Frank Ruesink | VaccineGate Nederland – MIJN MISSIE OP WEG NAAR EEN GEZONDHEIDSREVOLUTIE

Frank Huetink (foto VaccineGate)

MIJN MISSIE OP WEG NAAR EEN GEZONDHEIDSREVOLUTIE

Het was vrijdag 26 juni jongstleden toen ik mijn gesprek had met Staatssecretaris Paul Blokhuis.

Het Ministerie van Volksgezondheid was uitgestorven.

Het voelde alsof ik daar samen met Paul Blokhuis, zijn woordvoerder, de VPRO cameraploeg, die mij die dag volgde en Frank de Graaf door een spookgebouw liep.

Op deze bloedhete dag zat blijkbaar iedereen thuis uit angst voor Corona Virus.

Toch had Paul Blokhuis ruimte gemaakt in zijn agenda om over mijn missie van gedachten te wisselen.

Een missie voor medische vrijheid, voor onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en voor een eerlijke en volledige vaccinatievoorlichting, vanuit de Overheid.

In dit gesprek kwam zo’n beetje alles wat voor mij belangrijk was aan bod.

Mijn dankbaarheid, dat Paul Blokhuis mij een luisterend oor gaf en dat de cameraploeg van de VPRO het begin en het einde van ons gesprek mocht filmen.

Mijn onvermoeibare energie en vastberadenheid om politici net zolang aan te spreken op hun morele kompas, totdat ze deze op een dag gaan herkennen en er naar gaan luisteren.

Mijn woede over het gebrek aan erkenning van vaccinschade bij kinderen en het wegkijken van de overheid van de schadelijke gevolgen bij deze kinderen.

Mijn woede over het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing ten aanzien van de veiligheid van vaccins.

Mijn verbijstering over het gebrek aan openheid van de overheid als het gaat over WOB verzoeken. Lees: het simpelweg niet beantwoorden van WOB verzoeken.

Mijn walging over het feit dat ouders door de overheid nooit eerlijk worden geïnformeerd over het gebruik van menselijke cellijnen in vaccins (onder andere MRC 5 en WI 38).

Mijn verdriet ten aanzien van de pijn van de vele ouders in Nederland, die nog elke dag de vaccinschade zien in de ogen van hun eigen kind(eren).

Mijn afschuw over het feit dat de overheid GSK als farmaceut wel uitnodigt voor een ronde tafel gesprek over vaccineren.

Dit terwijl de ouders waarvan de kinderen slaapziekte kregen als gevolg van het GSK vaccin bij de Mexicaanse griep werden geweerd bij dit gesprek.

Mijn verbazing over het feit dat de overheid zo weinig leert van het verleden en doet alsof de misstanden bij de Mexicaanse griep nooit hebben bestaan.

Maar ook mijn ongelofelijke vertrouwen, dat de ogenschijnlijk onaantastbare vaccinatie industrie ooit van haar voetstuk valt.

Het verleden heeft aangetoond dat diepe misstanden in verziekte systemen altijd aan het licht komen.

In mijn gesprek met ex Minister Bruno Bruins sprak ik hier al over.

Gesprek met Minister van Volksgezondheid Bruno Bruins

Gepubliceerd 10 jul. 2019

Op 4 juli 2019 sprak ex VaXXer Frank Ruesink in Den Haag met Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bruno Bruins.

Een intens gesprek van 10 minuten over vele onderwerpen. Onder andere het onderzoek naar het onethische gedrag van BMR Vaccin Pharmaceut Merck & Co, eenzijdige berichtgeving in de media, het achterhouden van onderzoeksresultaten door Merck & Co, Klaas Dijkhoff en zijn zoektocht naar bewijs, de kind onterende reclame van de overheid “Ik ben geen watje” en nog veel meer.

Op 2 minuten 56 seconden praat Frank Ruesink over de eerste vraag aan Klaas Dijkhoff. Hij legt uit, dat Klaas Dijkhoff hem beloofd heeft het onderzoek te leveren, dat de stoffen in het BMR Vaccin veilig zijn.

Deze uitleg is natuurlijk versimpeld weergegeven voor de eenvoud van het gesprek. Waar het hier om gaat is, dat suiker en zout veilige stoffen zijn, maar het zijn ook stoffen, die via allerlei producten hun slopende werk in het lichaam verrichten.

Zo ook met de stoffen in de Vaccins. Het gaat niet alleen om het onderzoek, dat de stoffen veilig zijn, maar het gaat om het onderzoek wat ze in ons lichaam doen als ze eenmaal als vaccin zijn ingespoten.

Dit is het bewijs, dat wordt gezocht en wat Klaas Dijkhoff aan Frank Ruesink heeft toegezegd op 14 juni jongstleden in Marum.

