EO | De Kist – Rob Scholte + Brief aan familie Scholte (15)

Rob Scholte

Een deel van mij is al gestorven, zegt Rob Scholte. Ik sta met twee benen in de dood. De kunstenaar verloor in 1994 zijn beide benen bij…

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/426772/De_Kist.html

Brief aan familie Scholte (15)

Fam. Scholte,

Heb genoten van de Kist.
Wat een prachtige uitzending. Wat een toegevoegd super leuke presentatie in jullie “Postkantoor”. *

Liefs,

Lamberthe

* Psalm 27:

De Here is mijn Licht en mijn Heil

Voor wie zou ik vrezen?
Ik vertrouw U

Eén ding heb ik van de Here gevraagd en dit zoek ik:
Dat ik mag blijven in het Huis des Heren.
Daar is Uw Liefde
Daar is Uw Schuilplek
Daar is uw Wet
en Uw aanbevelingen

Ik mag er zijn in Uw Hut
ten dage des kwaads
Ik mag er zijn
geborgen in Uw Tent
offeren met geschal.
Zingen voor U.
Hoor Here ik roep U
U houdt van mij
Uw genade is enorm!
Ik zoek U!
Ik hou van U!
Mijn vader en moeder hebben mij achter gelaten.
Toch – U neemt mij!

Leen mij Uw weg en wijs mij een effen pad.
Geef mij niet prijs enz.

Ik wacht op U.

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=brief+aan+familie+Scholte

1 Comment

  1. Martin Kuivenhoven 7 maart 2018 at 12:41

    15 Loer niet, o goddeloze! op de woning des rechtvaardigen; verwoest zijn legerplaats niet.
    16 Want de rechtvaardige zal zevenmaal vallen, en opstaan; maar de goddelozen zullen in het kwaad nederstruikelen. Spreuken 24

Comments are closed.