Flessenpost uit Bergen – Aanbeveling professor Priemus aan gemeente Bergen… maak van zomerhuis woning voor permanente bewoning

In de bestemmingsplannen wordt de bestemming ‘recreatie-woning’ dienovereenkomstig vervangen door ‘woning’

Dit is – kort door de bocht – de belangrijkste aanbeveling van professor Hugo Priemus die in opdracht van de gemeente Bergen een onderzoek heeft gedaan naar de bestemming van recreatiewoningen in de gemeente Bergen.

Kunnen Bergense jongeren al een toost uitbrengen?

Al jarenlang een belangrijk onderwerp van discussie en na tweespalt heeft de gemeente gemeend een externe deskundige eens naar het heikele onderwerp te laten kijken.

Voor veel geld heeft Priemus dat gedaan en de resultaten zijn 22 juni besproken met raadsleden.

Bijgaand het rapport, maar hier vast de belangrijkste conclusie:

“Voorgesteld wordt om in de bestemmingsplannen Bergen-Dorpskern Zuid, Schoorlkernen en buurtschappen, respectievelijk Egmond (exclusief Camperduin, Egmond aan Zee en Bergen aan Zee) de recreatiewoningen te herdefiniëren als woningen of delen van een woning, voor zover deze bouwsels voldoen aan het Bouwbesluit en voor zover dit past in het ruimtelijk beleid van Provincie en gemeente. In de bestemmingsplannen wordt de bestemming ‘recreatiewoning’ dienovereenkomstig vervangen door ‘woning’”.

Nogmaals er staat veel meer in het rapport maar opvolging van deze aanbeveling kan vergaande gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van woningen voor starters en het kan het handhavingsbeleid een nieuwe dimensie geven!

Klik hier voor het rapport van Professor Priemus:
Rapport Priemus 30 mei 2016

Bron:
https://bergen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/32/2016/06/nota-2016-06-21-Rapport-Priemus-mei-2016.pdf

Hoe denkt u hier over? Laat het ons weten via: info@flessenpostuitbergen.nl

http://flessenpostuitbergen.nl/nieuws/aanbeveling-professor-priemus-aan-gemeente-bergen%E2%80%A6-maak-van-zomerhuis-woning-voor-permanente-bewoning/7186

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image