Flessenpost uit Bergen – Bergenaren met een mening: oud PvdA gemeenteraadslid Haye van der Werf | Dubai aan de Duinen + Henkoo – Faciliteren

Bergenaren met een mening: oud PvdA-gemeenteraadslid Haye van der Werf | Dubai aan de Duinen

Recent is nogal het een en ander te doen over de verschillende nieuwbouwplannen in Bergen en Bergen aan Zee. Het Parkhotel, Nassau Bergen, Monsmarem en Prins Maurits: allemaal locaties, die, als het aan de investeerders ligt, binnenkort gesloopt worden en/of aanzienlijk van uiterlijk worden gewijzigd.

Van de Werf, “Rob van de Pas ziet in de heer Frits David Zeiler, een representant van de ‘vijfde colonne.”

De negatieve reacties richten zich met name op de grootschaligheid, de tijdelijke of permanente verkeersoverlast en de gevolgen voor het aanzien van de dorpen.

De positieve reacties zien de dorpen gaarne opgestoten in de ‘vaart der volkeren’ en bejubelen de ondernemerszin van de geldschieters en investeerders.

Daarbij gaat het er niet altijd even zachtzinnig aan toe. Rob van de Pas ziet in de heer Frits David Zeiler, raadslid voor Gemeentebelangen BES, een representant van de ‘vijfde colonne’.

Dat gaat me nu weer even te ver. Immers met “‘de vijfde colonne’ worden mensen in de samenleving aangeduid, die voor de vijand werken. Het betreft spionnen, verraders of samenzweerders, die proberen om de weg vrij te maken voor een buitenlandse vijand”.
Bron: http://www.historiek.net.

Nu kan je van Frits David veel zeggen (dat doet van de Pas dan ook), maar niet dat hij op het punt staat de weg vrij te maken voor een ‘buitenlandse vijand’. Het zou de heer van de Pas derhalve sieren deze woorden terug te nemen.

Laat ik me ook niet zozeer verleiden tot een bijdrage in de esthetische discussie: worden Bergen en Bergen aan Zee er nu mooier van? Ik heb geen verstand van ‘patina’ en het Parkhotel.

Bovendien ben ik om nostalgische redenen gehecht aan de architectuur van het huidige Nassau: in mijn jeugd heb ik daar in het souterrain op de kleuterschool gezeten en vanuit de erker van ons ouderlijke huis (Parkweg 27) was het een fascinerend gezicht, wanneer de opkomende ‘zeevlam’ zich als een waterval over het Nassau-gebouw stortte.

Waar ik me wel zorgen over maak is het verschijnsel, dat al deze vernieuwingen niet meer het gevolg zijn van een ‘organisch groeiproces’, maar dat het forse ingrepen betreft, die van buiten worden geïnitieerd.

Laat ik dat verduidelijken: veel bouwplannen-uitbreidingen waren vroeger het gevolg van de positieve ontwikkelingen in een bedrijf of bedrijfje. Hotel Meijer is begonnen als melkzaak annex lunchroom (incl. frites verkoop). Door het opkomend toerisme in de jaren zestig kwam het tot geleidelijke uitbreidingen en nieuwbouw. Hetzelfde gold voor Prins Maurits, Casablanca, later Victoria – en ook de aanbouw van het Parkhotel.

Nu zien we een nieuw fenomeen: investeerders, die hun geld elders verdiend hebben (supermarkten, aluminium vliegtuig karretjes, investeringen in vastgoed) storten zich als ‘sjeiks uit Dubai’ op het hotelwezen.

Kat, Deen en Driessen hebben elders hun geld vergaard, sparen heeft bij deze rentestand geen zin dus is investeren in stenen en ‘speeltjes’ de nieuwe hobby.

Het directe rendement staat niet voorop – geld zat – dus er wordt door de realisatie geen boterham meer belegd maar het vertrouwen in een meeropbrengst in de toekomst is voldoende reden te beginnen.

Omdat de kennis en expertise op een ander vlak liggen, zoals gezegd groot grutterij en aluminium vliegtuig karretjes, worden kennis en kunde ingekocht en die praten heden ten dage over schaal, efficiency, uitstraling en parkeergarages.

Bovendien is de term ‘beleving’ troef en die moet binnen gevonden worden.

Niks meer eenvoudige tent of vakantiehuis met katoenen dak (natuurlijk ook niet realistisch in deze tijd), maar luxueuze appartementen of hotelkamers met het liefst een jacuzzi op het balkon, een flatscreen aan het voeteneinde, de Miele stoomoven op ooghoogte en WiFi met veel snelheid.

Misschien buitenshuis nog even een met Chardonnay besprenkelde zonsondergang bij Hemingway’s of Blooming Beach, maar dan snel naar het appartement of de hotelkamer voor de aftersun party.

Zo had mevrouw  M.A.D. van Reenen-Völter het niet voor ogen. Die dacht meer aan flaneren op de boulevard, een partijtje tennis of croquet in het Parnassia park en dan vroeg naar bed!

Daar hebben de nieuwe investeerders geen oren naar. Sterker nog: de ontwikkelaars van het nieuwe Nassau Bergen willen het beschutte plantsoen met haar beeltenis aan de voet van het hotel verwijderen en veranderen in een open luchttheater als ultieme belevenis!

