Flessenpost uit Bergen – Bergenaren met een mening: Annelies Anema

3 atelier-eigenaren stonden opnieuw voor de bestuursrechter in Alkmaar

Deze voortslepende zaak duurt nu bijna 3 jaar! Toen wij in september 2015 in het gelijk waren gesteld bij de Raad van State, besloot het College in Bergen deze uitspraak naast zich neer te leggen.

Daarop was er voor ons geen andere mogelijkheid, dan wederom naar de bestuursrechter te gaan. Het College neemt alvast een voorschot op de komende juridische strijd, door nu al kenbaar te maken in ieder geval weer door te gaan tot aan de Raad van State.

Daarmee geven zij aan te kiezen voor een rigide, compromisloze procedure. Deze houding typeert de handelswijze van de gemeente Bergen met betrekking tot de talloze juridische procedures die deze gemeente sinds enkele jaren voert: met harde hand optreden als zij het niet eens is met burgers en rechterlijke uitspraken! Dat riekt naar machtsmisbruik, misbruik van procesrecht, minachting van de (hoogste) rechterlijke macht en brengt hoge kosten met zich mee. Niet alleen voor betrokkenen, maar vooral gemeenschapsgeld wat door het College voortdurend wordt aangewend om jarenlange juridische procedures te volgen!

De gemeente Bergen heeft enige tijd geleden een persbericht laten uitgaan met als titel: ‘Raad van State negeren’. In dit artikel wordt van alles aangedragen om de aandacht van de kern af te leiden en de publieke opinie te bespelen. Zoals ‘ongewenste precedentwerking’. Dat is grote onzin. Iedere situatie is anders. En dan het argument ‘dat de uitspraak van de Raad van State onverklaarbaar is omdat zij in strijd is met drie eerdere uitspraken’. Alleen al uit het feit dat het College bij onze laatste rechtszitting de Raad van State uitdrukkelijk op die uitspraken heeft geattendeerd, blijkt toch dat de Raad van State heel goed heeft nagedacht over haar uitspraak en dat zaken niet zonder meer met elkaar vergeleken kunnen worden? Bovendien, jurisprudentie wordt gevormd door de laatste, meest recente uitspraak.

Wij kunnen best begrijpen dat het College de bestuurbaarheid van de gemeente hoog in het vaandel heeft, en dat onze uitspraak heel veel consequenties zou kunnen hebben, maar dat is geen juridisch argument. In een democratie heeft de uitvoerende macht zich eenvoudigweg neer te leggen bij het oordeel van de rechtsprekende macht.

De afgelopen jaren hebben veel inwoners van de Gemeente Bergen te maken gehad met de intimiderende houding van dit college: rigide handhaving, buitenproportionele dwangsommen en langdurige, geldverslindende juridische procedures. Met als doel: de burger, qua uithoudingsvermogen èn financiële middelen, volslagen lam te leggen.

Dit College moet zich realiseren dat er in Bergen een enorme erfenis uit het verleden ligt waar zij niet omheen kunnen: bij gebrek aan betaalbare woonruimte werd in deze gemeente decennialang overal gewoond. Van kippenschuren, ateliers, zomerhuisjes tot aan verbouwde garages aan toe. Door het gebrek aan betaalbare woonruimte in combinatie met onduidelijke, zeer verouderde bestemmingsplannen creëerde de gemeente Bergen daarmee zelf een situatie die later (2008) opeens tot ongewenst werd bestempeld.

Het huidige College stelde bij de laatste verkiezingen begin 2014 dat ‘de burger centraal staat’ en ‘initiatieven op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling te bezien vanuit het oogpunt: Ja, mits en niet Nee, tenzij’. Eenmaal in het pluche blijkt dit een farce! Er wordt direct naar het instrument van de Bestuursrechter gegrepen en de gemeente Bergen heeft een (peperduur) abonnement bij de Raad van State!

Twee weken geleden heeft de Gemeenteraad (die een controlerende, toezichthoudende functie heeft ten aanzien van het College!) unaniem een motie aangenomen om inzicht te krijgen in de vele juridische procedures van de afgelopen jaren waarbij ook veel externe juristen zijn ingehuurd. Burgemeester Hafkamp gaf aan dat deze motie ‘… haar absolute steun heeft en dat zij (het College) hier iets van kan leren’. Dat betekent dat zij uiterlijk 1 juli aanstaande volledig inzicht zal moeten geven in deze procedures c.q. kosten en dat er voor rekken en strekken van de besluitvorming geen ruimte meer is.

Intussen staan wij, de 3 atelier-eigenaren, helaas weer aan het begin van een lange, juridische strijd. Wij zijn werkelijk verbijsterd over de niet-humane, rigide opstelling van dit college. Het is onbegrijpelijk dat mevrouw Hafkamp en haar juridische hofhouding willens en wetens de uitspraak van het hoogste rechtsorgaan in Nederland naast zich neerlegt en opnieuw de gang naar de rechter maakt. Dit College mist werkelijk alle gevoel voor rechtstatelijke verhoudingen en heeft geen enkel idee wat dit met mensen doet!

Joke van der Beek
Els Willemse
Annelies Anema

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: info@flessenpostuitbergen.nl

Flessenpost uit Bergen, 03-05-2016 11:26

http://flessenpostuitbergen.nl/nieuws/bergenaren-met-een-mening:-annelies-anema/7041