Eric van de Beek – Kabinet negeert Vernietigend Verenigde Naties Rapport over Politie Geweld

Excessief Politie Geweld in Nederland (foto De Andere Krant)

Minister van Buitenlandse Zaken CDA er Wopke Hoekstra op Prinsjes Dag (foto Bussiness Insider)
Traditie in Nederlandse Politie Op Treden, een Vogel Vlucht (video Trudi verstegen | Mama versus Maffia)

Promotie Politie (gif cultfilmz.com)

Kabinet negeert Vernietigend Verenigde Naties Rapport over Politie Geweld

Het Kabinet Rutte heeft Geen Enkele Reactie Gegeven op het Kritische Rapport van Nils Melzer over het Nederlandse Politie Optreden tijdens Corona Demonstraties, ondanks Aandringen van de Verenigde Naties Mensen Rechten Rapporteur. Ook de Reguliere Media hebben de Bevindingen van Melzer Compleet Genegeerd.

Vandaag is mijn Afsluitende Brief aan het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken gepubliceerd”, twitterde de Zwitserse VN Mensen Rechten Rapporteur Nils Melzer op 30 mei 2022. “De Deadline van 60 Dagen is Verlopen zonder Enige Reactie van de Overheid.”

De Brief van Melzer is Niet Mals. Hij bespreekt Beelden, die hij heeft gezien van Vijf Verschillende Gevallen van Politie Geweld tegen Mensen, die demonstreerden tegen de Corona Maatregelen. Zoals het Incident met een Vrouw in Eindhoven, die met haar Hoofd tegen een Muur klapte door Toe Doen van een Straal uit een op Vijf Meter Passerend Water Kanon.

Melzer zegt Niet te Begrijpen waarom de Politie dit Middel tegen de Vrouw heeft in gezet. Ze gedroeg zich Niet Agressiefen leek ook Niet te zijn Gewaarschuwd, dat ze zich uit de Buurt van het Water Kanon moest begeven. Helemaal Verbazing Wekkend noemt Melzer het, dat de Politie Geen Disciplinerende Maatregelen heeft getroffen tegen de Betrokken Agenten en Zelfs van Mening was, dat ze ‘Professioneel’ hadden Op Getreden.

Het Openbaar Ministerie (OM)had Wel is Waar een Strafrechtelijk Onderzoek in gesteld, maar pas na dat er Aangifte was gedaan en dus Niet uit Eigen Beweging. Hetzelfde geldt voor het Geweld Incident met de Man in Den Haag die, terwijl hij Weerloos op de Grond lag, Gebeten werd door een Politie Hond en Geschopt en Geslagen werd door Twee ME ers. Het OM heeft Wel is Waar Vervolging Ingesteld tegen de Honden Begeleider en Één van de Twee ME ers, maar Pas Negen Maanden na het Incident en na 142 Aangiften. Ook was er Nog Steeds Geen Zitting Datum Vast Gesteld, waarop de Twee voor de Rechter moesten komen. Er waren zelfs Geen Disciplinerende Maatregelen Getroffen tegen de Twee, zoals een Tijdelijke Schorsing of Waarschuwing. Ook was er Geen Onderzoek In Gesteld naar de Leiding Gevenden van de Honden Begeleider en de ME ers.

Melzer plaatst in zijn Brief verder een Aantal Algemene Kant Tekeningen. Zo heeft hij op Geen van de Beelden van Politie Optreden tegen Corona Demonstranten Agenten gezien, die Herkenbaar waren. Ze droegen Geen ID Tags. “Dit maakt het Bijna Onmogelijk ze ter Verantwoording te roepen voor Ernstig Wangedrag.” Hij roept daarom de Nederlandse Regering op Onmiddellijk Maatregelen te treffen, die de Nationale Politie Verplicht Uniformen van Agenten te voorzien van ID Tags, die ook van Grotere Afstand Leesbaar zijn.

Melzer zegt er ook Verbaasd over te zijn, dat de Politie hem Geen Cijfers kon verstrekken van Geweld Dadig Optreden tijdens Demonstraties. De Enige Cijfers, die de Politie Beschikbaar zei te hebben, waren Algemene Cijfers over Politie Geweld uit 2020. Er hadden zich in dat Jaar 17.005 Incidenten Voor Gedaan, waarbij Agenten Geweld hadden gebruikt. Bij die Incidenten waren in Totaal 27.271 Gewelddadige Handelingen Uit Gevoerd. Slechts 236 daarvan had de Politie als “OnprofessioneelGekwalificeerd. Voor zo ver Melzer bekend, heeft dit Niet Geleid tot het Nemen van Disciplinaire Maatregelen, zoals een Schorsing of Waarschuwing, laat staat, dat er een Politie Man Veroordeeld is voor het Gebruik van Excessief Geweld.

Hij kijkt er bovendien van op, dat in slechts Zes Gevallen Disciplinaire Maatregelen zijn Overwogen. Dat zou namelijk betekenen, dat de Politie maar in 0.022 Procent van de Gevallen, waar in Agenten Geweld hadden gebruikt, gekeken heeft, of de Betrokken genten Gestraft moeten worden voor hun Optreden. Dit is volgens Melzer een Bizar Laag Percentage. “Al is een Politie Korps nog Zo Professioneel, het bestaat uit Mensen, die soms moeten werken onder Extreem Moeilijke Omstandigheden,” schrijft hij.

