Eugeen Hoekstra – Malaise in zeehaven Den Helder

Kort geleden hebben achttien Noord-Hollandse gemeenten, die samenwerken met het ONHN een nieuw dienstverleningsovereenkomst getekend voor de aankomende zeven jaar. Het contract moet zorgen voor een vitalisering van de economie in de Noordkop. Bijna gelijktijdig kwam het nieuws naar buiten, dat de jaarcijfers 2016 van Seaport Den Helder schrikbarend slecht zijn. Niet helemaal onverwacht, gezien de malaise in de olie- en gassector, maar de jaarcijfers zijn veel slechter, dan gedacht. Vorig jaar waren er 435 minder havenbezoeken, dan in het jaar er voor. Havenbezoeken zijn een graadmeter om de bedrijvigheid aan te geven. Het NHD berichtte onlangs hierover.

Er is nauwelijks overslag. Ook de visserij neemt jaarlijks in betekenis af. Offshore niet veel beter. 2014 was een topjaar, meldde de Helderse Courant onlangs. Ten opzichte van dat jaar is vorig jaar het aantal schepen met zo’n zevenhonderd afgenomen. Veel slechter, dan concurrent IJmuiden. De zeehaven daar had vorig jaar juist een goed jaar. De krant wist te melden, dat de inkomsten uit havengelden in de IJmond een lichte plus laten zien; van 3,7 miljoen euro in 2015 naar 3,9 miljoen euro in het afgelopen jaar; een stijging van 6 procent. Het hogere resultaat is volgens havendirecteur Van de Meerakker het gevolg van diverse offshore projecten.

Zijn Helderse collega Kees Turnhout wil weinig kwijt over opbrengst of verlies over afgelopen boekjaar “Op dit moment zijn we nog bezig met de jaarafsluiting, die we binnenkort met de gemeente zullen delen”, stelt de adjunct directeur. “Daarna kunnen we daar mogelijk wel iets van zeggen.” Zeehaven IJmuiden maakte de cijfers daarentegen reeds aan het begin van dit jaar bekend. Opmerkelijk is, dat Port of Den Helder niet, zoals in het verleden, op eigen initiatief met de jaarcijfers naar buiten is gekomen.

De malaise is ook zichtbaar in de visserij. De krant meldt, dat de viskotter HD9, die dit jaar enige maanden als eerste vaartuig aan de kade van Kooyhaven lag, verkocht is aan een visser in Zoutkamp. Ook de HD42 Grietje Cornelia wordt onttrokken aan de Helderse vloot. Naast deze vertrekkers zijn echter ook wat nieuwe HD vaartuigen in de haven gesignaleerd.

Dan hebben we nog de Brexit. Dit is niet iets, wat de regio voordelen zal opleveren. De visserij loopt omzetverlies op als ze niet meer mag vissen in Britse wateren. Verder baart de relatief lage olieprijs (53 dollar per vat) zorgen, waardoor het minder gaat met het bevrachten van boorplatforms, waarin de haven van Den Helder een sterke positie heeft. De ING kwam met de geruststellende mededeling, dat de windparken, die staan gepland langs de kust, in komende jaren compensatie zullen bieden, maar de bank waarschuwt, dat de havens van IJmuiden en Zeeland hierin ook actief zijn. En dan hebben we nog de kwestie van de helihaven in Groningen. Gaat zorgen voor behoorlijke concurrentie. Het Nieuwsblad Transport meldde op 29 maart, dat Den Helder en de provincie zich hebben neergelegd bij de komst van de helihaven in het Eemsgebied. We gaan samenwerken is nu het verhaal van de struisvogel, die zijn kop in het zand steekt.

De Uitvoeringsagenda van De Kop Werkt voor de komende jaren lijkt voorbij te gaan aan deze ontwikkelingen en ziet kennelijk nog voldoende fiducie in de offshore en de visserij door geld uit te trekken voor het aanpassen van de Visserijkade en de ontwikkeling van de Kooyhaven. Beter laat dan nooit zullen sommige ontwikkelaars zeggen, maar anderen zijn bang, dat we geld aan het uitgeven zijn voor zaken, die al zijn achterhaald.

Afrit 7, 8 mei 2017

http://afrit71.nl/opinie/malaise-zeehaven-den-helder