Het eerste (veilige stoffen) wordt door Frank Ruesink benoemd in deze video en het tweede (de werking) wordt bedoeld en dit bewijs is toegezegd door Klaas Dijkhoff.

De resultante van de Pharmakinetische en Pharmadynamische processen, die zich gelijktijdig in het lichaam afspelen, bepalen uiteindelijk het Pharmacologisch profiel van een geneesmiddel.

Voor de volledigheid

Pharmacokinetische processen worden in een aantal gebieden onderverdeeld:

Absorptie Hoe komen de stoffen in de bloedbaan? Waar komen de stoffen terecht in het lichaam?
Distributie Waar hopen ze zich op?
Metabolisme is de chemische omzetting van de stof in Metabolieten. Wat doen ze nog meer dan anti stoffen opwekken?
Excretie is de eliminatie van de stof uit het lichaam. Wat verlaat het lichaam? Wanneer verlaat de stof het lichaam? Hoe verlaat de stof het lichaam? Hoeveel van de stof verlaat het lichaam?

Met dank aan YouTube, die het mogelijk maakt dat veel mensen deze video kunnen bekijken.

Reacties
https://youtu.be/Hmr9F2u9y_A

Ooit leek de Rooms Katholieke Kerk onaantastbaar.
Ooit werd gedacht “Het zijn maar een paar kinderen, die seksueel zijn misbruikt“.

Totdat de diepe pijn en de vele verhalen van de slachtoffers echt gezien en gehoord werden.

Wat lang voor onmogelijk werd gehouden was toch mogelijk, de beerput ging open in deze door seksueel misbruik geteisterde Kerk.

Het ging niet over een paar slachtoffers.
Het ging over heel veel slachtoffers, die te lang door de overheid niet werden gezien en niet werden erkend.

Simpelweg omdat de Overheid het niet wilde zien. De waarheid was te confronterend en te pijnlijk.

Ik troost mij met de gedachte, dat de verborgen misstanden die jarenlang hebben plaatsgevonden in de Katholieke Kerk uiteindelijk ook aan het daglicht zijn gekomen.

Dus weet ik zeker, dat er een dag komt dat de kinderen en de ouders, die nog dagelijks gebukt gaan onder de misstanden van de Vaccinatie Industrie ooit ook de erkenning krijgen, die ze verdienen. Ja, hier werk ik graag aan mee.

Ik weet zeker dat de Vaccin leveranciers, die de waarheid keer op keer weten te verdoezelen ooit hetzelfde lot treft als de Bankiers een aantal jaar geleden.

Ze zullen tijdelijk de paria’s worden van de maatschappij. En nee, het gaat mij niet om het afbreken van de mensen die daar nu werken.

Het gaat mij er om, dat miljoenen mensen in Nederland gaan beseffen hoe de Vaccinatie industrie ten bate van zichzelf jarenlang heeft gespeeld met de gezondheid van onze kinderen.
http://www.profit-over-life.org/

Ooit komt er een dag, dat het Systeem wordt afgebroken, dat de gezondheid van onze kinderen al heel lang niet meer dient.

Dus leef ik mijn missie voor mezelf en mijn kinderen maar zeker ook voor die ouders, die geen tijd en ruimte hebben om hier energie in te stoppen.

Maar ook voor de vele honderdduizenden mensen in Nederland, die wachten op een daadwerkelijke gezondheidsrevolutie.

Een gezondheidsrevolutie die niet is gebaseerd op chemicaliën, pillen, onnatuurlijke medicijnen en een industrie die zich verrijkt aan het verkopen van angst.

Het is niet alleen wij als volwassenen, die wachten op een gezondheidsrevolutie, maar zeker de een op de vier kinderen, die chronisch ziek is in Nederland. Dit is niet normaal en dat moet het nooit worden.

Met gezonde groet,
Frank Ruesink
Voorvrijheid.nu

PS Voor de mensen die op de hoogte willen blijven van mijn vervolgacties, schrijf je dan zeker in voor mijn nieuwsbrief.

PPSIndien je mij wilt helpen om mijn missie te realiseren dan kan dit, check out mijn website https://tinyurl.com/u5nonol

PPPS: Na de zomer heb ik weer contact met Paul Blokhuis over het beter onder de aandacht brengen van de risico’s en bijwerken van vaccins

PPPPS Deze missie leef ik trouwens in dankbaarheid voor de helden, die de strijd hebben geleverd rondom de Mexicaanse Griep. Ik denk dan zeker aan Luca van Dinter, Anneke Bleeker en Jannes Koetsier.

Hun missie van ruim 10 jaar geleden inspireert mij nog elke dag om te zorgen, dat de geschiedenis zich niet in een ergere vorm gaat herhalen.

VaccineGate Nederland, 18 augustus 2020