Flessenpost uit Bergen – Een ander geluid… over het kappen van bomen in het Schoorlse bos + Madeleine Leddy – Het einde van het Schoorlse Bos als het aan Staatsbosbeheer ligt…

Een ander geluid… over het kappen van bomen in het Schoorlse bos

De plannen tot selectieve kap van een aantal dennenbomen in Schoorl leiden tot heftige reacties

‘Als we niets doen, is het hier straks één groot dennenbos’, zegt Maarten Duinker, boswachter in het gebied van de Schoorlse duinen. ‘En het is onze taak om natuur te herstellen, waar dat nodig is.’ Het wenkend perspectief is een kleurrijk, afwisselend duingebied, met veel bijzondere plantensoorten, waarbij natuurlijke systemen weer functioneren.

Caspar Janssen, “Ik werd in mijn gezicht gespuugd en uitgescholden”. Zijn medewerkers werden fysiek bedreigd.

Elders aan de Nederlandse kust zijn dit soort plannen met succes uitgevoerd, maar in de Schoorlse duinen lijkt het verzet massaal. Elfduizend mensen tekenden al de petitie tegen de kap van bomen op een oppervlakte van ‘200 voetbalvelden’. Of, zoals Aard Mos zegt: ‘Wij vinden het bos mooi, zoals het is. Het ruikt ook heerlijk, die dennenbomen.‘

En Aard Mos, initiatiefnemer van de actiegroep tegen bomenkap in de Schoorlse duinen, spreekt graag duidelijke taal: ‘De bewoners hier hebben geen reet aan stuivende duinen. We hebben hier een hartstikke mooi bos en dat willen we graag zo houden'(Volkskrant, 22 december 2016)

En: ‘Ik snap best wat ze willen hoor: verstuiving, verdrassing, plantjes. Maar wij willen, dat die bomen blijven staan. En 80 procent van de bewoners van Groet en Schoorl, de mensen bij de visboer of de kapper, is het met ons eens. Misschien 5 procent is voor die plannen, maar dat zijn intellectuelen.’

Caspar Janssen analyseert de controverse haarscherp in de Volkskrant van 27 december 2016. Acht jaar geleden ging het duingebied de Berkheide in Zuid Holland op de schop. De verantwoordelijke adviseur van destijds:

‘Ik werd in mijn gezicht gespuugd. En uitgescholden.’ Zijn medewerkers werden fysiek bedreigd. Dat kwam omdat er een ‘Kalahari woestijn’ was ontstaan, in de woorden van de woedende omwonenden en bezoekers. En dat klopte. In eerste instantie, na het afgraven, krijg je een grote zandvlakte, dat had de technocratische natuurmaker van tevoren ook verteld. Toen dat daadwerkelijk gebeurde ‘brak de pleuris uit.’

Maar zie nu.’ De vochtige duinvallei, die was ontstaan, stond vol met orchideeën, duizendguldenkruid en parnassia. Over de vallei hing een roze en witte gloed. Overal libellen, een Galloway rund deed zich te goed aan helmgras. Het spel van zand, wind en water deed het weer, in de woorden van de adviseur. In de even verderop gelegen kikkervalleien was het nog veel mooier geworden. Om niet te zeggen dat het een idylle was. Plasjes met kraakhelder kwelwater. Het rook naar munt, er bloeide vleugeltjesbloem, gentiaan, het driekleurig duinviooltje. Orchideeën, duizendguldenkruid en ogentroost. En overal parnassia, die even kwetsbare als wonderschone duinbloem, waar gedichten aan zijn gewijd. Van nature is het duingebied zo ongeveer de soortenrijkste biotoop die er bestaat. Alleen al 105 vogelsoorten leefden er nu, om van plantjes, libellen, vlinders, hagedissen, salamanders, padden, egels, vleermuizen en wezels maar niet te spreken. Vijf jaar nadat het gebied op de schop was genomen.’

Caspar Janssen:”En nu wil Staatsbosbeheer de Schoorlse duinen onder handen nemen. Want het gebied is verdroogd door de aanwas van water slurpende dennenbomen, en verruigd door stikstofneerslag”.

“Dat het Schoorlse bos helemaal niet wordt gekapt, die boodschap komt niet echt over. Alleen een paar stukken dennenbos die het dichtst bij de zee liggen, 12 procent van het totaal, moet mogelijk wijken”.

En: “Ik vroeg me af: zou deze boze burger het fatsoen hebben om over vijf jaar, als die ‘vlakte’ er eenmaal schitterend bij ligt, zijn ongelijk te erkennen?”

Zelf denk dan hiernaast: misschien een excursie naar het duingebied Berkheide voor de leden van de actiegroep uit Schoorl?

Caspar Janssen eindigt zijn stukje met:

‘Iedereen is tegen, behalve intellectuelen’, zeggen de actievoerders nu, het is hun belangrijkste argument. Ik verwacht dat Staatsbosbeheer overstag gaat. Want tegen de boze burger is geen kruid gewassen. Zelfs geen parnassia’.

Ik hoop dat Staatsbosbeheer met projecten elders in de duinen in gedachten, toch de moed heeft zijn rug recht te houden.

