Flessenpost uit Bergen – Trending topics: … klimop aan de Ruïnemuur is deze week verwijderd. Droevig! & Bergenaren met een mening: Yvon Bos Eyssen

Trending topics

… klimop aan de Ruïnemuur is deze week verwijderd.
Droevig!

Nu de auto’s nog.
Fijn!

En we zijn weer een verkeersbord rijker in de gemeente Bergen en raad eens waar? Juist!

Klik op de nieuwe foto van de week voor een uitvergroting.

http://flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3290

Bergenaren met een mening: Yvon Bos Eyssen

Geacht bestuur Vrienden van de Ruïnekerk

Ik voel mij zeer verbonden met Bergen en zijn historie, met de Ruïnekerk en haar tuin als middelpunt. Daarom steunde ik de Vrienden van de Ruïnekerk, maar… al jaren zie ik een toename van het parkeren in de tuin. Het is een aanfluiting en niet uit te leggen, zeker niet aan toeristen.

Eerder werd een parkeerbord op het Ruïneveld verwijderd. Nu staat er een nieuwe. Beter?!

Er zijn 10 vergunningen afgegeven voor speciale gelegenheden en bezoekers van de zondagdienst.

Dit aantal wordt niet serieus gehandhaafd en telkens overschreden, bovendien is lang niet elke chauffeur zo slecht ter been en is er een parkeerplaats aan de Dorpsstraat, nog geen 40 m lopen.

Ik heb besloten om een signaal af te geven door mijn financiele bijdrage in te trekken. Via de sociale media kan ik concluderen dat vele Bergenaren het met mij eens zijn.

Het wordt hoog tijd om het parkeren in de tuin aan te pakken.

U gaat hier niet over? Wie neemt de verantwoordelijkheid?

Ik vertrouw erop dat u het kerkbestuur kunt overtuigen van de ernst van deze zaak.

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groeten van Yvon Bos Eyssen

Reactie Predikant Engele Wijnsma

Fijn dat u even reageert. Weliswaar is de brief niet aan mij of aan het kerkbestuur of aan het bestuur van de Stichting gericht, maar ik kreeg uw schrijven door de koster toegespeeld. Het leek me goed u daarom te mailen.

Het probleem dat u aankaart, zien wij ook en we delen uw ongenoegen.

Daarom zijn we de laatste weken druk bezig om een goede manier te vinden dit op te lossen. Er hebben dan ook al heel wat gesprekken plaats gehad met verschillende parkeerders.

Hopelijk is het u al opgevallen dat de laatste weken een zichtbare daling is ingezet. Er zijn 6 mensen aangewezen die nu over een vaste vergunning beschikken vanwege invaliditeit.

Dat kan inderdaad –zo nodig- opgerekt worden tot 10, zoals u reeds stelde.

Vanaf komende zondag krijgen mensen die toch zonder vergunning parkeren, een brief onder hun ruitenwisser. De verwachting is, dat de daling dan doorzet tot onder het gestelde maximum.

Mocht die benadering op menselijke maat niet werken, dan zullen verdere stappen onderzocht worden.

Verder zal de koster deze brief doorsturen naar de Stichting Vrienden, die op haar beurt overigens niks te maken heeft met het parkeerbeleid.

Daarvoor zijn de Stichting Ruïnekerk en de Protestantse Gemeente Bergen verantwoordelijk. En daar lopen ze niet voor weg.

Ik hoop dat u duidelijk is geworden, dat er door die twee organisaties al serieus werk wordt gemaakt van dit terechte ongenoegen.

Hartelijke groet,

Ds. Engele Wijnsma

Predikant Ruïnekerk Bergen

Reactie Stichting Ruïnekerk

Geachte mevr. Bos Eijssen,

Zoals ds. Engele Wijnsma u al mededeelde worden sinds enkele weken ernstige stappen ondernomen om het aantal parkeerders op het terrein van de Ruïnekerk terug te dringen tot maximaal 10 auto’s

Helaas is het zo, dat voor het onderhoud van het kerkgebouw geen subsidie wordt verleend door de burgerlijke gemeente Bergen.

Wij als Stichting Ruïnekerk staan dus voor de opgave middelen te verwerven om het kerkgebouw in goede staat te houden en voor het nageslacht en de gehele Bergense gemeenschap te bewaren.

Vandaar dat in afstemming met de Gemeente Bergen een paar keer per jaar een activiteit wordt georganiseerd op het terrein van de kerk om daarmede inkomsten te genereren.(o.a. Bourgondisch Bergen, De Kunst 10 daagse en de kerstmarkt)

Wij zijn ons bewust dat het gras door zo’n evenement flink wordt beschadigd. Gelukkig herstelt de natuur de grasmat snel.

De inkomsten uit deze verhuuractiviteiten worden geheel besteed aan het onderhoud van het gebouw en dus niet aan de kerkelijke gemeente.

Wij zouden met u graag het terrein in zijn natuurlijke staat houden, maar dan zou de Bergense gemeenschap daarin moeten bijdragen, wat helaas niet het geval is.

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Ruïnekerk

A. den Butter (vz.)

Red: Er is (nog) geen zichtbare daling van het aantal geparkeerde auto’s op het Ruïneveld! Het betreft niet zozeer e 4 á 5 jaarlijke evenementen op het terrein, maar de dagelijkse toestroom van auto’s op het veld.

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via info@flessenpostuitbergen.nl

Flessenpost uit Bergen, 21-03-2016 13:46

http://www.flessenpostuitbergen.nl/nieuws/bergenaren-met-een-mening:-yvon-bos-eyssen/6919