Eugeen Hoekstra – Kan wethouder Beemsterboer niet beter opstappen?

Hij zou gezegd hebben dat als de volledige oppositie zijn vertrouwen in hem opzegt hij dan opstapt. Dat lijkt mij sterk. Zijn partij zal alles doen om hem te overtuigen dit niet te doen zo kort voor de raadsverkiezingen maart volgend jaar. Toch hangt er veel spanning in de lucht. De VVD heeft de wethouder ‘de oorlog’ verklaard vanwege de kwestie rond de Telefooncentrale die wat de wethouder betreft het voormalige gemeentehuis in Tuitjenhorn mag kopen voor een zacht prijsje. Juist de voorwaarden waaronder de koop plaatsvindt staat onder kritiek. Beemsterboer wordt verweten niet de juiste spelregels te hebben gevolgd. Er waren meer gegadigden met misschien nog betere biedingen die hij buiten de besluitvorming heeft gehouden.

Dommigheid of een beginnersfout van een veel belovende wethouder?

Beemsterboer is niet de wethouder van de gebaande paden. Dit is ook zijn verweer. Dat blijkt ook uit deze casus maar ook uit eerdere zaken. Wie herinnert zich niet de kwestie van het wandelpad over het nieuwe duin bij Petten? De wethouder had het geld uitgegeven zonder instemming van de gemeenteraad. Hij moest diep door het stof voor het prachtige initiatief van Pettemer Mart Bigot. De gemeente Bergen had al toegezegd en het Waterschap was ook al over de brug gekomen. Beemsterboer vond dat hij niet achter kon blijven en zegde het geld toe. Het ging om 70 duizend euro. Beemsterboer had gekeken of er binnen de gemeentebegroting dekking was en hup er klonk een ja. Deze riskante handelswijze kwam hem op een schrobbering te staan van sommige fracties in de raad.

Beemsterboer toonde zich onverzettelijk bij de kwestie van de windturbine aan de Grote Sloot in Sint Maartensbrug. Hij steunde de eigenaar van de molen door dik en dun waar menigeen vraagtekens bij zette omdat de wethouder het risico zou lopen nat te gaan voor de rechter. De zaak was klaar als een klontje: de windturbine staat er illegaal en moet weg. Niettemin legde hij zich er niet bij neer en bleef doorprocederen ondanks het feit dat de ene rechtbank na de andere de omwonenden in hun bezwaren gelijk gaven. De windturbine kon niet blijven en is afgebroken. Desondanks kreeg de eigenaar een nieuwe vergunning voor weer een windturbine. Hij kon niet anders, zei de wethouder en riskeerde daarmee een volgende zeperd. Die bleef niet uit. De rechter besloot dat die turbine op de bewuste plek er niet mag komen. Einde verhaal. Beemsterboer gaat de strijd niet uit de weg blijkt maar weer, maar soms is het wijsheid een stapje opzij te zetten.

Dat Beemsterboer een vechter is blijkt uit het feit dat hij gedateerde bouwprojecten aanpakt en ze illegaal verklaart. De initiatiefnemers komen niet over de brug en dat is zonde omdat hun bouwplannen de bouwcapaciteit krap houden. Gelijk heeft hij natuurlijk maar het is vrij uniek om zo te handelen want veel jurisprudentie is er niet als het hier om gaat. Rechters lijken de kant van de gemeente te kiezen omdat zij vinden dat de gemeente de boekhouding op orde moet hebben. Ook mag de wethouder rekenen op grote steun uit de raad. Dus dit zal wel goed komen.

Recent is Beemsterboer gedoken in de wereld van de arbeidsmigranten. Er is een grote behoefte aan verblijfsaccommodaties voor deze mensen en hij vindt dat deze er moeten komen in het buitengebied; de plekken waar veel arbeidsmigranten hun werk verrichten. Het buitengebied ligt bezaaid met verwaarloosde schuren en loodsen, zo weet de wethouder, en dus is zijn idee deze wangedrochten te laten slopen en op deze plekken tijdelijke woonunits te plaatsen. Geen gek idee, maar de provincie staat tijdelijke huisvesting niet toe en dus mag het niet. Onze stoere wethouder laat zich niet wegzetten door de bestuurlijke elite in Haarlem en zet zijn plan door. Hij neemt hierbij het risico op rechtszaken voor lief. De ambtenaren schrijven “dit beleid is strijdig met provinciaal beleid, de kans op een juridische reactie is daarmee aanzienlijk.” Ga er maar aanstaan. Intussen staat het Polenhotel in de Waldervaart al maanden leeg omdat de wethouder verwikkeld is geraakt in een rechtszaak tegen de vergunningverlening.

En nu lijkt Beemsterboer vast te lopen in een juridisch moeras dat door de VVD voor hem heeft uitgespreid. Waarom heeft hij de andere gegadigden dan De Telefooncentrale niet willen horen? Waarom heeft hun biedingen niet betrokken bij de besluitvorming? Waarom heeft hij niet gekozen voor een openbare aanbesteding maar voor een onderhandse verkoop? Als komt vast te staan dat de wethouder de eigen regels heeft geschonden ten aanzien van de openbare mededinging dan krijgt hij het best moeilijk. Overigens is het opvallend dat een wethouder van het CDA door de VVD ter verantwoording wordt geroepen voor zijn ondernemingsgezinde liberale politiek. Politiek die op waardering kan rekenen van juist de VVD die van sjoemelen een speerpunt lijkt te hebben gemaakt.

Schagen FM, 03-05-2017 | 16:00:00, Laatst gewijzigd: 03-05-2017 | 16:52:07

http://www.schagenfm.nl/nw-28464-7-3657068/nieuws/kan_wethouder_beemsterboer_niet_beter_opstappen.html

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image