Fred van der Wal – Het Lange Wachten + Helmantel

Henk Helmantel, Ridder in Orde van Oranje Nassau (foto RTV Noord)

Het Lange Wachten

Nu Henk Helmantel vroeg bejaard geworden is

En geloofsbrieven wisselt met EO leden

Christelijke demonen tracht op te roepen

Machteloos de handen vouwt

De ogen sluit voor alles

En men Rob Scholte niet langer belangrijk vindt

Wordt het langzaam aan tijd om tenminste Iets van mij te laten horen

Een stem dwars door het gebeente van

Een akademie skelet heen

Een stem die ultrasoon verstaanbaar is

Maar niet in een bejaardenhuis

En nooit van toon zal veranderen

Of veelstemmig ten onder gaan

Een roep die over de velden zingt

En woorden weg blaast als ballonnen

Of zeepbellen Die je zou doen begrijpen

Hoe ik wandel Hoe ik handel Onder welke wolken ik wandel

Over welke rotsen ik wandel

Met zevenmijlslaarzen bij voorkeur en jij met

Kleine stapjes van je blokhakken

Toch hebben wij dezelfde maat 42

Maar ik vernam dat je bezwaren had

Dat je discretie verlangt en veranderingen

Met mate en langs lijnen

Niet getekend maar van geleidelijkheid

Het lange wachten neemt een aanvang

https://frederikwillemvanderwal.wordpress.com/2006/12/12/het-lange-wachten/

Helmantel, 26 december 2010

Gepubliceerd  25 dec. 2010

Documentaire over de Groningse schilder Henk Helmantel. Hij is Groningens Beroemdste Kunstenaar. Zijn Werk is momenteel te zien in Ter Apel, Veendam en Cremona. Al is er Veel Lof voor zijn Schilderijen, ze zijn Niet Onomstreden. Zo blijkt uit de Documentaire ‘Helmantel’, die TV Noord op Tweede Kerstdag uitzendt.

Zo zal het werk van Helmantel niet te zien zijn in het Groninger Museum, want dat ‘ Past gewoon niet in het Beleid‘, betoogt directeur Kees van Twist. Ook het Friese Belvedere doet niet aan Helmantel. In tegenstelling het Drent Museum, dat is uit gegroeid tot het Centrum van de Figuratieve Kunst in Nederland

In de film laat regisseur Pieter de Hart een Kaleidoscoop van Kunst zien. Variërend van Oude Meesters als Saenredam en Fabritius tot Moderne, al dan niet Abstracte Kunstenaars. Het Werk van Henk Helmantel staat Centraal. Wat is het dat mensen Zo Diep raakt bij het Zien van zijn Schilderijen? Hoe komt zo N sShilderij eigenlijk tot stand?

Speciaal voor de Film schildert Helmantel het Koor van de Andreas Kerk van Westeremden. We kijken mee over de Schouder van de Kunstenaar hoe dit Monumentale Schilderij tot stand komt.

Camera man Arjen de Graaf heeft alles in beeld gebracht. Daar bij rekening houdend met de Aard van het Onderwerp. Omdat het Licht in de Schilderijen van Helmantel een centrale rol speelt, probeert de Graaf recht te doen aan die werkwijze. Helmantel wordt in zijn atelier uitsluitend ‘Natuurlijk‘ belicht. Het resultaat is een film over de liefde voor schilderen, de liefde voor de schepper en hoe kunst wordt beleefd door kenners en door liefhebbers.

Reacties
https://youtu.be/CKZ–2LU01E

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Fred+van+der+Wal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+Helmantel

 

1 Comment

  1. fred van der wal 26 april 2015 op 17:41

    Ik vind toevallig Rob Scholte wel uitermate belangrijk

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.