Erna Drijver Tuinema – Pulsvissen + Rien Floris – Het wordt herrie op de Noordzee

Pulsvissen

Erna Drijver Tuinema - Pulsvissen, Helderse Courant, 28 april 2018,

Helderse Courant, 28 april 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Het wordt herrie op de Noordzee

De windparken die gaan verrijzen in de Noordzee, worden een slagveld voor de natuur. Die krijgt vooral last van herrie. Dat verwacht visser Dirk Kraak uit Den Helder, bestuurder bij visserij organisatie Eendracht Maakt Kracht. Een visser die zich druk maakt over natuur, terwijl natuurbeschermers de windmolens omarmen.

De komende jaren is het nooit meer stil, want er komen duizenden windmolens in zee te staan. Onder het wateroppervlak kan het te keer gaan tijdens het heien voor windmolens met gigantische ’hydro hammers’. Veertig procent van de Nederlandse elektriciteit moet in 2030 van windmolens gaan komen.

Aanslag

De bouwherrie doet een aanslag op het onderwaterleven. Bruinvissen worden doof en raken van slag. Bij TNO onderzoekt akoesticus Frank van den Berg dit soort effecten van het heien van windmolenparken. ,,Dat is best heftig. De molens worden steeds groter met palen van zestig meter en iets van tien meter in doorsnee. Dan ben je dus een kerktoren de bodem in aan het jassen.’’

Het heigeluid draagt ver. ,,Ze moeten langzaam beginnen zodat de dieren rustig weg kunnen gaan. In de Noordzee kun je geen hand voor ogen zien, dus zijn de dieren afhankelijk van hun gehoor om voedsel te vinden met echopeilingen.’’

Met aangespoelde nog levende bruinvissen worden in een laboratorium experimenten gedaan door ze bloot te stellen aan geluid. ,,Bruinvissen moeten eigenlijk constant eten om in leven te blijven dus als ze van visgronden worden verjaagd, heeft dat grote gevolgen’’, zegt Van den Berg.

Veren

Nederlandse vissers worden ook verjaagd, dus zoekt visserman Dirk Kraak steun voor zijn gelijk. Hij wil meer onderzoek naar de effecten van de windmolens op zee. ,,Wij merken dat het gedrag van vissen bij windparken verandert. We vinden daar veel veren, dode vogels en delen van vogels in netten.’’

Kraak ontdekte in 2015 de herrie van het heien bij het in aanbouw zijnde Gemini Offshore Windpark, benoorden Schiermonnikoog. ,,Wij hoorden een gebeuk onder het schip en dachten dat er iets los zat. Toen we 20 kilometer waren verwijderd van het park werd het geluid pas minder.’’

Hij verdiepte zich in de materie en stuitte op onderzoeken. ,,Het geluid ontwikkelt zich onder water en plant zich voort tot 262 DB. Er zijn volgens hem zelfs geluid schokgolven bekend die vissen doden. Kraak vreest ,,dat er de komende jaren beschermde bruinvissen, miljarden vislarven of eencelliggen worden vernietigd, en miljoenen tonnen vis verloren gaan door deze vorm van natuurvernietiging.’’

Bellenscherm

Volgens acoesticus Van den Berg van TNO is er wel wat te doen tegen de bouwherrie op zee. ,,Er worden maatregelen genomen om geluid te reduceren met bellenschermen. Een slang op de zeebodem blaast bellen rond een heistelling waardoor het geluid wordt gedempt.’’

In 2016 is een vijfjarig onderzoeksprogramma gestart naar de gevolgen voor de natuur: Wind Op Zee Ecologisch Programma. Dat is met name gericht op vogels, vleermuizen en zeezoogdieren.

Onderzoeker Tobias van Kooten van Wageningen Marine Research uitte laatst al zijn zorgen bij televisieprogramma de Monitor. Het heien van de fundering van een windmolen zorgt volgens hem voor bruinvissen en zeehonden voor zoveel geluidsoverlast dat het kan leiden tot tijdelijke doofheid, andere zwemroutes en verlies van leefgebied.

Voor zeevogels kunnen volgens bioloog Jakob Asjes van Wageningen Marine Research windparken op twee manieren schadelijk zijn. Ze vliegen tegen de wieken en vinden de dood, maar er zijn ook soorten die schuw zijn en niet tussen de windmolens durven te vliegen zodat ze leefgebied verliezen.

Asjes is verrast dat Kraak dode vogels vangt in de buurt van windparken.

,,Dat had ik nog niet eerder gehoord. We hebben nog niet de goede techniek om het aantal aanvaring slachtoffers te meten. Op land is bekend dat er onder vogels slachtoffers vallen bij windmolens. De kans daarop is ’s nachts waarschijnlijk het grootst. Het is aannemelijk dat dit ook op zee gebeurt, maar de vraag is hoeveel vogels dan, wat zijn de cumulatieve effecten en kan het de populatie van vogels beïnvloeden. We proberen nu infrarood technieken te ontwikkelen om te kijken of we het gedrag van vogels en ook vleermuizen op aanvaringen kunnen bestuderen.’’

