Flessenpost uit Egmond – UPDATE Stichtingen rond Slotkwartier zeggen Vertrouwen in Wethouder op

Slotkwartier in Egmond aan den Hoef (foto Flessenpost uit Egmond)

UPDATE Stichtingen rond Slotkwartier zeggen Vertrouwen in Wethouder op

Te Veel Geheimzinnigheid rond Ondernemers Keuze

In een Reactie op de Brief van de zeven Stichtingen laat het College weten Kennis te hebben Genomen van de Brief. Verder ziet het College geen aanleiding aan te nemen, dat Zaken Verkeerd of Niet Conform de Gemaakte Afspraken zouden zijn gelopen:

‘De Herontwikkeling van het Slotkwartier vindt plaats met Aandacht voor de Maat, Schaal en Sfeer van het Dorp Egmond aan den Hoef.

Op dit moment loopt een Aanbestedingsprocedure voor de Invulling van het Slotkwartier. Zolang die Procedure loopt, kunnen wij Geen Mededelingen doen over de (Uitkomst van de) Aanbesteding.

Deze Openbare Inschrijving is Geheel Transparant Verlopen. In die Selectie hebben Bewoners rond het Slotkwartier ook een Rol Gekregen. De Stichtingen konden Geen Rol krijgen in de Selectie Commissie, omdat enkelen van hen hadden Aangegeven te willen Inschrijven op de Panden. Dat zou een Vreemde Situatie zijn.’

De Portefeuillehouder heeft inmiddels Contact gehad met de Afzender van het Persbericht en Aangegeven Zo Snel Mogelijk in Gesprek te willen met de Stichtingen. Tot dusver is het Gesprek met de Betrokken Stichtingen volgens ons in Goede Harmonie verlopen.’

Dat Gesprek zal in verband met Vakanties in ieder geval Nog Even op Zich laten Wachten, zo laten de Briefschrijvers weten. Wel hebben ze Aangegeven Nog Altijd Open te Staan voor een Gesprek met het College. Ze zouden echter Graag Zien, dat Een en Ander Transparanter zou Verlopen en Niet, dat ze als Direct Betrokkenen met Regelmaat voor Voldongen Feiten worden Gesteld.

Wordt Ongetwijfeld Vervolgd.

De zeven Samenwerkende Stichtingen in het Slotkwartier te Egmond aan den Hoef hebben het afgelopen weekeinde na Onderling Overleg Unaniem Besloten per Direct het Vertrouwen in Wethouder Klaas Valkering Op te Zeggen.

Na maanden van Geheimzinnigheid, het Niet Nakomen van Afspraken en het Omdraaien van Processen is voor hen de Maat Vol. De Stichtingen willen Alleen Verder Praten over verdere Ontwikkeling van het Slotkwartier, indien een Andere Wethouder het Project in zijn of haar Portefeuille krijgt en Eerder Gemaakte Afspraken worden Nageleefd.

De zeven in het Slotkwartier actieve Stichtingen, Stichting De Kapberg , Stichting Hafre Productions, Stichting Historisch Egmond, Stichting Restauratie Slotkapel, Stichting Gebruik Slotkapel, Stichting ‘Wunderkammeren Stichting Huys Egmont alsook een vertegenwoordiging van omwonenden zijn intussen diverse keren bijeengekomen om in opdracht van de gemeente een werkdocument op te stellen.

Het Werkdocument, dat uiteindelijk moet leiden tot de  Oprichting van een Overkoepelende Stichting Slotkwartier, bevat inmiddels onder meer Passages over Welke Soort Bedrijvigheid past in het Kwetsbare Gebied. Ook kregen de Stichtingen de Toezegging Mede te mogen Bepalen welke Ondernemers en Partijen aan het Gebied en het Concept zouden worden Toegevoegd, maar daar is Niets van Terecht Gekomen, zo constateert Martijn Mulder namens de Stichtingen.

De Stichtingen zijn Geschrokken van de Manier, waarop de afgelopen maanden door de Wethouder met Betrekking tot deze Afspraken is Gehandeld en voelen zich Geschoffeerd.

Ondanks dat er Al Geruime Tijdwerd Gesproken met Verschillende Ondernemers, die een Passende en  Ondersteunende Invulling voor de Panden voorstelden, is om ons Volstrekt Onduidelijke Redenen afgelopen november Besloten opnieuw een Oproep te plaatsen, dat Ondernemers zich konden melden’, licht Mulder toe. ‘Inmiddels is gebleken dat, Zonder Ons Hierin te Kennen en dus Tegen de Afspraken
In, de Wethouder een Selectie Procedure is Gestart, die ook al in een Afrondend Stadium lijkt te zijn Gekomen.’

De Stichtingen zijn Zeer Ontstemd over het Feit, dat de Stichting Slotkwartier in Oprichting Niet, zoals Toegezegd, Vooraf mocht Meedenken over de Selectie Criteria en Mee mocht Beoordelen over de Ingediende Plannen. Nu de Voorwaarden Eenzijdig door de Gemeente zijn Vastgesteld en de Selectie eveneens Eenzijdig door de Gemeente is Gedaan, resteert hen Niet Anders dan te Bezien welke Samenwerking Nog Mogelijk is met de door de Gemeente Geselecteerde Partij( en).

De Hele Procedure is Omgeven door Geheimzinnigheid en ook de Ondernemers Zelf Mogen er Niets over naar Buiten Brengen, Op Straffe van Directe Uitsluiting. Het is Werkelijk Onbegrijpelijk, dat wij Van Niets Weten, aangezien onze, Nota Bene door het College Aanvaarde, Bedrijfsvoering Direct Afhankelijk is van Samenwerking en Versterking in het Gebied.

De Stichtingen laten, na Spoedberaad dit weekeinde, weten dan ook Niet Verbaasd te zullen zijn als ze Op Korte Termijn Geconfronteerd worden met de Presentatie van een Ondernemer,, wiens Bedrijfsactiviteiten eigenlijk Niet in het Gebied of Concept passen. ‘Er zal een Reden voor zijn, dat we Hier Bewust Niet bij Betrokken werden.

De Stichtingen hebben Aangegeven Niet Verder met deze Wethouder te willen Gaan en Vragen de Gemeenteraad om een Passende Oplossing om uit deze Impasse te Geraken, zodat Gezamenlijk in Openheid en Vertrouwen aan een Mooie Toekomst voor het Slotkwartier kan worden Gewerkt.

Uiteraard hebben we de Wethouder gevraagd om een Reactie op de Brief van de zeven Stichtingen, maar hij was Nog Niet Bereikbaar.

Flessenpost uit Egmond, 7 februari 2022

https://flessenpostuitegmond.nl/stichtingen-rond-slotkwartier-zeggen-vertrouwen-in-wethouder-op/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Bergen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Klaas+Valkering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Slotkwartier
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+De+Kapberg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Hafre+Productions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Historisch+Egmond
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Restauratie+Slotkapel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Gebruik+Slotkapel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Wunderkammer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Huys+Egmont
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Slotkwartier
https://robscholtemuseum.nl/?s=Slot+Egmond
https://robscholtemuseum.nl/?s=Slotkapel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hoeve+Overslot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Egmond+aan+den+Hoef
https://robscholtemuseum.nl/?s=Egmond

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image