Frank Hendrickx & Erik Verwie – Ministerie van VWS weigert Meer Openheid te Geven over de Mond Kapjes Deal

Hugo de Jonge, Minister voor Volks Huis Vesting en Ruimtelijke Ordening, na Af Loop van de Minister Raad, vrijdag 3 december 2022 (foto  Freek van den Bergh | De Volkskrant)

Ministerie van VWS weigert Meer Openheid te Geven over de Mond Kapjes Deal

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat Geen Openheid verschaffen over Eventuele Contacten tussen CDA Minister Hugo de Jonge en Andere Bewinds Personen over de Mond Kapjes Deal. Niet Alleen de Inhoud van die Contacten blijft Geheim, maar ook of die Contacten er zijn geweest.

Dat blijkt uit een Besluit van het Ministerie van VWS naar Aanleiding van een Informatie Verzoek van De Volkskrant over de Interne Communicatie rond de Mond Kapjes Deal uit 2020.

De Volkskrant vroeg Ander Half Jaar Geleden Al op Basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) om het Whatsapp Verkeer van onder anderen CDA Minister Hugo de Jonge rond de Deal met van Sywert van Lienden. De Gemeente Ambtenaar kreeg in april 2020 met zijn Slechts Enkele Dagen Oude Bedrijf een Order van 100 Miljoen Euro van het Ministerie, hoe wel Alle Specialisten daar Tegen waren.

Uit de Inventarisatie Lijst, die VWS naar De Volkskrant heeft gestuurd, blijkt dat De Jonge rond de Mond Kapjes Deal Contact had met Premier Mark Rutte, met CDA Minister Wopke Hoekstra (des Tijds Financiën) en CDA Minister Ank Bijleveld (Defensie). De Inhoud van die Contacten zal Geheim blijven door een Koers Wijziging van het Kabinet eerder dit jaar. In juni is al het Chat Verkeer tussen Bewinds Personen Vertrouwelijk Verklaard. Anders zou ‘De Eenheid van Kabinets Beleid’ in Gevaar komen.

Hooi Berg

Niet Alleen de Inhoud blijft Deheim. Door de Wijze, waar op het Ministerie van VWS het Informatie Verzoek van De Volkskrant af handelt, kan Zelfs Niet Meer Achter Haald worden, of de Contacten Ook over Van Lienden gingen. De Krant vroeg met een Beroep op de WOB Heel Specifiek In Zage in het Chat Verkeer van Vier Personen, De Jonge, Martin van Rijn (Medische Zorg)en Twee Top Ambtenaren, in de Periode tussen 15 maart en 15 juni 2020 over de Sywert Deal. Het Ministerie heeft Echter Besloten om dat Compacte Verzoek samen te voegen met Alle Andere InformatieVerzoeken over de Corona Crisis,, die vallen in de periode tussen 15 maart en 15 juni.

Het bij Voorbeeld Aan Getroffen iMessage Contact tussen Rutte en De Jonge kan daar door Betrekking hebben gehad op de Sywert Zaak, maar het kan ook gaan over Een van de Andere Verzoeken, die VWS er bij heeft Gevoegd. Het Zelfde geldt voor de Whatsapp Berichten van De Jonge met Bijleveld en Hoekstra.

Alleen het Ministerie van VWS gaat Zo te Werk. Andere Ministeries behandelen Informatie Verzoeken Wel Afzonderlijk, waar door Wel Duidelijk, is of er over een Onder Werp is Gesproken, zelfs als de Inhoud Niet Openbaar wordt gemaakt. VWS zegt door de Over Vloed aan Informatie Verzoeken Onvoldoende Capaciteit te hebben en kiest daar om sinds het Uit Breken van de Corona Crisis voor ‘De Gefaseerde Aanpak’. Journalisten spreken Ook Wel van een ‘Hooi Berg Tactiek’. er wordt gevraagd om een Speld, maar VWS geeft Ongevraagd een Hooi Berg Er Bij.

Dwang Sommen

Het Besluit om voort aan al het Chat Verkeer tussen Bewinds Personen Geheim te houden vanwege de Eenheid van Kabinets Beleid, is Omstreden. Hoogleraar Staats Recht Wim Voermans noemde de Beslissing Eerder ‘In Strijd met Zo Wat Alle Openbaarheid en Archief Regels, die we hebben’. Ook Ambtenaren hebben Intern hun Bedenkingen Geuit of het Categorisch Weigeren om Informatie Vrij te Geven Stand houdt voor de Rechter.

