Frank Grootemaat – “Bezwarencommissie succes”: wat vindt u? + Leden adviescommissie cultuurbeleid (her)benoemd

“Bezwarencommissie succes”: wat vindt u?

Texel en Hollands Kroon zetten hun samenwerking op het terrein van de commissie bezwaarschriften voort. Volgens B & W is de samenwerking, die op 1 maart 2016 voor een jaar formeel werd vastgesteld, een succes:

“Al in de pilotfase zijn er mooie resultaten behaald. Met minder middelen leveren we een goede dienstverlening aan de klant. Vrijwel alle bezwaren worden binnen de termijn behandeld en de informele aanpak leidt er toe, dat niet alle bezwaarschriften door de commissie bezwaarschriften hoeven worden te behandeld. We zijn door de samenwerking minder kwetsbaar op het gebied van personeel. En we doen ons voordeel door kennis en kunde over en weer te delen en uit te nutten. Dat is een goede gezamenlijke prestatie van de lijnteams op Texel, de juristen, het secretariaat voor de bezwaarschriften en de commissie.” De samenwerking leidde tot een besparing op de secretariaatskosten van € 50.000,- ten opzichte van 2014. “De kwaliteit van de dienstverlening is behouden en wordt gecontinueerd”, aldus B & W.

Afgelopen jaar werden op Texel 67 bezwaarschriften ingediend, 15 meer dan in 2015. 15 bezwaarschriften werden ingetrokken na een informeel overleg met de bezwaarmakers. 24 werden er ongegrond verklaard, 7 bleken niet ontvankelijk, 8 werden er aangehouden en 13 waren aan het einde van het jaar nog in behandeling. Geen enkel bezwaarschrift werd in 2016 gegrond verklaard.

B&W zijn erg te spreken over de ‘informele aanpak’, waar samen met de indiener naar mogelijkheden en oplossingen wordt gezocht om juridische procedures steeds meer terug te dringen. “Door zoveel mogelijk te kiezen voor het in gesprek gaan met de klant wordt conflict voorkomend gehandeld.” De gemeenten Texel en Hollands Kroon willen deze aanpak daarom verder gaan uitbreiden.

De gemeente is dus enthousiast over het functioneren van de commissie bezwaarschriften en de inzet op een informele aanpak van bezwaren. Wij zijn benieuwd of de burgers van Texel diezelfde mening zijn toegedaan. Stem hierover in de poll: http://www.texelplaza.nl/nieuws/poll/.

Texel-Plaza, woensdag 02 Augustus 2017, 16:11 uur

http://www.texelplaza.nl/nieuws/artikel/063093/2017-08-02/

Leden adviescommissie cultuurbeleid (her)benoemd

Kunst voor gemeentehuis Texel (foto Texel-Plaza)

Maurice Christo van Meijel en Duurt Holman zijn benoemd tot lid van de adviescommissie cultuurbeleid voor een termijn van drie jaar. De zittende leden Ronno Honingh en Esther Bánki werden herbenoemd voor een tweede termijn van drie jaar.

Dat hebben B&W besloten. De commissie bestaat nu uit zeven leden. Volgens B&W past dit binnen de verordening en het budget. De adviescommissie cultuurbeleid heeft als taak om B&W gevraagd en ongevraagd te adviseren over allerlei onderwerpen op het gebied van kunst en cultuur.

Texel-Plaza, woensdag 02 Augustus 2017, 15:29 uur

http://www.texelplaza.nl/nieuws/artikel/063092/2017-08-02/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image