Gemeente Amsterdam – Marineterrein weer voor Amsterdammer + PDF’s

In het kort

Defensie verlaat het Marineterrein. Het plan is er een internationale werk- en kennisomgeving van te maken. De plannen liggen nog niet vast dus nieuwe inzichten en ontwikkelingen blijven mogelijk.

Het Marineterrein op Kattenburg wordt ontwikkeld tot een internationale werk- en kennisomgeving. Er komen ook culturele en maatschappelijke voorzieningen, in- en out door sportfaciliteiten en woningen.

Met het vertrek van bijna alle onderdelen van Defensie halverwege 2018 komt op het Marineterrein 13 hectare vrij. Voor het terrein hebben het Rijk – de huidige eigenaar – , gemeente Amsterdam en stadsdeel Centrum een profiel gemaakt dat beschrijft hoe het terrein ingericht gaat worden. Dit is geen blauwdruk waarin alles is vastgelegd, dus nieuwe inzichten en ontwikkelingen blijven mogelijk.

Eerste ideeën over inrichting

Het Principebesluit Marineterrein, dat nu vastgesteld is door het college van B en W, gaat ervan uit dat de ene helft van het terrein onbebouwd is en de andere helft bebouwd. De openbare kades aan het Oosterdok, een intiem plein aan de binnenhaven, kleinere openbare ruimtes elders op het terrein en de groene Voorwerf zijn voor iedereen toegankelijk. Fietsers en voetgangers kunnen het terrein op, auto’s niet. Een extra fiets- en voetgangersbrug naar Nemo zal de sfeer en de verbinding met de binnenstad versterken.

Werk- en kennisomgeving

Marineterrein Amsterdam wordt de plek waar topinstellingen en internationaal georiënteerde bedrijven van verschillende grootte niet alleen innovaties bedenken, maar ook maken, testen en toepassen. De komende maanden wordt verder onderzoek gedaan naar welk type bedrijven en instellingen het best passen op het Marineterrein. Ook voor omwonenden en andere Amsterdammers wordt het een aantrekkelijke plek in de stad. Culturele en sociaal maatschappelijke voorzieningen, woningbouw en diverse faciliteiten om binnen en buiten te kunnen sporten en bewegen moeten bijdragen aan ontmoeting en interactie.

Informatie, reactie en vervolg

Het Principebesluit is de start van een maatschappelijke informatie- en reactieronde. Meer informatie kunt u vinden op http://www.marineterrein.nl/planvorming. Informatiebijeenkomsten zijn gepland van eind augustus tot eind september 2017. Na besluitvorming in de gemeenteraad, naar verwachting in februari 2018, starten gesprekken met belangstellenden voor de huur van gebouwen die per 1 september 2018 vrijkomen na vertrek van Defensie.

Gemeente Amsterdam, 20 juli 2017

https://www.amsterdam.nl/actueel/nieuws/marineterrein/

PDF’s:

Getekende Bestuursovereenkomst Marineterrein (2013)
https://drive.google.com/file/d/0BykV0aKJd5YJV0RJT0doWlR2aDQ/view?usp=sharing

Samenvatting Strategienota Marineterrein (2013)
Samenvatting Strategienota Marineterrein (2013)

Samenvatting Principenota (2017)
Samenvatting Principenota (2017)

Principenota & -besluit (2017)
Principenota & -besluit (2017)