Gasvrij Waddenzee – Schokkend nieuws + Breed protest tegen gaswinning op de Wadden + GÉÉN gasboringen in het Waddengebied!

Schokkend nieuws

Schokkend nieuws, dat werkelijk iedereen overvalt: een Brits gasbedrijf versleept op dit moment een boorplatform naar Schiermonnikoog en gaat daar vanaf 16 februari twee tot vier maanden boren naar gas (!!!). Een “proefboring”. Zonder enige inspraak. Terwijl we daar helemaal geen gaswinning willen!

We moeten nu solidair gaan staan, van Terschelling tot de Eems. Want wie denkt, dat de strijd tegen gaswinning onder de Waddenzee gestreden is na wat inhoudsloze woorden uit Den Haag (“we vinden het heel belangrijk, echt waar – we zullen vooral schuin boren”) vergist zich.

Sterker nog: de druk is van alle kanten nog nooit zo hoog geweest. Vanuit plaatsen als Bierum in Groningen wordt de Eems leeg gezogen, in Oost Ameland is de bodemdaling in praktijk drie maal zo groot als van tevoren becijferd, er zijn nog steeds diverse groepen, die azen op het gas bij Terschelling en langs de Zuidwal tussen Vlieland en Harlingen, terwijl zowel aan de Groningse als de Friese zijde van het Lauwersmeer gebied (Pinkegat en Zoutkamperlaag) de ene na de andere nieuwe boorput wordt geslagen, op basis van totaal kromme pseudo wetenschappelijke 5 jaren plannetjes (met structurele onderschatting van bodemdaling, een potsierlijke voorstelling van zeespiegel scenario’s en de aanname dat zandbeschikbaarheid oneindig is – knap, heel knap! – naast dat de toekomst niet ophoudt na 5 jaar.

Zo wil de NAM bij de prachtige Friese waddendorpen Ternaard en Wierum in Dongeradeel een groot nieuw wadden gasveld aanboren (hoog calorisch gas, dat alleen de NAM en EZ nodig hebben, om hun financiële tekorten te dichten, en waar geen enkele noodzaak voor bestaat voor de energievoorziening), dat door de strot van de inwoners wordt geduwd met een schijn inspraakprocedure (niet boren = geen optie(!!)) en een paar valse wortels (“betaling in natura” als jullie netjes meewerken) – de absolute onderkant van geïnstitutionaliseerde corporate corruptie.

AL deze gaswinning leidt tot bodemdaling met aardbevingen en verdrinking van wadplaten tot gevolg. Een groot deel van deze schade is voor de lange termijn: dat leren we van Ameland en van Groningen – bodemdaling ijlt langdurig na! En daar komen de zorgen van sterk versnellende zeespiegel stijging nog bovenop, ironisch genoeg als gevolg van de klimaatverandering, die door het grootschalige gebruik van fossiele brandstoffen (kolen, olie en GAS) wordt veroorzaakt.

We moeten duurzaam worden! Stop de plundering van de bodem van Noord-Nederland, stop het gebruik van de atmosfeer als een dump voor broeikasgassen – en stop de gaswinning in het volledige Waddengebied, van het Noorderhaaks tot de Dollard, inclusief de eilanden en de kleigronden van Friesland en Groningen!

Ja, wij zijn boos. Inmiddels heel boos. Want ook wij zijn opnieuw overvallen door nog weer nieuwe boorplannen langs de randen van ons ENIGE Werelderfgoed-natuurgebied:

https://www.ad.nl/binnenland/tegenstanders-plotselinge-proefboring-schiermonnikoog-zijn-boos~adbf1e1b/

We laten het ons gebeuren door de politieke vrijbrief, die fossiele bedrijven krijgen in ons land als we niet opstaan en hiervoor strijden – zij aan zij!

Gasbedrijven zijn niet de baas – en het Waddengebied is geen speeltuin voor de gasindustrie!!!!

