Flessenpost uit Bergen – Lezers… oftewel reageerders: Brief van Bert Vuijsje aan de Burgemeester

Geachte mevrouw Hafkamp,

Kort na 2 mei 2016 ontving ik een brief die was ondertekend door mr. Esther M.C.W. Quaedvlieg BBA, juridisch beleidsmedewerker. De brief was geschreven ‘namens het college van Bergen’, dus het lijkt mij logisch dat ik mijn reactie tot u richt.

Toonzetting en inhoud van deze brief verbaasden mij zozeer, dat ik hem enige tijd terzijde heb gelegd, om te kijken of mijn verbazing op den duur wellicht zou zakken. Dat is niet het geval, vandaar dat ik u nu het volgende laat weten.

Ik begrijp werkelijk niet wat u bezielt om de eigenaar van een recreatiewoning in uw gemeente (in mijn geval Huisje 110 op Duyncroft, Herenweg 280, Egmond aan den Hoef) zo bot en bedreigend toe te (laten) spreken.

In de brief wordt terecht vastgesteld dat in mijn geval ‘nu geen sprake [is] van een overtreding’. Inderdaad, sinds ik dit huisje in 2012 kocht heb ik het nog geen minuut verhuurd, niet aan vakantiegangers en zeker niet aan permanente bewoners. Waarom laat u mij dan bedreigen met een dwangsom van liefst € 75.000,- per overtreding? Is dat uw manier om recreanten zich welkom te doen voelen in uw gemeente?

Het navrante toeval wil dat ik korte tijd na deze brief weer een aanslag van de jaarlijkse forensenbelasting ontving, ten bedrage van zo’n 800 euro.

Als ik ook eens krachtige taal mag gebruiken: naar mijn weloverwogen mening is deze belasting een schaamteloze vorm van uitbuiting. De formele rechtvaardiging van deze heffing, begrijp ik, is de theorie dat eigenaren van recreatiehuisjes wel gebruik maken van de openbare gemeentelijke voorzieningen, maar niet bijdragen aan de plaatselijke economie en samenleving.

Mijn eigen situatie logenstraft deze theorie op overtuigende wijze. Sinds ik mijn huisje kocht heb ik voor vele duizenden euro’s bijgedragen aan de lokale werkgelegenheid (verbouwing, tuinwerkzaamheden et cetera). Ook doe ik het gros van mijn boodschappen bij Albert Heijn en de Vissuper in Egmond, niet in mijn woonplaats Amsterdam. Mijn auto krijgt zijn service evenmin in Amsterdam, maar bij Garage De Egmonden. En verder profiteert ook de lokale horeca in ruime mate van mijn aanwezigheid (vraag maar na bij bijvoorbeeld Natuurlijk en Creighton’s).

Ik las in een plaatselijk blad dat u, wegens overschot op de gemeentebegroting, hebt besloten de hondenbelasting af te schaffen. Is de gedachte niet bij u opgekomen, dat de forensenbelasting zeker zo sterk in aanmerking komt voor afschaffing of op zijn minst verlaging?

Ik vrees dat ik het antwoord op die vraag wel weet: wij van de recreatiewoningen stemmen niet mee voor uw gemeenteraad, dus uw college heeft geen electoraal belang om ons fatsoenlijk te behandelen. Sterker nog: is het voor uw raad misschien een onuitgesproken doel dat de niet stemmende recreanten zoveel mogelijk worden uitgeperst ten behoeve van de wél stemmende inwoners van de gemeente Bergen?

Ik zou dat een eerloze vorm van openbaar bestuur in een beschaafd democratisch land vinden, dus ik ben benieuwd naar uw antwoord.

Met beleefde groet,

Bert Vuijsje

Flessenpost uit Bergen, 22 juli 2016

http://flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3507

PDF:
Flessenpost uit Bergen Zomereditie 2016