Vogelliefhebbers

Volgens Kraak is meer onderzoek nodig en ,,lapt de overheid alles aan zijn laars om klimaatdoelstellingen te halen. Duizenden zeevogels zullen ten prooi vallen aan de grote wieken, een ’voordeel’ is dat dit gebeurt uit het zicht van vogelliefhebbers. De zeevogel populatie vertoont een dalende trend die je zo naast de opkomst van de windmolen parken kunt leggen. De overheid zegt dat dit komt door overbevissing, maar de vissersvloot is gehalveerd en de visbestanden staan er prima voor. Alleen zijn er meer windmolens bijgekomen.’’

Riffen tussen de windmolens

Bioloog Jakob Asjes van Wageningen Marine Research ziet ook positieve effecten en nieuwe onderwaternatuur in windmolen parken.

,,De fundaties van windparken met de stenen die daar gestort worden bieden een productief habitat voor allerlei vissen, kreeften, krabben. Dat noemen we zogenaamde ‘kunstmatige rif vorming’. Net zoals je dat bij wrakken ziet.’’

In de windparken bij Egmond aan Zee (OWEZ en Prinses Amalia) is gekeken naar de Noordzee natuur (vissen en bodemdieren) voor en na de bouw. ,,Tot vijf jaar na de bouw zijn er geen structurele veranderingen opgetreden in de vis- en bodemdieren gemeenschap. Voorlopig lijkt het er dus op dat windparken in de exploitatiefase geen effect hebben op vis.’’

Op 3 mei besteedt wetenschapsprogramma Focus aandacht aan de groei van de windmolen parken: ’Kabaal op zee’ NPO 2 21.25

’Aan vooravond van nieuwe Noordzee’

Natuur- en milieuorganisaties zijn volgens visser Kraak verdacht stil, als het gaat om negatieve effecten van windenergie. Directeur Floris van Hest van Stichting de Noordzee en Joris Wijnhoven van Greenpeace reageren.

Volgens Van Hest staan we aan de vooravond van een nieuwe Noordzee. ,,De energietransitie is echt nodig om de natuur te redden. Want je ziet de klimaatverandering – de zee warmt op – nu al in de netten van de vissers. Ik hoop op een toekomst met een ander systeem van energie, maar we ontkomen nu niet aan de windmolens. Er zijn zeker negatieve effecten. Wij dringen er steeds op aan om de windparken niet op plekken te zetten waar het gaat om de habitat van vogels.’’

Joris Wijnhoven van Greenpeace zegt eveneens dat niets doen leidt tot klimaatverandering, wat óók ingrijpende effecten heeft. ,,De zorg voor zeenatuur en een gezond visbestand staan nog steeds hoog op de prioriteitenlijst. Tegelijkertijd realiseren we ons als geen ander dat we onze zeeën, en zeker de Noordzee, hard nodig zullen hebben in de strijd tegen klimaatverandering. Dat vraagt ook in onze kringen om ongekende geestelijke souplesse.’’

Noordhollands Dagblad,2 mei 2018, 15:28

Reacties:

TD Degreef
Joris Wijnhoven van Greenpeace Nederland zegt verstandige dingen!!

JanJannie Boonstra
Zo zal een ieder voor zijn eigen parochie preken. Als Kraak zo begaan is met de zee laat dan ook die vissen zwemmen. Want die aanslag is misschien nog groter met het leeg vissen van de zee.

Nils Vdf Luijt · Manusjevanalles bij Light Herbs
Goed dat dit onder de aandacht wordt gebracht. De Noordzee veranderd in een industrieterrein, een catastrofe voor de natuur.
Vele snappen nog steeds niet dat het klimaat in de hele geschiedenis van de aarde al veranderd. Wat ze ook niet doorhebben is dat klimaatverandering slechts een onderdeel van agenda 2030 is om voor multinatinationals de weg te plaveien om zoveel mogelijk inkomsten te realiseren. Ten koste van het midden- en kleinbedrijf. Die inkomsten worden grotendeels via subsidie gerealiseerd die in rekening wordt gebracht bij de belastingbetaler.
Mensen die nog denken dat stichting de Noordzee en Greenpeace daadwerkelijk wat met de natuur ophebben, slaap lekker verder, het zijn slechts instrumenten van multinationals en banken om de massa te hersenspoelen zodat hun plannen kunnen worden gerealiseerd.

JanJannie Boonstra
Wat is de catastrofe voor de natuur met die molens in de Noordzee? Volgens mij snap jij iets niet. Wat is het verschil met een molen met subsidie en een centrale die maar 40% rendement heeft van de brandstof die je er in stopt? Ook die 60% brandstoffen die de schoorsteen uit gaan moet jij betalen. En dan wel moeilijk doen dat jij moet betalen voor een veel lagere subsidie van een windmolen? Zoals jij roept iedereen maar zonder enige kennis.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/het-wordt-herrie-op-de-noordzee

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dirk+Kraak
https://robscholtemuseum.nl/?s=pulsvissen