Evert Marsmans – Balletje, balletje + Redactie JAS – Keek op de Week (34) met Kooyhaven, OHNH en ……. + Ontwikkelingsbedrijf NHN – Port of Den Helder: The most efficient supply chain

Balletje, balletje

Drie luciferdoosjes en één balletje. Zolang er weinig geld op het spel staat, is het balletje prima te volgen. U raadt steeds het doosje, waar het balletje onder ligt. U raakt ervan overtuigd, dat hier gemakkelijk geld te winnen valt en zet in. De afloop van het liedje staat vast.

U bent uw geld kwijt. Wat net nog zo simpel leek, blijkt niet te werken, zodra u een inzet plaatst. Hoe goed u ook oplet, u kunt fluiten naar uw centen.

Nou even goed opletten. De gemeente heeft zich dit trucje namelijk ook eigen gemaakt. Ze nemen een riant bedrag, het moet immers wel om echt geld gaan. In dit geval ruim een ton. U let nog steeds goed op? Kunt u voorspellen, waar het geld naartoe gaat? Helaas mis, geld weg. Nog een keer? De gemeente heeft al verklapt, dat ze deze truc nog zes keer voor uw ogen gaan uitvoeren. Ik kan u nu al vertellen, dat u uw geld nooit meer terug gaat vinden.

De gemeente is daarvoor een alliantie aangegaan met achttien andere gemeenten in Noord Holland. Samen financieren ze een organisatie, die Ontwikkelbedrijf Noord Holland Noord heet. Voelt u al nattigheid? Een organisatie, die zichzelf “ontwikkelbedrijf” noemt? Alle alarmbellen zouden moeten gaan rinkelen, maar u zet toch in. Het blijkt om een lobby club te gaan. Dit is een ander woord voor “zwart gat in de gemeentelijke begroting”. Helaas, dat geld bent u kwijt.

Toen ik de website van deze organisatie bezocht, dacht ik even dat ik in een experiment van Jiskefet in combinatie met Hans Teeuwen terecht was gekomen. Wollig en ondoordringbaar jargon, dat zeer gewichtig overkomt, maar in werkelijkheid uit totale lucht happerij bestaat. “Iedereen wist, dat het niet kon, toen kwam er iemand, die dat nog niet wist” staat er zelfs op de voorpagina. Ze bedoelen u, diegene, die de rekening betaald. De heren humoristen zouden er een zware dobber aan hebben dit verhullend taalgebruik zelfs maar te benaderen.

Wat doet zo’n organisatie nou? Ze zijn in ons belang op reis gegaan, de lobby club, niet de humoristen. Om te lobbyen natuurlijk. Naar Houston en Chicago bijvoorbeeld. Weet u waar u Chicago van kent? Veelzeggend misschien, maar dit was het werkgebied van Al Capone.
Weet u waar u Houston van kent? Als er tijdens een ruimtemissie iets mis gaat, belt de betreffende astronaut van dienst met de centrale, en spreekt dan de historische woorden: Houston, we have a problem………

Nou slaat mijn fantasie natuurlijk meteen op hol. Ik kan de spanning op het gemeentehuis bijna voelen. Burgemeester Nawijn zit, het zweet parelend op zijn voorhoofd, te kijken naar zijn speciale rode telefoon. Secretaresse brengt een extra glaasje koud water, wethouders staan paraat ter assistentie. Dan gaat hij over. Burgemeester buigt voorover en met trillende hand neemt hij de hoorn van de haak. Aan de andere kant klinkt mijn stem: Hollands Kroon, we have a problem……

Noordkop Nieuws, 26 augustus 2017

http://noordkopnieuws.nl/column-balletje-balletje/

Keek op de Week (34) met Kooyhaven, OHNH en …….

Hollands Kroon – Hoogte- en dieptepunten in week 33 van 2017 (20 – 27 augustus)

Plaats 1

Sociale werkplaatsen voor hoger opgeleiden.

Stichting JAS zegt niet dat het uitsluitend gaat om daar die ‘hoog opgeleiden’ van D’66 te laten klussen, wat uiteindelijk de kiesdoelgroep van Peggold is, maar ook die zullen ongetwijfeld in de werkplaats zo nu en dan een warm en hoog betaald plekje toegestopt krijgen. Welke zijn deze werkplaatsen dan?

