Flessenpost uit Bergen – Vernielde beelden tijdens bouwwerkzaamheden ‘Elshove’ + Najaarseditie 2016

Gemeente gaat onzorgvuldig met zijn kunst om

Tijdens een inspectietocht op 28 september j.l. hebben Frits David Zeiler en Hans Haring van Gemeentebelangen geprobeerd er achter te komen waar de beelden zijn gebleven, die rond het gesloopte gemeentehuis, Elkshove, hebben gestaan. Dit initiatief is genomen na een melding dat één van deze beelden in stukken was gevallen en terug gestuurd zou worden naar de betreffende kunstenares.

De gemeente Bergen pretendeert een kunstgemeente te zijn en alles te doen wat in het belang is van de kunstenaars. Helaas spreken de feiten vaak anders.

Twee van de originele beelden bleken er nog te staan, waarvan één (A 2845 van Geer Roobeek) nog onbeschadigd.

Het tweede (Twee Rijzende Delen, van Sander Jansen) bleek in zorgelijke staat en stond helemaal onbeschermd binnen de bouwhekken op de hoek van de Prins Hendriklaan. De rest was onvindbaar, ondanks de goede hulp van personeel van de gemeentewerf. Wel bleken op de werf in Schoorl nog 13 delen te liggen van het kunstwerk van Louk van Meurs, waarvan de overige delen in de tuin van de Prins Hendrikstichting in Egmond aan Zee staan. Ze lagen onbeschermd in de open lucht tussen bouwmaterialen en straatmeubilair.

Eerder al zijn er beelden verdwenen, zoals het stalen Wandreliëf van Otto Heuvelink (muur Bakemaflat) en Ruimteobject I en II van Nico van Stralen (Plein bij het v/m KCB).

Eerder nog zijn er grote fouten gemaakt bij onderhoud en schoonmaken. Zoals een hogedrukspuit op beelden van zachte steensoorten of slordig dichtsmeren van barsten en gleuven. Dit laatste onder andere bij het keramisch teksttableau van Dick Hubers in de poort naar het Oude Hof.

De gemeente Bergen pretendeert een kunstgemeente te zijn en alles te doen wat in het belang is van de kunstenaars. Helaas spreken de feiten vaak anders. Al jarenlang vraagt Gemeentebelangen aandacht voor deze situatie, meestal bij de begrotingsbehandeling. Elke keer weer zegt het college toe hier prioriteit aan te verlenen.

Er is een ‘potje’ voor, maar dat wordt waarschijnlijk ergens anders voor gebruikt. Over de bekende 1%-regeling, waarbij minimaal 1% van de bouwsom van nieuwe gebouwen binnen de gemeente wordt gereserveerd voor kunst en kunstonderhoud, horen we niets meer.

Een enorme gemiste kans voor portefeuille Kunst en Cultuur. Of voor Kranenburgh, die het beheer doet van de gemeentelijke kunsteigendommen.

Het is zelfs al zo ver, dat de portefeuille Beelden in de Openbare Ruimte is overgegaan naar de afdeling Vastgoed!!!

Iemand van deze afdeling schrijft over het beeld Start van Louk van Meurs letterlijk: “Dit werk is niet bedoeld voor eeuwig (gebruikt materiaal) en de kunstcommissie zou dit kunstwerk ook niet willen herplaatsen.”

Als er ergens in het dorp een verkeersbord stuk is, is het de volgende dag gerepareerd of vervangen. Als er een stoeptegel scheef ligt, is dat binnen een week goed!

Gemeentebelangen komt daarom met vragen.

Flessenpost uit Bergen, 13-10-2016 11:58

http://www.flessenpostuitbergen.nl/nieuws/vernielde-beelden-tijdens-bouwwerkzaamheden-%27elshove%27/7488

Najaarseditie 2016