Eugeen Hoekstra – Laag opgeleiden zijn de Sjaak

Voor huishoudens met een belastbaar inkomen heeft de belastingdienst het heel gemakkelijk gemaakt: rond 1 april staan alle gegevens, die nodig zijn voor de belastingaangifte gereed en mensen hoeven die alleen maar te bekijken en goed te keuren. Zo makkelijk is het niet voor mensen aan de onderkant van de maatschappelijke ladder. Zij moeten voor schuldhulp of bijstand door een woud van formulieren worstelen en de kennis van een boekhouder hebben om te begrijpen, wat er gevraagd wordt, dat velen de moed vergaat om de aanvraag door te zetten, terwijl de gegevens bekend zijn bij de gemeente zelf en opvraagbaar bij andere instanties. Waarom pakt de service voor de ene groep gunstig uit en voor de andere groep ongunstig? De overheid met een Januskop.

Vijftig procent van de mensen, die zich met schulden meldt bij schuld hulpverlening, heeft een lage opleiding tot maximaal VMBO niveau; dertig procent ontvangt een bijstandsuitkering; ongeveer vijftien procent van de mensen, die zich meldt, heeft vermoedelijk een verstandelijke beperking; en twintig tot vijfentwintig procent heeft een lage taal en rekenvaardigheid. Oftewel, mensen, die in armoede leven en met schulden kampen, zijn vaak juist de mensen, die over minder mogelijkheden beschikken om de regie op hun eigen leven te voeren.

Tegelijkertijd vraagt de samenleving steeds meer van haar burgers in termen van administratieve, bureaucratische, reken en taalvaardigheden. Juist aan de burgers, die het minst over deze vaardigheden beschikken, wordt nu namelijk het meest gevraagd.

Hoe komt het toch, dat er zo slecht wordt nagedacht over het optuigen van de bureaucratie, dat minder begaafde mensen het ook snappen wat van gevraagd wordt. Waarom gebeurt dit dan niet? Omdat de overheid dit soort mensen wil ontmoedigen? Omdat de overheid regels maakt om zichzelf in stand te houden?

Of is het pure onnozelheid, omdat we te maken hebben met hoog opgeleide mensen, die niet willen weten van mensen, die over minder mogelijkheden beschikken om regie op hun eigen leven te voeren. Bijvoorbeeld, omdat ze laag zijn opgeleid, leesblind zijn of verstandelijk beperkt. Moet het vertrekpunt van denken voor de overheid niet juist zijn bij deze mensen als ze regels gaat maken? Ik denk van wel.

Schagen FM, Gepubliceerd: 04-08-2017 | 18:00:00, Laatst gewijzigd: 04-08-2017 | 18:20:19

http://www.schagenfm.nl/nw-28464-7-3665234/nieuws/laagopgeleiden_zijn_de_sjaak.html?