Fractie Vermooten – Schriftelijke vragen aan B & W Den Helder inzake vertrek van de gemeentesecretaris

In de media is bekend gemaakt dat de gemeentesecretaris, die pas vanaf 29 september 2014 in dienst is, per direct zijn ontslag heeft ingediend . Naar aanleiding hiervan stelt de Fractie Vermooten de volgende vragen.

• In hoeverre heeft de burgemeester getracht het ontslag van de gemeentesecretaris te voorkomen en waarom is dit niet gelukt?

• Is de burgemeester met ons van mening, nu er  kennelijk veel onrust onder de ambtenaren van Sociaal Domein naar buiten treedt, er in feite veel eerder ingegrepen had moeten worden?

• Deelt u onze mening dat de burgemeester als portefeuillehouder personeel primair verantwoordelijk is voor deze toestand?

• Deelt u onze conclusie dat er eigenlijk in ieder geval per direct onderzoek had moeten plaatsvinden?

• Hoe kan het dat als vakbonden dreigen met acties er pas actie wordt ondernomen?

• Klopt het dat het onderzoek er nu wel komt en dat dit onafhankelijk gaat gebeuren?

• Wie gaat dit uitvoeren en op wat voor termijn gaat dit gebeuren?

• Is er organisatie breed sprake van een angstcultuur?

• Zo ja, deelt u onze mening dat het onderzoek feitelijk binnen de gehele organisatie dient te worden uitgevoerd?

• Hoe verklaart u dat in een periode vanaf 2011 er 4 gemeentesecretarissen de dienst hebben verlaten en wat zijn daarvoor de redenen?

• Waarom werd in de media door uw college verklaard dat er eigenlijk niets aan de hand was binnen het Sociaal Domein terwijl nu blijkt dat die mededeling totaal bezijden de waarheid was?

Ik verzoek u de vragen conform de daarvoor geldende procedure te beantwoorden.

Fractie Vermooten

30-03-2016

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image