Nu het Ministerie van VWS na Ander Half jaar een Besluit heeft genomen over het Informatie Verzoek van De Volkskrant, zullen de Stukken binnen Twee Weken worden op gestuurd, Al dan Niet Zwart Gelakt. De Stukken gaan Tegelijker Tijd naar de Kamer, die VWS Al Eerder Op Riep om Haast te maken met het Informatie Verzoek. Door dat VWS de Af Gelopen Ander Half Jaar tot Twee Maal toe Rechterlijke Uit Spraken negeerde, die op droegen om de Op Gevraagde Stukken te Openbaren, moest het Ministerie Ruim 34 Duizend Euro aan Dwang Sommen Betalen aan De Volkskrant (het Geld wordt gebruikt voor Meer Onderzoek Journalisten).

Uit het Besluit  dat Nu is genomen blijkt ook, dat VWS de Contacten tussen de Politiek Assistent van Hugo de Jonge, die Ook Betrokken was bij de Sywert Deal, en KamerLeden Geheim gaat houden. Daar door zal Ook Niet Duidelijk worden, of er van uit VWS Contact is geweest met bij Voorbeeld Kamer Lid Pieter Omtzigt (toen CDA), die zich ook in zette voor de Mond Kapjes Handel van Van Lienden, Zonder te Weten, dat die Commerciële Belangen had.

Abigail Norville

Bij VWS gaan er In Middels Stemmen op om Helemaal Geen Chat Berichten Meer te Openbaren. De op Een na Hoogste Ambtenaar van het Ministerie, Abigail Norville, betwijfelt zaterdag in een Interview met De Volkskrant of Whatsapp Berichten van Belang zijn voor Transparantie en Verantwoording Af Leggen. ‘Wat dragen Al die Whatsapp Berichten er aan bij? Ik vraag me Werkelijk af, Wat Nederlanders er Beter van worden als we Zo Veel Appjes moeten Open Baren.’

Dat Hugo de Jonge ondanks Eerdere Ontkenningen Toch Betrokken bleek bij de Mond Kapjes Deal, kwam naar Buiten, door dat het Ministerie van Financiën Whatsapp Berichten van Een bij de Affaire Betrokken Top Ambtenaar Open Baarde. Daar uit bleek, dat de Top Ambtenaar door De Jonge was Aan Gezet om met Van Lienden te praten. De Jonge erkende Daar Na, dat hij de Kamer ‘Completer’ had moeten Informeren en bood zijn Excuses aan.

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Frank+Hendrickx
https://robscholtemuseum.nl/?s=Erik+Verwie
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Volkskrant
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hugo+de+Jonge
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wopke+Hoekstra
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ank+Bijleveld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Omtzigt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sywert+van+Lienden
https://robscholtemuseum.nl/?s=CDA
https://robscholtemuseum.nl/?s=Christen+Democratisch+Appel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Martin+van+Rijn
https://robscholtemuseum.nl/?s=PvdA
https://robscholtemuseum.nl/?s=Partij+van+de+Arbeid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Abigail+Norville
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+VWS
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Volksgezondheid+&+Welzijn+en+Sport
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+V+&+RO
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+voor+Volks+Huis+Vesting+&+Ruimtelijke+Ordening
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Financiën
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Defensie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+voor+Medische+Zorg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tweede+Kamer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kamer+Completer+Informeren
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wim+Voermans
https://robscholtemuseum.nl/?s=Staats+Recht
https://robscholtemuseum.nl/?s=In+Strijd+met+Alle+Openbaarheid+en+Archief+Regels
https://robscholtemuseum.nl/?s=Categorisch+Weigeren+Informatie+Vrij+te+Geven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Informatie+Verzoek
https://robscholtemuseum.nl/?s=WOB
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wet+Openbaarheid+van+Bestuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zwart+Gelakt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sywert+Deal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mond+Kapjes+Deal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vertrouwelijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vertrouwelijk+Verklaard
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eenheid+van+Kabinet+Beleid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Excuses