Al met al hebben we het hier over een nieuwe trend, waar de gemeente maar moeilijk een antwoord op kan formuleren. Hadden we vroeger gedetailleerde bestemmingsplannen met eisen aan rooilijnen, goothoogten en bebouwingspercentages, waar iedereen, lang voor dat men ging bouwen, de beperkingen van kende; nu wordt er gewerkt met visies, schetsplannen en suggesties voor de bebouwing, waarbij het initiatief ligt bij de ondernemer en niet langer de overheid.

Die laatste heeft nauwelijks meer de macht en de expertise om vooraf de richting van de ontwikkelingen te bepalen.

Eerder wordt zij – de overheid – voor het blok gezet door slimme investeerders, die het voortouw nemen.

Zie het Oude Hof, de Harmonielocatie en nu het Parkhotel, Nassau Bergen en wellicht Monsmarem, Prins Maurits en straks de Duitse kolonie.

Bovendien lijken bestuurders en ambtenaren graag in het gevlij te komen van die ‘wereldse en initiatiefrijke’ ondernemers. Dat is nog eens andere koek, dan die saaie kantoortuin aan de Jan Ligthartstraat!

Waren het aan het einde van de vorige eeuw vooral de ‘kleine lokale projectontwikkelaars’ die het de gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl het leven zuur maakten (de gebroeders Meijer, van Wonderen en Groot), nu zijn het grotere knapen met nog meer geld, expertise en uithoudingsvermogen.

In al het tumult over de uiteindelijke vorm wordt deze proceskant nogal eens over het hoofd gezien. Maar het één is het gevolg van het ander. En de schaalvergroting in de BUCH biedt nauwelijks soelaas. Dat proces duurt nog jaren en vergt zoveel intern gerichte energie, dat het eerder ten koste gaat van de greep op de ruimtelijke ordening en de ontwikkeling in de kernen.

Het zal dus moeten komen van burgerinitiatieven, zoals rond de Harmonielocatie, het Oude Hof en Nassau Bergen.

Om datgene te bewerkstelligen waar Roland Holst over dichtte op de toegangszuil van het Oude Hof:

“Eeuwen heeft dit oud oord
van stilte onder trotse bomen
hoge geslachten behoord
Thans mocht het dan zo komen
dat Bergen’s gemenebest
met dit domein kon verwerven
het hart van dit kustgewest.
Jacob van Reenen’s erven
droegen het over opdat
ons nageslacht bevroede
hier berust onder onze hoede
een nooit deelbare schat.”

NB
Tot slot iets grappigs, moet ook kunnen!

Op 21 juli jl. was de laatste mededeling in het zes uurjournaal gewijd aan het aftreden van Sean Spicer, de woordvoerder van Donald Trump en inmiddels hilarisch icoon.

Direct daarna in Nieuwsuur werd aandacht besteed aan de nieuwbouwplannen Nassau Bergen en de weerstand daartegen (inmiddels meer dan 10.000 handtekeningen onder een petitie!)

En wat zagen we daar: die arme Maarten Schiphorst als waardige opvolger van Sean Spicer. Ingehuurd als communicatieadviseur door de investeerder in het nieuwe hotel had hij de onmogelijke taak het vermaledijde concept te ‘verkopen’.

“Misschien was het van ons niet zo verstandig om met die schetstekeningen te komen!”

Nee, natuurlijk niet Maarten! Net zo goed als jij je opdrachtgevers direct al had moeten waarschuwen voor het onvermijdelijke verzet en de duizenden handtekeningen. Jij kent Bergen toch als geen ander. Nou dan! Maar nu wel benieuwd, of we je nog vaak gaan zien als de Sean Spicer van de ‘’Megalomanie aan het Rode Plein”.

Haye van der Werf

Flessenpost uit Bergen, 24-07-2017 13:16

http://www.flessenpostuitbergen.nl/nieuws/bergenaren-met-een-mening:-oud-pvda-gemeenteraadslid-haye-van-der-werf/8256

Faciliteren

De woordvoerster van de Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee beschuldigt de gemeente Bergen van het faciliteren van de plannen die een projectontwikkelaar heeft met Hotel Nassau aldaar.

De man wil het gedateerde hotel slopen en er een conferentiecentrum voor terug bouwen. Uiteraard met een dubbele ondergrondse parkeergarage. Ook wil hij nog eens ruim 20 recreatiewoningen realiseren op het, tot nu toe onbebouwde, terrein eromheen.

Terwijl langs de hele Nederlandse kust geroepen wordt eindelijk eens te stoppen met het volbouwen daarvan!

Natuurlijk zijn de bewoners van Bergen aan Zee tegen dit plan. Zij hebben inmiddels 10.500 handtekeningen onder hun petitie http://www.beschermhetduin.petitie.nl opgehaald.

En trekt de gemeente zich daar iets van aan? Nee, natuurlijk. De gemeente steunt en ondersteunt de projectontwikkelaar. Want dat betekent faciliteren. Makkelijk maken, minder streng of zelfs toegevend ten opzichte van de plannenmaker.

Kijk maar naar de houding van de gemeente bij de besluitvorming van het 7 Dorpelingen project. Aan elke vorm van inspraak werd voldaan en elk alternatief werd afgedaan met opmerkingen als “sympathiek” en vervolgens afgeschoten.

Ook aan de bewoners van Bergen aan Zee zal beloofd worden, dat rekening zal worden gehouden met het historisch karakter van hun kleine gemeenschap.

Welke faciliteiten de bewoners daarvoor krijgen?

Doekjes voor het bloeden?

Henkoo

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: info@flessenpostuitbergen.nl

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3611