Frits Verhagen – ’Eten leguaan op Curaçao normaal’ + Delano Weltevreden – Poging info nieuwkomers te wisselen + Ronald Boutkan – Wethouder op werkbezoek Curaçao

Green Iguana (foto SuperZoo)

Eten van leguaan op Curaçao heel normaal

Haarlem | Broek op Langedijk – De 32 jarige Diederik A uit Broek op Langedijk moet een boete van 300 EUro betalen, omdat hij vorig jaar heeft geprobeerd dode groene leguanen ons land binnen te smokkelen.

De Haarlemse economische politierechter Brouwer stelde gisteren vast, dat het om een beschermd dier ging en verklaarde A daarom schuldig.

Diederik A was niet aanwezig om zich tegen de aanklacht van Justitie te verdedigen. De man kwam 27 november vorig jaar vanuit Curaçao op Schiphol. In zijn bagage trof de douane de restanten van drie groene leguanen zonder kop aan, geen alledaagse vangst op de luchthaven. A had geen vergunning om de dode dieren in te voeren.

De man was zich van geen kwaad bewust. Hij vertelde, dat het eten van groene leguanen op Curaçao heel normaal is. A had de partij op straat gekocht voor omgerekend 12 EUro 50. Hij wilde geen afstand doen van de leguaan delen en wilde de zaak voor de rechter brengen.

Dat gebeurde gisteren, maar dus zonder verdachte. Officier van Justitie Beune stelde simpel vast, dat A een beschermde diersoort heeft willen invoeren. Zij eiste daarom een boete van 300 EUro.

De economische politierechter ging bij gebrek aan weerwoord helemaal mee met het standpunt van de officier. De boete van 300 EUro werd genoteerd en de dode leguanen worden onttrokken aan het verkeer, zodat ze in elk geval op niemands bord zullen belanden.

Alkmaarse Courant, 13 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Nieuwe poging om met Curaçao informatie over nieuwkomers uit te wisselen

Wethouder Peter de Vrij: “Er zijn nu geen afspraken met Curaçao” (foto Peter van Aalst)

Den Helder Een convenant tussen Curaçao en een aantal zogenoemde Antillianen gemeenten moet gemeenten als Den Helder verzekeren van goede informatie om onvoorbereide nieuwkomers te helpen.

Wethouder Peter de Vrij vertrekt binnenkort met een aantal collega’s van andere gemeenten naar Curaçao. Daar worden verschillende instanties bezocht en wordt het convenant getekend.

In het verleden zijn er vaker delegaties uit Curaçao in Den Helder geweest en zijn uit Den Helder vertegenwoordigers van instanties naar de Antillen gereisd. Die werkbezoeken hadden ook tot doel om informatie uit te wisselen. Waarom er nu een convenant nodig is? Wethouder De Vrij: “Er is nu geen uitwisseling van informatie.”

Door intensieve samenwerking tussen Helderse organisaties, ging het volgens de Wethouder eigenlijk heel goed met de Antilliaanse gemeenschap hier. “De laatste anderhalf jaar merken wij weer een toename van mensen, die zonder enige voorbereiding naar Nederland komen. Ook mensen met minderjarige kinderen. Datzelfde merken gemeenten als Tilburg, Delfzijl, Groningen en Den Haag. Waar we vooral tegenaan lopen is, dat moeders met kinderen, die uit Curaçao komen, eerst bij familie gaan zitten. Dat gaat een paar weken goed, maar daarna moeten zij zelfstandig onderdak hebben. Vorig jaar zijn er 46 personen naar Den Helder gekomen. Van dat aantal zitten nog twintig volwassenen en dertien kinderen bij familie. Er speelt vaak ook andere problematiek. Mensen zijn soms bekend bij instanties op Curaçao bijvoorbeeld Jeugdbescherming en Jeugdhulp. Daar is al veel energie gestoken in behandeling. Hier moeten we weer vanaf nul beginnen, terwijl die gegevens op Curaçao al bekend zijn.

Het convenant moet dat probleem oplossen, zegt de Wethouder. “Goed geschoolde mensen kunnen hier makkelijk aan een baan komen. Bijvoorbeeld mensen met een technisch beroep, die door de sluiting van de raffinaderij op Curaçao op straat zijn komen te staan. Als wij hier beschikken over de juiste informatie, kunnen we ervoor zorgen, dat kinderen sneller op de juiste school terecht komen. En ook dat volwassenen kunnen doorstromen naar werk in plaats van dat zij in een uitkeringssituatie belanden.

