EXPOSITIES MARC BIJL IN FERWERT EN BEETSTERZWAAG

“…doe’t wy alve as tolve jier wienen, stútsen wy in wetterke oer troch fan de iene op ‘e oare rots te springen. Wylst ik dit die, mei pine yn it liif, fûn der in yntinse flits fan ynsjoch plak, it gie sûnder wurden. Wannear’t ik mei ien foet op in rots balâns socht, wie ik al dwaande om lykwicht te sykjen nei de folgjende rots. Op die manier koe ik feilich it wetter oerkomme. Mar as ik ophâld om op de details fan de beweging yn te gean, sil ik stroffelje. Dit ynsjoch hie in djippe betsjutting. Der begûn in begryp in my te groeien fan universele oarder.” David Bohm (vertaling in het Fries: Durk Klopstra)

Bovenstaande tekst over ‘Universele Orde’ heeft Marc Bijl met zwart tape rondom op de witte muren van gastatelier Hoofdstraat 12 in Ferwert geplakt. Het is een tekst van kwantum-fysicus David Bohm (1917-1992), bekend van zijn theorie over ‘Heelheid en de Impliciete Orde’. Met hem werkte Louwrien Wijers nauw samen tussen 1983 en 1992. Boeken en teksten van David Bohm zijn door Marc Bijl grondig bestudeerd tijdens zijn verblijf in Gastatelier Ferwert.

Het kunstenaarsatelier Hoofdstraat 12 in Ferwert is gastatelier via het Mondriaan Fonds, het Nederlandse publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Gastkunstenaar in september en oktober 2015 is Marc Bijl (1970), die woont en werkt in Berlijn. Zijn werkperiode loopt ten einde en wordt afgesloten met eindpresentaties in Ferwert en Beetsterzwaag.
U bent hartelijk uitgenodigd vrijdag 30 oktober, 16.00 tot 19.00 uur aanwezig te zijn in Ferwert als Steven van Teeseling, senior adviseur innovatie van het Mondriaan Fonds, de expositie Universal Order van Marc Bijl opent.

Marc Bijl geeft met verschillende media, zoals muziek, sculpturen, beeldend werk, installaties, performances en street-art, zijn visie op het politieke klimaat van vandaag in samenhang met universele normen en waarden. Vaak gaat dat gepaard met zwartgallige theatrale beeldtaal, maar vaak ook met heldere humoristische statements. Positieve en negatieve aspecten vormen, in het werk van Marc Bijl, de twee kanten van dezelfde medaille.

Zijn tijd in Ferwert heeft Marc Bijl ook gebruikt om te schrijven aan zijn semi-autobiografische roman ‘Pulsar’, het verhaal over een jonge kunstenaar op zoek naar zijn plaats in de wereld. Marc Bijl volgde kunstonderwijs in Den Bosch en Glasgow, werkte als kunstenaar in Rotterdam en New York en tegenwoordig in Berlijn. Hij heeft geëxposeerd in het Groninger Museum, Groningen, het Van Abbe Museum, Eindhoven, het Stedelijk Museum, Amsterdam, in Den Haag, Utrecht, Nijmegen, Arnhem, Oostende, Athene, Berlijn, Stuttgart, Kassel, Keulen, Frankfurt, Parijs, Milaan, Toronto, New York, Miami, Salamanca en Poznan. Die ervaringen, lachwekkend en dramatisch, verwerkt hij in zijn boek ‘Pulsar’. Gesprekken en verblijf in Gastatelier Louwrien Wijers Ferwert verschaften hem nieuwe inzichten voor zijn werk en voor zijn roman, aldus Marc Bijl.

U bent ook hartelijk uitgenodigd zaterdag 31 oktober, 16.00 tot 19.00 uur aanwezig te zijn als drs. Fred Wagemans, van Kunstruimte Wagemans, Hoofdstraat 24 A in Beetsterzwaag, de groepsexpositie Anarchic Situation van Marc Bijl opent.

Deze expositie is door Marc Bijl samengesteld uit het depot van Kunstruimte Wagemans. We zien werken van: Peter Fend (USA), JCJ Vanderheyden, Jan Henderikse, Henk Peeters, Mario Merz (I), Robert Filliou (F), Dan Flavin (USA), Donald Judd (USA), Ben d’Armagnac & Gerrit Dekker, Mike Kelley (USA), Hannes van Es, Jan Frank (USA), Marlene Dumas, LA Raeven, Joost van Oss, Maarten Vanden Eynde (B), Marrigje de Maar, Superflex (DK), Jakob Kolding (DK), Peter Land (DK), Koos van der Sloot, David McDermott & Peter McGough (USA), Howard Halle (USA), Thijs Jansen, Jelte van Lente, Jason Rhoades (USA), Mungo Thomson (USA), Marc Bijl en Louwrien Wijers.

De titel voor zijn tweede expositie heeft Marc Bijl ontleend aan een interview dat Louwrien Wijers in 1989 had met componist en beeldend kunstenaar John Cage: “Wij willen flexibiliteit en wij willen ook een anarchische situatie, waarin mensen doen wat ze willen doen en niet wat ze verplicht worden te doen. Je ademt beter als je gevoelens anarchisch zijn dan wanneer je geregeerd wordt door een regering.”

De Marc Bijl-exposities in Ferwert en Beetsterzwaag zijn tot eind januari 2016 te zien. Kunstruimte Wagemans is za en zo 13.00-17.00 uur open. Zie voor meer informatie http://www.kunstruimte.nl. In Ferwert kan de expositie door de grote winkelramen bekeken worden. Meer info http://www.louwrienwijers.nl.