aan te gaan.

De raadsenquête is een middel voor de gemeenteraad om meer inzicht te krijgen in dit dossier.
Er zijn drie voornaamste doelen voor dit onderzoek. Dit zijn:

Waarheidsvinding
De gemeenteraad wenst inzicht te krijgen in de wijze waarop de besluitvorming over de leningen is voorbereid, hoe zij feitelijk is verlopen en wie er op welk moment op de hoogte waren

Leren
De gemeenteraad vraagt de commissie tot het doen van aanbevelingen

Politieke verantwoording
De gemeenteraad vraagt de commissie een uitspraak te doen over de politieke verantwoordelijkheid

Zo spoedig mogelijk na instelling van de onderzoekscommissie stelt de commissie een plan van aanpak vast en brengt dit ter kennis van de raad (artikel 5 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad 2005/7478). Na afronding van het onderzoek doet de commissie verslag van haar bevindingen in een onderzoeksrapport en biedt dit aan aan de raad. Het is vervolgens aan de raad om te beslissen of deze conclusies en/of aanbevelingen worden overgenomen.

Wie zitten er in de raadscommisie?

De raadscommissie leningenportefeuille bestaat uit vijf leden. Deze leden zijn gekozen uit het midden van de raad. Op dit moment hebben de volgende leden zitting in de raadscommissie:
Dhr. C. Backer sr (GemeenteBelangen), dhr. P. Weel (D66), mevr. P. Witte (VVD), dhr. H. Vreugdenhil (PvdA, voorzitter), dhr. P. van Popta (GroenLinks)

Achterliggende stukken en financiële verantwoording

Bij Downloads treft u stukken die ten grondslag liggen aan de instelling van de raadscommissie.

Downloads

Persbericht Onderzoekscie Leningenportefeuille – start verhoren.pdf (121.69 KB)
http://www.beverwijk.nl/document.php?m=23&fileid=273085&f=fda28bc3b07631f9de691b9c2fe2cb52&attachment=0
Reglement openbare verhoren in het kader van de raadsenquête Leningenportefeuille.pdf (86.55 KB)
http://www.beverwijk.nl/document.php?m=23&fileid=273121&f=c0299eec3f6d554b32d0c3ddca810b1d&attachment=0
Persbericht Onderzoekscie. Leningenportefeuille feb. 2017.pdf (57.94 KB)
http://www.beverwijk.nl/document.php?m=23&fileid=273088&f=9395b3ab3505b49cffb6cbd9200b468d&attachment=0
Brief aan voorzitter raad inclusief Plan van aanpak onderzoekscommissie Leningenportefeuille.pdf (219.94 KB)
http://www.beverwijk.nl/document.php?m=23&fileid=258349&f=d086f42bbdcaf64a01de0dd835bb487f&attachment=0
Verordening op het onderzoeksrecht van de raad.pdf (262.1 KB)
http://www.beverwijk.nl/document.php?m=23&fileid=256418&f=39049a23f07d1f284f04330558bca836&attachment=0
Initiatiefvoorstel Instellen onderzoekscommissie leningenportefeuille.pdf
http://www.beverwijk.nl/document.php?m=23&fileid=256417&f=61d37017d5ce9866d9b79a0789e32192&attachment=0

http://www.beverwijk.nl/bestuur/raadscommissie-leningenportefeuille_42171/

Vergadering Verhoren onderzoekscommissie 24-02-2017

Datum: vrijdag 24 februari 2017
Starttijd: 14:30

Agenda
14:30 uur – 16:00 uur Dhr. J.F.C. van Leeuwen (Oud-burgemeester)
https://beverwijk.notubiz.nl/vergadering/395096/Verhoren%20onderzoekscommissie%2024-02-2017

Vergadering Verhoren onderzoekscommissie 28-02-2017

Datum: dinsdag 28 februari 2017
Starttijd: 14:30

Agenda
14:30 uur – 15:30 uur Dhr. C.P. de Ridder (Oud-afdelingshoofd financiële administratie)
tijdsduur: 01:58:45
https://beverwijk.notubiz.nl/vergadering/400467/Verhoren%20onderzoekscommissie%2028-02-2017
16:30 uur – 17:30 uur Dhr. V.G.A. Kellenaar (Oud-fractievoorzitter)
https://beverwijk.notubiz.nl/vergadering/400467/Verhoren%20onderzoekscommissie%2028-02-2017

Vergadering Verhoren onderzoekscommissie 02-03-2017

Datum: donderdag 02 maart 2017
Starttijd: 10:30

Agenda
10:30 uur – 11:30 uur Dhr. A.L.C.S. Lantain (Oud-gemeentesecretaris) tijdsduur: 03:01:39
https://beverwijk.notubiz.nl/vergadering/397588/Verhoren%20onderzoekscommissie%2002-03-2017
13:30 uur – 14:30 uur Dhr. C.J.M. Bodewes (Oud-fractievoorzitter)
https://beverwijk.notubiz.nl/vergadering/397588/Verhoren%20onderzoekscommissie%2002-03-2017

Vergadering Verhoren onderzoekscommissie 07-03-2017

Datum:
dinsdag 07 maart 2017
Starttijd:
10:00

Agenda
10:00 uur – 11:00 uur Dhr. F.H.J. Koster (Oud-fractievoorzitter)
tijdsduur: 01:59:55
https://beverwijk.notubiz.nl/vergadering/397589/Verhoren%20onderzoekscommissie%2007-03-2017
12:00 uur – 13:00 uur Dhr. H. Erol (Oud-fractievoorzitter)
tijdsduur: 02:00:21
https://beverwijk.notubiz.nl/vergadering/397589/Verhoren%20onderzoekscommissie%2007-03-2017
14:00 uur – 16:00 uur Dhr. M. Dijkshoorn (Oud-wethouder)
https://beverwijk.notubiz.nl/vergadering/397589/Verhoren%20onderzoekscommissie%2007-03-2017

Vergadering Verhoren onderzoekscommissie 09-03-2017

Datum: donderdag 09 maart 2017
Starttijd: 10:00

Agenda
10:00 uur – 10:30 uur Dhr. F.J.A. Mosk (Oud-wethouder)
tijdsduur: 01:28:46
https://beverwijk.notubiz.nl/vergadering/397591/Verhoren%20onderzoekscommissie%2009-03-2017
11:30 uur – 12:00 uur Dhr. F. Frowijn (Oud-wethouder)
tijdsduur: 02:00:26
https://beverwijk.notubiz.nl/vergadering/397591/Verhoren%20onderzoekscommissie%2009-03-2017
13:30 uur – 14:00 uur Mw. J.W.J. Dorenbos – de Hen (Oud-wethouder)
https://beverwijk.notubiz.nl/vergadering/397591/Verhoren%20onderzoekscommissie%2009-03-2017

PDF’s:
Persbericht Onderzoekscie Leningenportefeuille – start verhoren
Reglement openbare verhoren in het kader van de raadsenquête Leningenportefeuille
Persbericht Onderzoekscie. Leningenportefeuille feb. 2017
Brief aan voorzitter raad inclusief Plan van aanpak onderzoekscommissie Leningenportefeuille
Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
Initiatiefvoorstel Instellen onderzoekscommissie leningenportefeuille