Flessenpost uit Bergen – Oude vliegveld Bergen mogelijk weer open, blijkt uit vertrouwelijk rapport

De start-/landingsbaan zou moeten lopen van NO naar ZW tussen het Ecodorp en de Hoeverweg

Omdat Bergen al eerder een vliegveld heeft gehad, het in de buurt van Schiphol en de aanvliegroutes ligt, is het oude vliegveld weer in beeld gekomen om te ontwikkelen als alternatief voor Lelystad Airport. Met dit verhaal meldde zich twee dorpsgenoten bij de Flessenpost.

Gebouwen (aankomst- en vertrekhal, hangars, etc.) komen bij het Ecodorp op het beboste terrein.

Op 21 januari jl. vond de Informatiebijeenkomst Vliegverkeer Schiphol plaats voor o.a. de buurtverenigingen uit de Buch-gemeenten. Zie ook http://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Informatie-en-Presentatie-bijeenkomsten/2016/21-januari/19:30

Daar werd ondermeer een presentatie gegeven door iemand van Luchtverkeersleiding Nederland. De antwoorden op vragen uit de zaal waren toen nogal onduidelijk en onbevredigend.

Een aantal aanwezigen heeft, om toch meer duidelijkheid te krijgen, een afspraak gemaakt met het BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol). Dat gesprek heeft afgelopen woensdag plaatsgevonden. Tijdens het wachten op de afdeling van de gesprekspartner viel hun oog in een van de kamers op een grote kaart van …. het oude Vliegveld in Bergen.

Tijdens het gesprek werd gevraagd wat die kaart met de daarop aangebrachte lijnen te betekenen had. De man was –om het mild uit te drukken- NOT amused over de ontdekking en was aanvankelijk niet bereid daar een toelichting op te geven. Maar om speculaties te voorkomen gaf hij toch in vertrouwen de volgende uitleg:

BAS is gevraagd om een pré-advies. De komende jaren zal Schiphol blijven groeien. Enerzijds belangrijk, want Schiphol is voor de regio van economisch belang, maar anderzijds ook een aandachtspunt omdat de in het Aldersakkoord afgesproken grens van maximaal 500.000 vluchten snel in zicht komt. Om deze groei van Schiphol te kunnen accommoderen, worden Eindhoven Airport en Lelystad Airport ontwikkeld als alternatief voor het niet-mainport gebonden vliegverkeer.

Echter: de noodzakelijke uitbreiding van Lelystad Airport schiet helemaal niet op, waardoor de positie van Schiphol als mainport in gevaar komt. Zo kwam Vliegveld Bergen dus weer in beeld.

De start-/landingsbaan van 2.300 meter zou dan moeten lopen van NO naar ZW (koers 2280), tussen het Ecodorp en de Hoeverweg.

Die lengte volstaat voor de kleinere moderne passagiersvliegtuigen en zakenjets.

Voor de ontsluiting van het vliegveld ten zuiden kan gebruik worden gemaakt van de Kol. Sneepweg vanaf de Hoeverweg. Verder kunnen als ontsluiting dienen: de Voert met een nieuwe aftakking; de Nesdijk voor de afvoer van verkeer en de Groeneweg voor aanvoer van verkeer.

Voert, Groeneweg en Nesdijk zouden hiervoor dan wel geschikt moeten worden gemaakt.

De bedoeling is dat bij ZW-wind het landingsverkeer voor Vliegveld Bergen verder naar het Noorden wordt geleid (globaal tussen Petten en Den Helder), vervolgens de bocht maakt, om op 
7 NM (=12,9 km) voor de landingsbaan op een hoogte te vliegen van 600m. Vanaf dat punt wordt de landing verder ingezet. Oostelijk van Schoorl bedraagt de vlieghoogte dan ongeveer 300m en vliegt men dus onder het Schipholverkeer door (zie ook het kaartje).

Stijgend verkeer vanaf Vliegveld Bergen vliegt rechtstreeks over Egmond richting Noordzee.