Het werkbezoek is van 20 tot en met 27 maart. De Nederlandse delegatie praat op Curaçao met onder andere vertegenwoordigers van de politie, het ministerie van Sociale Zaken, het ministerie van Justitie, de Voogdijraad, Veiligheidshuis Curaçao en Jeugdzorg. Ook een bezoek aan de Koraal Specht gevangenis staat op het programma.

Helders Dagblad, 4 maart 2020, 18:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200304_93173627/nieuwe-poging-om-met-Curaçao-informatie-over-nieuwkomers-uit-te-wisselen

Wethouder op werkbezoek naar Curaçao

Poot van groene leguaan (foto SuperZoo)

Poot van groene leguaan (foto SuperZoo)

Den Helder Wethouder Peter de Vrij gaat, samen met twee ambtenaren, van 20 tot en met 27 maart op werkbezoek naar Curaçao. Ook vanuit Groningen, Leeuwarden en Delfzijl gaan politici en ambtenaren mee op reis. Doel van de trip is uiteindelijk een convenant af te kunnen sluiten, die gegevensuitwisseling mogelijk maakt en verdere samenwerking borgt.

Daarnaast hoopt de gemeente met preventie op het eiland zelf de bewustwording voor toekomstige emigranten te vergroten. Duidelijk moet zijn, dat Nederland geen paradijs is en dat woonruimte hier schaars is. Tijdens dit werkbezoek staat ook het uitwisselen van kennis centraal. Zo zijn er gesprekken gepland met de politie, het ministerie van Sociale Zaken, ministerie van Justitie, de Voogdijraad (Raad voor de Kinderbescherming), het Veiligheidshuis Curaçao en Jeugdzorg. Tot slot vinden op het eiland een aantal werkbezoeken plaats, waaronder aan de Koraal Specht gevangenis.

Den Helder is van oudsher één van de zogenoemde Antillianen gemeenten. De intensieve ketensamenwerking in Den Helder heeft er toe geleid dat de voormalige doelgroep ‘Antillianen’ niet méér negatief in beeld is dan andere inwoners of doelgroepen binnen de gemeente Den Helder. Echter, door de economisch slechter wordende situatie op Curaçao, zien we in 2019 een toename van Caraïbische migranten, zo meldt het College aan de gemeenteraad. Vaak zonder enige voorbereiding zijn ze ‘opeens’ in Den Helder.”

Met de op handen zijnde sluiting van de raffinaderij op Curaçao, is de verwachting, dat de toestroom richting Nederland en dus ook Den Helder enorm zal toenemen. De groep is grofweg onder te verdelen in:

1) Geschoolde migranten met kans op arbeid
2) Vrouwen met minderjarige kinderen
3) Ongeschoolde migranten

De gemeente Den Helder koopt al jaren met succes het project ‘Lanta Ariba’ in bij Parlan. Een preventie medewerkster van Parlan heeft alle gezinnen in beeld en werkt nauw samen met het Ketenhuis van de gemeente om nieuwkomers zo snel als mogelijk onder te brengen. Stabiele gezinnen stromen na verloop van tijd uit naar andere gemeenten. In 2019 hebben zich bij de preventiemedewerker van Parlan in totaal 46 personen gemeld, die vanuit Curaçao naar Nederland zijn geëmigreerd. Het gaat hierbij om 29 volwassenen en 17 minderjarigen. Van deze emigranten wonen nog 20 volwassenen en 13 kinderen in Den Helder. De overige zijn verhuisd naar Delfzijl, Den Haag, Tilburg , Rotterdam, Leeuwarden en Groningen.

Het duurt echter lang, voordat emigranten zich in kunnen schrijven in de gemeente. Oorzaak hiervan is, dat zij vaak bij familie aankomen, waar zij zich niet in kunnen schrijven in verband met kortingen op uitkeringen, toeslagen et cetera. Indien je niet ingeschreven bent is het gevolg dat geen aanspraak gemaakt kan worden op een sociale huurwoning, waardoor deze immigranten vaak aangewezen zijn op de particuliere sector en huisjesmelkers.” Dit onderschrijft ook OCAN, het Overlegorgaan CAraïbische Nederlanders. “We zien echter door de toename en diversiteit in doelgroepen dat de huidige inzet aangepast moet worden en er een nauwere lijn moet komen met de andere gemeenten en met de lokale bestuurders op Curaçao.”