Flessenpost uit Bergen, 02-01-2017 11:15

http://www.flessenpostuitbergen.nl/nieuws/een-ander-geluid…-over-het-kappen-van-bomen-in-het-schoorlse-bos/7704

Het einde van het Schoorlse Bos als het aan Staatsbosbeheer ligt…

80% van het dennenbos moet binnenkort verdwijnen = 200 voetbalvelden groot !!

Met – opzettelijk – misleidend woordgebruik, zoals: “natuurherstel van de duinen” poogt Staatsbosbeheer al jaren lang het publiek te indoctrineren en te vergoelijken, dat zij binnenkort een stuk bos van minimaal 96 hectare gaan vernietigen…

Onlangs verscheen in een Alkmaars Weekblad hun pleidooi voor – zogenaamd – “herstel” van de Schoorlse duinen, hierbij de indruk wekkend, dat er iets grondig mis mee zou zijn…

Met een verhaal, dat bol staat van de gebakken lucht, wordt de lezer een scheve/valse voorstelling van zaken voorgespiegeld. Ik citeer:

“de hoge dennenbomen aan de kust (ze staan niet pal aan de kust..) houden de wind tegen.(?, ML) In combinatie met de neerslag van stikstof door industrie, verkeer en landbouw heeft dit voor verruiging van het gebied gezorgd.” (…?, ML)

Bomen helpen juist bij uitstek tegen CO2 uitstoot en genereren zuurstof !

Verder: “het is nodig, dat de wind meer invloed krijgt en voor beweging zorgt (..?, ML).”

“Als we niet ingrijpen,” zegt boswachter Laurens Bonenkamp, “dan hebben we straks een groot dennenbos (sic!, ML). Vele bijzondere planten en diersoorten gaan hierdoor (door het grote bos? en hoe zit het met de planten/mossen en dieren die in dit bos leven?…,ML) verloren. De komende jaren staan in het teken van het stoppen van deze achteruitgang”

Hoeveel zand denkt men ons in de ogen te kunnen strooien – straks bovendien letterlijk.

In hun eigengereidheid meent Staatsbosbeheer de natuur naar eigen hand te moeten zetten – de Maakbare Natuur – zonder enig respect voor het reeds bestaande bos en voor het publiek (uit de regio en toeristen), dat juist naar Schoorl komt voor de bossen – niet voor dat zogenaamd speciale plantje of die watersalamander… Voor open duingebied kan men immers ook naar Bakkum, Bergen of Egmond gaan… Naar Schoorl komt men vooral voor het enige échte bos (met de allure van een sprookjesbos) aan de kust – ‘s winters groen, in de – steeds warmere – zomers koelte en geur biedend, bovendien stilte en enige privacy… (in tegenstelling tot open duin…). Helaas is de geheimzinnige sfeer van sommige gedeelten verdwenen; door fanatieke dennenbomen kap is het meer een parklandschap geworden…, ook zijn reeds stuifduinen gerealiseerd, die – tegen de donkere achtergrond van de dennenbomen zeker hun esthetische waarde tonen.

Echter – zonder enig gevoel voor proportie – wil Staatsbosbeheer “meer ruimte maken voor open duin – plaatselijk”…

“Plaatselijk” betekent in deze misleidende terminologie: minstens 96 hectare!…

80% van de dennenbomen valt straks ten prooi aan hun maniakale kap zucht – om plaats te maken voor een woestenij van boomstronken en stuif zand, waar inderdaad de wind – gezien de klimaatverandering – vrij spel zal hebben en stormen meer bomen zullen ontwortelen…

Wie is hier in godsnaam bij gebaat? (is er ergens een goudmijn/een fonds aangeboord?)

Ontbossing draagt bij aan nog meer CO2!

Het enige bos dat mag blijven (gedeeltelijk, want zelfs hier moeten de dennen plaats gaan maken voor loofbomen die – misschien over 50 jaar? – groot genoeg zullen zijn) wordt een rand-verschijnsel.. slechts langs de rand van de dorpen (tot hoeveel dorpen strekt deze destructie zich uit?) – om de bewoners tegen stuifzand te beschermen… want: “veiligheid voorop”.

Wie is hier nu gek geworden?

Om maar weer eens Lucebert te citeren: Alles van Waarde is Weerloos…

Het Schoorlse bos is weerloos tegenover de dennenbomen haat van Staatsbosbeheer, inclusief de bos-wachters, die die naam geen eer aandoen… (wachter = behoeder, beschermer). Ik heb het niet over het uitdunnen van oude/zieke bomen… Honderden (duizenden?) vaak grote en gezonde dennen zijn reeds weg gemaaid door hun machines…

Waarom? Om een idee !

Het feit, dat de dennen ooit – juist tegen het stuifzand – geplant zijn door mensenhand, bestempelt hen nu opeens als illegaal..

Maar ze zijn er! Nu! Ze hebben hier al 100 jaar en meer wortel geschoten!…

Ze verschaffen ons een zeer welkome afwisseling met de loofbossen, die al elders langs de kuststreek bestaan. Houdt hen in ere!

Houdt op met die dennenkap gekte!

Straks regeert de Kaalslag…

Teken de petitie op http://www.schoorlsebosmoetblijven.

Mail aan Rob Scholte, 3 januari 2017, 17:13