Men is nog aan het bestuderen of stijgend verkeer onder of over het Schiplholverkeer door moet vliegen, respectievelijk op maximaal 300m of minimaal 900m hoogte. Beiden is technisch mogelijk.

Of het allemaal doorgaat staat nog lang niet vast en er komen zeker nog inspraakrondes, alhoewel inspraak onder de Crisis- en herstelwet natuurlijk minder voorstelt dan voorheen, dus NIMBY-protesten zijn eigenlijk zinloos geworden (=not in my back yard).

Heropening van het vliegveld zou overigens een enorme economische impuls voor de regio -en met name Bergen- betekenen.

Naschrift Red: De dorpsgenoten zijn bij ons bekend. Om begrijpelijke redenen willen zij anoniem blijven.

Bij de gemeente Bergen en het BAS was niemand voor commentaar bereikbaar.

Hoe denk u hierover? Laat het ons weten via: info@flessenpostuitbergen.nl

Flessenpost uit Bergen, 25-03-2016 13:13

http://flessenpostuitbergen.nl/nieuws/oude-vliegveld-bergen-mogelijk-weer-open,-blijkt-uit-vertrouwelijk-rapport/6935

Lezers… oftewel reaguurders:

Ik ben in 1992 vanuit Amsterdam naar Akersloot verhuisd om wat rustiger te gaan wonen. In 2003 is de Polderbaan geopend en vanaf dat moment was het gedaan met de rust en heb ik jaren in de herrie van het landend vliegverkeer op de Polderbaan gezeten. Verhuizen was geen optie omdat ik in Amsterdam werkte. Na mijn pensionering in 2015 ben ik direct vertrokken uit Akersloot en heb mij weer gevestigd in mijn geboortedorp Bergen. Achtervolgt het vliegverkeer mij? Liever niet!

Jooske de Sonnaville

===

Zijn ze nou echt helemaal gek geworden?!

Hans Laaroven

===

Als dit echt gaat gebeuren, dan verhuis ik naar een hutje op de hei!
Els van Kuppeveld

===

Zijn ze nu helemaal gek geworden???????? Moet dan alles wijken vanwege de economie?? Natuurlijk is economie een belangrijk element, maar ook slopend. Laat ons genoegen nemen met wat we hebben en dat is voldoende om zorgeloos te kunnen leven. De luchtvaartmaatschappijen verdienen meer dan genoeg en gaat al ten koste van veel Laat het kleine stukje belangrijke natuur in vredesnaam in tact.

Ik wens de overheid veel wijsheid

Wim Arendsen

===

Ik las het artikel inzake een vliegveld Bergen met belangstelling. Ik ben principieel tegen omdat de bestaande infrastructuur moet worden gebruikt en geoptimaliseerd. Er is geen ruimte voor een nieuw vliegveld.

Wat is mogelijk om hier tegen te ageren?

M vr gr.

Erwin Rengers

===

Fantastisch idee het heropenen van het vliegveld en mooi dichtbij de nieuwe gezamenlijke voetbalclub.

Fred Jostmeijer

===

Moet er niet aan denken.

Het zou een ecologische en sociaal-maatschappelijke ramp zijn als de plannen voor dat vliegveld in Bergen doorgang zouden vinden!

Paul van den Handel

===

Wij hebben al teveel vlieglawaai in de Egmonden van Schiphol,dus zeker niet nog een vliegveld erbij.

Het duingebied is een stilte gebied,dat is al teveel aangetast!!

Met vr.gr. H.b.j. Lange oude schulpweg 19z. 1935en Egmond-Binnen

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3350

PDF’s:
Uitnodiging en agenda informatiebijeenkomst Vliegverkeer Schiphol d.d. 21 januari 2016
Vliegverkeer Schiphol boven regio IJmond-Alkmaar Bestuurlijke agenda Cluster IJmond Alkmaar 2016-2020
Persbericht Colleges stellen Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer Schiphol vast d.d. 12 januari 2016
Verslag Info-avond Schiphol van 21 januari 2016
Beantwoording Vragen informatiebijeenkomst Schiphol van 21 januari 2016