Afstemming

Vanuit meerdere gemeenten (Groningen, Delftzijl, Friesland en Den Helder) is behoefte om afspraken te maken met het lokale bestuur van Curaçao om gegevensuitwisseling mogelijk te maken.Indien dat geformaliseerd is, kunnen wij emigranten vanuit Curaçao beter en sneller helpen daar waar nodig. Met een betere informatie uitwisseling kunnen wij als gemeente, samen met de keten partners ook veel sneller de moeders met kinderen helpen met basisvoorzieningen; geschoold personeel sneller door laten stromen naar werk in plaats van een uitkering en kunnen de ‘probleemgevallen’ eerder herkend worden en in de persoonsgerichte gerichte aanpak opgenomen worden. Hiermee kan worden voorkomen, dat deze personen zich in de criminaliteit gaan begeven.”

Daarnaast komt het regelmatig voor dat multi probleem gezinnen volledig op Curaçao in beeld zijn, vluchten naar Nederland, waar vervolgens alle onderzoeken opnieuw gebeuren alvorens er gerichte hulp ingezet kan worden. Dit legt niet alleen beslag op de tijd van onze medewerkers, maar kost ook veel (extra) geld.”

Den Helder Actueel, 5 maart 2020

Reacties

Ad
5 maart 2020 At 11:02
Tsja. De Vrij. Bij alles wat maar voor niks is, staat dit figuur al z’n hele leven vooraan in de rij.
Waarschijnlijk met een handje vol gratis zakgeld. Links graaien heeft hij het boek over geschreven.

Ad
5 maart 2020 At 11:06
Oorzaak hiervan is, dat zij vaak bij familie aan komen, waar zij zich niet in kunnen schrijven in verband met kortingen op uitkeringen en toeslagen et cetera.
Dus dat komt hier heen om direct de bijstand in te rollen en geen enkele bijdrage leveren aan deze maatschappij (behalve drugs dealen en de criminaliteit cijfers ophogen).
En dan sturen ze een PvdA piloot heen om dát op te lossen??? De linkse club, die zo graag ziet, dat NL de deuren wagenwijd open zet voor economische uitbuiters. Zucht.

R……..
5 maart 2020 At 11:38
De huidige Burgemeester is volgens mij ook PvdA, dus we kunnen ons opmaken voor Grevelingenstraat 2.0,The sequel.”

Jantje123
5 maart 2020 At 12:17
Inderdaad, te triest voor woorden dit. En dit wordt allemaal gefinancierd door de Nederlander, die een normale baan heeft en dus belasting moet betalen.

‘t kan erger
5 maart 2020 At 11:40
Dat heeft meneer De Vrij weer goed voor elkaar! Chapeau hoor.

Marinus Vermooten
5 maart 2020 At 12:52
Voor zulk eeuwig steeds terugkerend geleuter van Ad word ik niet doodziek, want zo nuchter ben ik nog wel als geboren en getogen Jutter, maar hij moet wel bij de feiten blijven en niet zonder achternaam alsmaar in het luchtledige kletsen. Het is voor het laatst, dat ik nu op anonieme mededelingen reageer.

rc licht 5 maart 2020 At 14:43
Heer Vermooten, het is ook het slimste om niet op die praatjesmakers te reageren, af en toe moet ik ook wel reageren op ultra domme opmerkingen en gebral uit de ruimte, vooral als het persoonlijk wordt.
Wat betreft onze mede Nederlanders uit Curaçao, ik wens ze sterkte in dit rare Juttersdorp.

R……..
5 maart 2020 At 15:43
Lees de spelregels eens door en U zult zien, dat de namen niet geverifieerd zijn en of worden. Dus uw eigen reacties zijn net zo anoniem als die van een ander.

Mandy Seinstra
5 maart 2020 At 13:22
PvdA Wethouder. Die verpleger kan echt helemaal niks. Daarom moeten die ambtenaren mee op snoepreis. Net als Paul Kraght ook zo’n Wethouder, die niet zonder ambtenaren kon poepen. Wat is het resultaat van deze gemeentelijke braspartij? Nog meer statushouders. Nog meer crimineeltjes. Mogelijk instroom van Venezolanen. Daar kunnen de autochtonen voor opdraaien. zolang zij zelf niet emigreren.

R……..
5 maart 2020 At 15:45
En nog minder woningen beschikbaar voor de lokale jeugd.

https://denhelderactueel.nl/2020/03/Wethouder-op-werkbezoek-naar-Curaçao/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=leguaan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Iguana
https://robscholtemuseum.nl/?s=Curaçao
https://robscholtemuseum.nl/?s=Antilliaanse+gemeenschap