Frits Verhagen – Fervente tegenstanders van stadhuisplan in Den Helder zoeken met emotionele smeekbede steun bij rechter, uitspraak uiterlijk op 21 januari

De beoogde plek op Willemsoord voor het nieuwe stadhuis (foto Peter van Aalst)

Fervente tegenstanders van stadhuisplan in Den Helder zoeken met emotionele smeekbede steun bij rechter, uitspraak uiterlijk op 21 januari

Den Helder – Twee fervente tegenstanders van het stadhuisplan in Den Helder, Paul Schaap en Henny Ottervanger, zaten donderdag bij de bestuursrechter in Haarlem om het in hun ogen verwerpelijke plan alsnog te kunnen tegenhouden.

Volgens hen is de Helderse bevolking faliekant tegen een nieuw stadhuis op Willemsoord en moet het College van Burgemeester en Wethouders ten koste van alles worden gestopt.

Bestuursrechter Bruin wilde eerst scherp krijgen, waar hij nu eigenlijk een oordeel over moet geven. Dezelfde rechter bepaalde namelijk al eerder, dat de Helderse gemeenteraad volgens hem door akkoord te gaan met een krediet ook automatisch akkoord is gegaan met een nieuw stadhuis op de omstreden locatie.

Een deel van de gemeenteraad lanceerde vorig voorjaar een initiatiefvoorstel om het huidige bestemmingsplan voor Willemsoord nog eens te toetsen aan het stadhuisplan. Een raadsmeerderheid verwierp dat voorstel.

Ontvankelijk

Schaap en Ottevanger, die twee jaar geleden de stichting Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder SBCE hebben opgericht, maakten bezwaar tegen dat besluit, maar dat is door de gemeente niet ontvankelijk verklaard. Volgens de gemeente kon er helemaal geen bezwaar worden gemaakt tegen de beslissing van de gemeenteraad. Schaap en Ottervanger menen van wel en legden dat daarom donderdag aan de rechter voor.

De behandeling werd daarmee vooral een juridisch steekspel over de procedure, die uiteindelijk moet leiden tot een nieuw stadhuis in Den Helder. Volgens Schaap is het inmiddels vijf voor twaalf, omdat de gemeente en ontwikkelaar Zeestad al begonnen zijn met de voorbereiding voor de bouwwerkzaamheden op Willemsoord. Het College neemt op korte termijn een beslissing over de omgevingsvergunning voor het project.

Kenbaar

De zitting was voor Schaap en Ottervanger een nieuwe kans om nog eens luid en duidelijk kenbaar te maken, dat het overgrote deel van Den Helder het nieuwe stadhuis niet op deze plek wil. Ze maakten daar dankbaar gebruik van.

Als burgers zijn we continue buitenspel gezet“,, zo sprak Ottervanger bitter. “Het ’point of no return’ is bijna bereikt. Er zijn bijna geen rechtsmiddelen over om dit nog tegen te houden.|

Volgens de vertegenwoordigster van de gemeente is de hele procedure volgens de regels verlopen. Zij had geen behoefte te reageren op de emotionele smeekbede van haar tegenstrevers.

De rechter doet uiterlijk op 21 januari uitspraak.

Helderse Courant, 7 januari 2021, 14:30

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210107_46806750

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Schaap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henny+Ottervanger
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Behoud+Cultureel+Erfgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuisplan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Point+of+no+return