Flessenpost Bergen – Bergenaren met een mening: Annelies Anema

Geachte hoofdredactie van het Noordhollands Dagblad,

Deze brief heb ik afgelopen maandag naar de hoofdredactie van het Noordhollands Dagblad gestuurd. Tot nu toe heb ik geen ontvangstbevestiging of een ander bericht mogen ontvangen. Jammer! Sinds het begin van deze maand leest de Alkmaarsche Courant anders, heel anders!

Anema, “Reiken de tentakels van de politieke Octopus zover?”

Afgezien van het eerste catern Algemeen Nieuws, dat natuurlijk niet kan concurreren met landelijke kranten als de NRC of de Volkskrant, maar toch aardig de headlines weergeeft, lees ik best leuke, onderhoudende, boeiende stukjes over de regio.

Over de samenleving,economie, sport, kunst en cultuur, politiek….. politiek met een kleine letter p. Niet Politiek.

Met name op het gebied van ‘regionaal politiek nieuws’, is het saai geworden. Kleurloos, geen lef. Het prikkelt niet meer, het is bijna slaapverwekkend. Gebeurt er dan zo weinig in deze regio? Nee, er gebeurt heel veel! Alkmaar waar OPA een dominante rol vervult, de strijd tussen (de burgemeesters) van Alkmaar en Heerhugowaard over het nieuwe ziekenhuis, Castricum waar een politieke tackle leidt tot de val van het college, de beoogde ambtelijke samenwerking BUCH per 1 januari 2017, de BES gemeente waar Kranenburgh, het college, wel of niet recreatief/permanent verblijven in je zomerwoning, het oprukken van Roompot, boerencamping met grote Lodgetenten èn het abonnement bij de Raad van State voor genoeg commotie zorgen.

‘Politiek is de kunst van het mogelijke,’ zei de Duitse kanselier Otto von Bismarck eens – en die indruk kreeg je inderdaad als je het nieuws uit deze regio volgde. (Regionale) politiek is een eindeloos proces van spinnen en stemmen winnen. Het is een wereld waar talloze journalisten hun leven aan wijden; een toneelstuk waarin het college, de gemeenteraad en de burgers om elkaar heen dansen.

Het was Joseph Overton, een Amerikaanse jurist, die in het midden van de jaren negentig uitlegde hoe de Politiek met hoofdletter werkt. Hij stelde een simpele vraag: hoe kan het dat zoveel goede ideeën niet serieus worden genomen? Als antwoord schetste hij een eenvoudig schema, dat na zijn dood het ‘Raam van Overton’ is gaan heten.

Het ziet er zo uit:

Overton realiseerde zich dat een politicus, als hij herkozen wil worden, niet te extreem mag zijn. Zijn ideeën moeten in het midden van het raam vallen, van ‘acceptabel’ tot ‘beleid.’

Wie buiten het Raam van Overton stapt, maakt het zichzelf meteen moeilijk. Hij zal al snel als ‘onrealistisch’ of ‘onredelijk’ worden weggezet in de media, die de meest geduchte poortwachters van het raam zijn. Hier vindt de politiek met kleine letter plaats. En zo werkt het ook in de huidige regionale journalistiek. Binnen dit raamwerk wordt geschreven met een pen die kleurloos en kritiekloos weergeeft, waarmee men binnen de veilige zone blijft en de relatie met externe bronnen gewaarborgd blijft.

En waar de meeste journalisten de ‘status quo’ van het saaie, kleurloze politieke sprookje bevestigen, probeerde Dominic Schijven ermee te breken. De jonge, ambitieuze journalist met lef. Gretig, goed ingevoerd in deze regio, zijn bijzondere manier van schrijven. Hij verstond de kunst als geen andere het regionale nieuws waarheidsgetrouw, maar kleurrijk en prikkelend te brengen. Ik mis Dominic Schijven , en met mij veel mensen uit Alkmaar en Bergen. Nu blader ik door de krant en lees aardige artikelen, maar het vuur is eruit! De wind zingt, de bevolking fluistert: is de Holland Media Groep bezweken voor politieke druk om een mondige, ambitieuze journalist niet meer in deze regio werkzaam te laten zijn?

Reiken de tentakels van de politieke Octopus zover? Dat zou een enorme blamage zijn. Ik kan het mij haast niet voorstellen! Maar in krantenland, draait natuurlijk alles om grote oplages en hoge advertentieinkomsten.

Er bestaat een spreekwoord: uit wiens hand men eet, wiens woord men spreekt. Maar om dan het hoogste journalistieke principe te verkwanselen: betrouwbare en pluriforme journalistiek is van het grootste belang voor de democratische samenleving, die niet goed kan functioneren zonder geïnformeerde burgers en een vrije uitwisseling van ideeën. In die open samenleving komt de journalist het recht op vrije nieuwsgaring toe, én de verantwoordelijkheid het nieuws waarheidsgetrouw, onafhankelijk, fair en met open vizier te brengen!

Met vriendelijke groet,

Annelies Anema

Flessenpost Bergen, 25-02-2016 12:44

http://www.flessenpostuitbergen.nl/nieuws/bergenaren-met-een-mening:-annelies-anema/6849