Hoewel Strafbare Misdragingen van Politie Agenten Nooit door de Vingers mogen worden gezien, is het Onrealistisch te Denken dat deze Volledig kunnen worden Voorkomen of kunnen worden Terug Gebracht tot een Ratio van 0.022 Procent. Het Bijna Volledig Ontbreken van Disciplinaire en Strafrechtelijke Maatregelen en Sancties vanwege het Gebruik van Geweld bij Wet Handhavers, in een Dicht Bevolkt Land als Nederland, geeft daarom Waarschijnlijk Geen Realistisch Beeld van de Operationele Realiteit.” Melzer roept daarom de Nederlandse Overheid op Onmiddellijk Recht te Zetten Wat Krom Is. Het Zelf Corrigerend Vermogen van de Politie moet Echt Beter.

Positief uit Melzer zich over de Verzekering van de Nederlandse Regering, dat de Politie zich Momenteel herbezint op de Inzet van Honden. “Ik wil U Op het Hart Drukken Gebruik te maken van deze Gelegenheid om Zorgvuldig en Kritisch te kijken naar de Risico S en Voordelen van de Routineuze Inzet van Honden en Paarden bij Groep Bijeenkomsten en de Lange Termijn Effecten van de Onder Liggende Aanname, dat Massale Burgerlijke Ongehoorzaamheid Effectief kan worden Tegen Gegaan door Intimidatie en Geweld in plaats van Tolerantie en Dialoog.” Aan het Verzoek van Melzer te Reageren op zijn Brief heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken dus Geen Gehoor gegeven. Het is Niet Duidelijk Waarom Niet. Tegenover De Andere Krant wilde het Ministerie ook Geen Commentaar leveren.

Forum voor Democratie stelt Kamer Vragen naar Aanleiding van de Rapportage. “Wij gaan de Minister vragen, waarom er geen antwoord op zijn Brief is gekomen en of het Kabinet Bereid is als nog een Antwoord te geven, en Zo Nee Waarom Niet,” verklaart Kamer Lid Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie des gevraagd. “Melzer ziet als Buitenlander wat wij in Nederland Niet Zien en de Nederlandse Media Al Helemaal Niet. Namelijk, dat die Vijf Incidenten Wel Degelijk Allemaal Voorbeelden zijn van Buitensporig Politie Geweld en, dat is Nog Veel Ernstiger, dat de Nederlandse Overheid Hier Helemaal Niets mee doet. Sterker Nog, die 0,022 is een Der Mate Belachelijk Laag Percentage, dat het Zeker is, dat Nederland in de Praktijk Zo Goed als Niets doet tegen Excessief Politie Geweld in het Algemeen. Het Feit, dat zijn Brief na Zestig Dagen Niet wordt Beantwoord is daar van Nog een Extra Bewijs.”

De Andere Krant heeft ook de SP Fractie in de Tweede Kamer gevraagd om een Reactie op de Brief van Melzer, maar ontving Geen Antwoord terug. Melzer nam op 30 mei Afscheid van de VN. Hij is vanaf 1 juli Directeur van het Internationale Comité van het Rode Kruis. Hij wilde Geen Verder Commentaar geven.

De Andere Krant, 6 juli 2022

https://deanderekrant.nl/nieuws/kabinet-negeert-vernietigend-vn-rapport-over-politiegeweld-2022-07-06

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eric+van+de+Beek
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Andere+Krant
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nils+Melzer
https://robscholtemuseum.nl/?s=VN
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verenigde+Naties
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verenigde+Naties+Mensen+Rechten+Rapport
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rapport+Politie+Geweld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Internationale+Comit%C3%A9+Rode+Kruis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wopke+Hoekstra
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Buitenlandse+Zaken
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nationale+Politie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Politie+Nederland
https://robscholtemuseum.nl/?s=Politie+Korps
https://robscholtemuseum.nl/?s=ME
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mobiele+Eenheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Politie+Optreden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Politie+Geweld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Excessief+Politie+Geweld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Politie+Agent+Waarschuwing
https://robscholtemuseum.nl/?s=Politie+Agent+Schorsing
https://robscholtemuseum.nl/?s=Water+Kanon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Politie+Hond
https://robscholtemuseum.nl/?s=Politie+Paard
https://robscholtemuseum.nl/?s=ID
https://robscholtemuseum.nl/?s=ID+Tag
https://robscholtemuseum.nl/?s=OM
https://robscholtemuseum.nl/?s=Openbaar+Ministerie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Strafrechtelijk+Onderzoek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Disciplinaire+Maat+Regel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgerlijke+Ongehoorzaamheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Demonstratie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pepijn+van+Houwelingen
https://robscholtemuseum.nl/?s=FvD
https://robscholtemuseum.nl/?s=Forum++van+Democratie
https://robscholtemuseum.nl/?s=SP+Fractie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Socialistische+Partij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tweede+Kamer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geen+Commentaar