GasTvrij Terschelling
https://www.facebook.com/GasTvrij-Terschelling

Wij steunen Schiermonnikoog: geen gasboringen
https://www.facebook.com/Wij-steunen-Schiermonnikoog-geen-gasboringen

Ternaard Foar de Wyn
https://www.facebook.com/Ternaard

Schiermonnikoog – Natuurmonumenten
https://www.facebook.com/NatuuropSchier

Waddenvereniging
https://www.facebook.com/waddenvereniging

Houd Groningen Overeind
https://www.facebook.com/financielecompensatie

Laat Fryslân niet zakken
https://www.facebook.com/laatfrieslandnietzakken

Groningers in opstand
https://www.facebook.com/Groningersinopstand

Milieudefensie
https://www.facebook.com/milieudefensie

Code Rood
https://www.facebook.com/coderood.org

Samen sterk!!!

Facebook, 10 februari 2018, 12:30

https://www.facebook.com/gasvrij.waddenzee/posts/776037749256173

Breed protest tegen gaswinning op de Wadden

https://www.facebook.com/gasvrij.waddenzee/videos/517146378478646/

GÉÉN gasboringen in het Waddengebied!

Ons verhaal is simpel: GÉÉN gasboringen in het Waddengebied.

Van Texel tot Rottumerplaat, het Noorderhaaks tot de Dollard, de eilanden, de Waddenzee en de hoge kleikusten van Friesland en Groningen vormen samen een UNIEK landschap en een UNIEK natuurgebied (met zeer grote internationale ecologische waarde!).

Gaswinning brengt dit landschap en het vasteland van Groningen en flinke delen van Friesland ernstig in gevaar door bodemdaling en toenemende aardbevingen, terwijl industrialisering en het vervuilingsrisico door toenemend gebruik van de fracking methode door de gasindustrie ook de landbouw, watervoorziening en het Waddensysteem zelf ernstig dreigt te schaden.

Extra bodemdaling kan het gebied missen als kiespijn:

De Wadden komen deze eeuw sowieso steeds sterker in de knel, nu het bestaande zandtekort wordt verergerd door een gestaag stijgende zeespiegel. Een decimeter kan het verschil maken voor een wadplaat, en dus ook voor de honderdduizenden Europese trekvogels, die van deze voedselrijke rustplaatsen afhankelijk zijn.

Berichten, dat bestaande gaswinning in het Waddengebied niet leidt tot schade, verwijzen wij pertinent naar het Rijk der Fabelen. Vanwege de hoge dynamiek van zand en slib treedt schade niet specifiek lokaal, maar verspreid over het gebied op. Bijvoorbeeld de gaswinning bij Ameland heeft zo al geleid tot een meetbare afname van het oppervlak droog vallend wad – een ontwikkeling, die naar de toekomst zal doorzetten, tenzij de bodemverzakking wordt aangepakt.

En daar is maar een manier voor. Niet boren. Niet pompen. Niet op het Wad, niet in de voor delta, niet op de eilanden – en zeker ook niet op de Groningse en Friese kleigronden!

Wat ons betreft heeft de gasindustrie dan ook geen plek (meer) in het Waddengebied.

Like ons als je het daar mee eens bent!

En volg ons ook op Twitter: https://twitter.com/GasvrijWad

Ons doel?

Deze Facebook pagina is een eenvoudig statement. Liken betekent ja, ik ben ook tegen gaswinning in het Waddengebied. (En wie is dat nou niet – nu we inmiddels allemaal het gezicht van de gasindustrie hebben gezien!)

De Twitter account gebruiken we vooral om nieuws te delen en contact te houden met alle bevriende actiegroepen, van Terschelling tot Blijham!

Meehelpen? Deel deze pagina – en kom vooral ook zelf in actie! Bedankt!

Facebook, 22 februari 2015

https://www.facebook.com/gasvrij.waddenzee/?hc_ref=ARQApwP6IEP9LpYEMvtjewDRPHWifhOD9y-u2_EyfWNDJaRRG14rbU2iNlEUgUMazL4&fref=nf

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=aardgas
https://robscholtemuseum.nl/page/1/?s=Hilda+Groeneveld
https://robscholtemuseum.nl/?s=groningen