Flip Buter – Mail aan Rudi Fuchs, 18 maart 2018 + Rudi Fuchs – Antwoord aan Flip Buter, 19 maart 2018 + Politie – Mobiele Eenheid Nieuwe Stijl

Mail aan Rudi Fuchs, 18 maart 2018

Van: Secretariaat Groene Amsterdammer <groene@groene.nl>
Datum: 19 maart 2018 15:00:29 CET
Aan: Rudi Fuchs
Onderwerp: FW: dreigende uitzetting door ME Rob Scholte

Van: Flip Buter
Verzonden: zondag 18 maart 2018 04:52
Aan: Secretariaat Groene Amsterdammer <groene@groene.nl>
Onderwerp: dreigende uitzetting door ME Rob Scholte

Geachte redactie,

Op deze manier hoop ik een bericht te kunnen doorsturen aan de heer Rudi Fuchs.
Zoals u waarschijnlijk weet werd de kunstenaar Rob Scholte door de rechter gesommeerd zijn museum in Den Helder over een maand te verlaten. In het verleden heeft de heer Rudi Fuchs een open brief geïnitieerd aan de gemeente Den Helder, ondertekend door vele prominente Nederlanders.
Mijn vraag aan de heer Fuchs is (ik ben daartoe zelf niet bij machte) of al die ondertekenaars zich op de dag van een eventuele ontruiming door de ME in de goede traditie van de (krakers-)uitzettingen, in Den Helder te verzamelen om zich daartegen te verzetten. Zoals u weet is Rob Scholte van plan zich te laten wegslepen op die zwarte dag.
Kunt u deze vraag doorspelen aan de heer Fuchs?

Met vriendelijke groeten,

Flip Buter

Doorgestuurd bericht naar Rob Scholte, 19 maart 2018

Antwoord aan Flip Buter

Van: Rudi Fuchs
Datum: 19 maart 2018 15:51:42 CET
Aan: Flip Buter
Kopie: groene@groene.nl
Onderwerp: scholte

Ik begrijp dat Rob Scholte plaats moet maken om in Den Helder projectontwikkelaars ruim baan te geven. Daar wordt zeker verschillend over gedacht. Maar een kunstenaar stuur je zomaar niet weg. Wat de reden ook is. De aanwezigheid van kunstenaars in een gemeente heeft teveel waarde. Op mijn leeftijd ben ik niet meer zo vlot ter been – naar Den Helder kan ik dus niet komen om met de ME slag te leveren. Maar eerst had Rob van de rechter toch gelijk gekregen, waarom nu dan dit gedonder? Groet, Rudi Fuchs

Doorgestuurd bericht naar Rob Scholte, 19 maart 2018

Mobiele Eenheid Nieuwe Stijl

Een nieuwe werkwijze, voertuig, uniform én betere resultaten. Een uitleg waarom de politie een ME Nieuwe Stijl heeft ontwikkeld.

Mobiele Eenheid Nieuwe Stijl from Politie on Vimeo.

https://vimeo.com/politie/menieuwestijl

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rudi+Fuchs