Merkels Kanselarij Hond Helge Braun liet Geen Twijfel bestaan over twee Feiten – en men moet bijna dankbaar zijn voor zoveel “Openheid”. Ten eerste zullen er nog meer Lockdowns komen, en wel reeds met de “Vierde Golf” (die zo zeker zal komen als het Amen in de Kerk). Ten tweede zal de Discriminatie en Apartheid ten nadele van de Ongevaccineerden worden geperfectioneerd. In die zin, dat deze Lockdowns Alleen voor hen gelden en niet langer voor de Gevaccineerden. Maar natuurlijk houdt Merkels Uitvoerder ook hier nog steeds een Achterdeur open. Zijn belofte “Geen Lockdown meer voor Gevaccineerden” geldt alleen “zolang de Vaccinaties goed werken”, bericht journalistenwatch.com.

De Minister verklaarde, dat het aan de Duitsers zelf was om te beslissen, of een Mooie Vakantie zou worden gevolgd door een Mooie Herfsttijd. Hij riep de Mensen op zich volledig te laten vaccineren. Tests waren ook massaal beschikbaar, zei hij.

Dus weer een Rubberen Definitie, want dat de Vaccinaties – waarbij in deze Pandemie de doorgeslagen Politieke Lezing tussen Symptoomvrije Positief Geteste en Echte Zieke Mensen helemaal niet meer onderscheiden wordt. Niet “echt goed werken”, kan worden gevisualiseerd aan de hand van het huidige Voorbeeld van Groot Brittannië, waar ondanks een Vaccinatiegraad van 67 procent van de Bevolking met een Zeven Dagen Incidentie van meer dan 180 kunstmatig wordt geworsteld. Het Feit, dat de Werkelijke Ziekte Last minimaal is (ook en vooral onder jongeren, in tegenstelling tot de Valse Beweringen van het tegendeel) en dat ook het aantal Ziekenhuisopnamen onopvallend is, is een extra Argument voor de Onwetenschappelijke, Dubieuze en Misleidende Opvatting van de “Incidenties” en Testresultaten; maar ook in Duitsland houdt men vast aan deze Opvatting, zodat de Gebruikelijke Seizoensgebonden Toename van Luchtweginfecties in de herfst ons weer als een “Golf” zal worden uitgelegd.

Britse Minister zegt, dat Quarantaine Regels niet gelden voor “Belangrijke Mensen

Indien de Aankondigingen van Braun, die hij in een Interview met “MDR Aktuell” heeft gedaan, door Daden worden gevolgd, dan zijn er slechts twee Mogelijkheden. Ofwel grijpt men de Duitsee Toename van het aantal Gevallen aan als Reden om een Gebrek aan Vaccinatiebescherming tegen de dan net Heersende “Mutant” te postuleren en de Derde en Vierde Verplichte Vaccinatie (of “Boostervaccinaties”) voor te schrijven, tot de Verwezenlijking, waarvan helaas iedereen weer in Lockdown moet, ofwel riskeert zij opnieuw een Ongekende Breuk in de Sociale Vrede en praktiseert zij de “Lockdown Alleen voor Niet Ingeënte”, waar Braun over loopt te bazelen.

De Voltooiing van de Apartheid

Hoe moet men zich dat laatste dan voorstellen? Een Totaal Verbod voor Niet Ingeënte Mensen om alle Winkels, Restaurants, Vervoermiddelen, Sportscholen, Bioscopen binnen te gaan (net als wat voor iedereen gold bij de laatste Lockdown)? Hoe zou zoiets worden afgedwongen? Door de Politie? Dit zou dan de Verwezenlijking zijn van de Ergste Nachtmerrie, die (na alle Verzekeringen van Duitse Politici nog geen jaar geleden) in Duitsland zogenaamd nooit zou mogen en nooit zal bestaan: een Twee Klassen Maatschappij, waarin degenen, die de zogenaamd “Persoonlijke Vaccinatie Beslissing” vrij hebben genomen, deze “Vrijheid” mogen bekopen met Uitsluiting, Isolement en Permanente Dagelijkse Discriminatie.

Het feit, dat Duitslands Invloedrijkste Politicus na Merkel een dergelijk ScenarioLockdown voor Ongevaccineerden – kan aankondigen met een IJskoude Zakelijkheid, die zelfs de Ergste Visioenen en Angsten van de Vermeende Complottheoretici en Wappies aan het Begin van de Pandemie in de Schaduw stelt, toont aan, waartoe dit land zich in zeer korte tijd heeft ontwikkeld, namelijk een Gezondheidsdictatuur, een Waanzinnig Vaccinatie en Hygiëne Regime, waarin van Luchthartigheid en Vrijheid geen sprake meer kan zijn.

https://www.frontnieuws.com/duitse-regering-bereidt-zich-al-voor-op-de-volgende-lockdown-voortaan-alleen-nog-maar-voor-niet-ingeente-mensen/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Frontnieuws
https://robscholtemuseum.nl/?s=Angela+Merkel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Helge+Braun
https://robscholtemuseum.nl/?s=Duitsland
https://robscholtemuseum.nl/?s=Apartheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Children+of+Men
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Virus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pandemie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vaccin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vaccinatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Booster+Vaccinatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Quarantaine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Quarantaine+Regels
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lockdown
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lockdown+Ongevaccineerden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gezondheidsdictatuur