1.1. Wij noemen als eerste de vuilnisboer HVC; een door een groot aantal Noord-Hollandse gemeenten en waterschappen gefinancierde onderneming, met echte directeuren en echte aandeelhouders, die voor een geringe vergoeding wekelijks uw afval ophaalt, wat vervolgens verwerkt, verbrandt (t.b.v. elektriciteit opwekking) of verkocht wordt en desondanks erin slaagt een minus op de balans te hebben van ruim € 800.000.000,- Wat dat laatste betreft kan aan de bestuurders van deze sociale werkplaats de volgende vraag gesteld worden: Waarom heeft het zover MOETEN komen?
Wel, die aandeelhouders zijn gemeenten en die gemeenten worden vertegenwoordigd door politici (wethouders) en deze politici hebben een hypotheek en die moet, net als bij U, elke maand betaald worden. Het risico, dat ze er na 4 jaar uitgeschopt worden is reëel en wat dan? Daarvoor regelden deze volksvertegenwoordigers hun eigen sociale vangnet en wel in de vorm van een HVC vuilophaaldienst/verwerkingsbedrijf. De politici wonen de aandeelhoudersvergaderingen bij en stemmen zodanig, dat hun private belangen, zoals een toekomstig werkplekje na een ongunstig verlopen verkiezing, gewaarborgd is.
In werkelijkheid is HVC dus een politieke overheidsinstelling, maar vermomd als een echte onderneming. Voor het behoud van deze onderneming met zijn garantie stelsel voor werkgelegenheid voor politici is het handig de schuld, toch maar op kosten van die belastingbetaler, zodanig op te laten lopen, dat in de toekomst geen hond die HVC-tent wil kopen. Met € 800.000.000,- schuld is voornoemde werkgelegenheid volgens JAS voldoende gewaarborgd. Voorbeelden van enige lieden (ex) te werk gesteld bij HVC: De 28 jarige CDA’er Beemsterboer kwam uit de HVC vijver en kon na wat handig geregel van papa zomaar wethouder in Schagen worden, waarna papa wethouder elders werd. De ex-politicus en ex-Greenpeace activist Samson is sinds kort bij HVC, omdat hij zoveel van energie weet.

1.2. Het Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord.

In de column ‘Balletje, balletje’ van de heer Evert Marsmans van zaterdag 26-8-2017 staat lobbyclub Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord in de schijnwerpers. Deze club wordt betaald door 18 gemeenten in Noord- Holland (dezelfden, die aangesloten zijn bij HVC?) en hier weet men niet eens of men wel waar voor zijn geld krijgt. Desalniettemin besluit Hollands Kroon de komende 7 jaar jaarlijks € 100.000,- te doneren aan het ontwikkelbedrijf. Waarbij JAS, net als in wezen bij HVC, opmerkt, dat de financiering van deze club sterk lijkt op het in stand houden van hoog betaalde en vooral nutteloze werkbezigheid voor politiek verwanten (= vriendjes?).

Plaats 2

Kadernota: Port of Den Helder.

In de laatste HK-raadsvergadering van 29 juni 2017 stelde Lada, dat nut en noodzaak van het verwerven van een aandeelhouderschap in Port of Den Helder betwijfeld werd.

Kooypunt is tot op heden geen succes (horen wij nog iets van Meskers?), en de verwachtingen voor de olie- en gas offshore zijn niet positief. Den Helder had 20% minder schepen in 2016 en de volledig op subsidie en belastinggeld draaiende windmolen branche opereert inmiddels vanuit Eemshaven, IJmuiden en de Maasvlakte. Buiten het feit, dat de raad eenstemmig besloot een aandeelhouderschap af te wijzen benadrukt JAS, dat de vraagstelling; wel/geen aandeelhouderschap verwerven? de levensgevaarlijke ontwikkeling, zoals beschreven in voorgaande epistels onder 1.1. en 1.2. waar het uiteindelijk om gaat de baantjes verdelen onder lieden zonder verantwoordelijkheid, die, als het misgaat, hun mismanagement afschuiven op de aandeelhouders en daarmee wederom op de belastingbetaler, faliekant ongewenst is en geen taak is voor een overheid.
Laat Port of Den Helder maar naar de bank gaan als zij zo’n goed businessplan hebben, de bank wil ze dan gaarne helpen met veel geld en lage rentes. Overheid hoort geen aandeelhouder te zijn in de private sector; dat kost de burger uitsluitend belastinggeld en gaat richting Oostblok/DDR toestanden.

Stichting JAS, maandag 28 augustus 2017

http://www.stichting-jas.nl/2017/08/keek-op-de-week-34-met-kooyhaven-ohnh-en.html

Made in Holland | Port of Den Helder: The most efficient supply chain

ISSUU, 2014

https://issuu.com/ontwikkelingsbedrijfnhn/docs/maritiem_brochure_dtp