Erfgoedvereniging Heemschut – Heemschut Noord-Holland verrast, dat verkoop voormalig postkantoor Den Helder doorgang vindt

Erfgoed organisaties vinden, dat de plotselinge verkoop een zorgvuldige omgang met de wederopbouwarchitectuur doorkruist

Voornemen tot verkoop

In februari 2017 liet het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Den Helder doorschemeren, dat ze het voormalig postkantoor wil gaan verkopen. Dit plan maakt onderdeel uit van de verkoop van een groter aantal gebouwen in gemeentelijk eigendom. De gemeente heeft marktonderzoek laten doen en er blijkt interesse voor de bouw van appartementen, horeca en een ruimte voor cultuur en ontspanning in het voormalige postkantoor. Om deze ontwikkeling juridisch planologisch mogelijk te maken is door het college een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Ontwerp bestemmingsplan postkantoor
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-21359.html

Erfgoed organisaties betreuren verkoop

Helderse Erfgoed organisaties, zoals de stichting Afgestoft, de Helderse vereniging voor Sociale Geschiedenis en de stichting Vitruvius hebben samen met Heemschut Noord-Holland en het Cuypers genootschap altijd gepleit voor bescherming van de monumentale waarden van het postkantoor en daarmee rekening te houden in een herbestemming van het complex. Helaas heeft het gemeentebestuur nooit thuis gegeven. In een mail aan de Raad en in gesprekken met raadsleden hebben de erfgoed organisaties gevraagd om uitstel van de verkoop en een waarden stellend onderzoek.

Helaas ging op 10 april de raad akkoord met verkoop. De erfgoed organisaties vrezen nu aantasting van de monumentale waarden van het gebouw.

NRC, 31 maart 2017
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/31/pand-rob-scholte-museum-definitief-in-de-verkoop-7786687-a1552719

Mail aan Raad door erfgoed organisaties, 4 april 2017
http://assets.heemschut.nl/docs/fa9e2f1c-9e40-4f0e-8ba3-b8ad63e8f160.pdf

Noordhollands Dagblad, 10 april 2017
https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/rob-scholte-wil-postkantoor-kopen

Heemschut dossier Postkantoor
https://www.heemschut.nl/nieuws/bedreigd-erfgoed/details/?erfgoed=356

Erfgoedvereniging Heemschut, 11 april 2017

https://www.heemschut.nl/nieuws/actueel/bericht/?bericht=368