Enny de Bruijn – Icarus en Westerbeek

Wie het interview met Ronald Westerbeek in de vorige week verschenen Icarus heeft gelezen, zal met te meer belangstelling uitkijken naar de verschijning van diens boekje, “Kaj”. De eindredacteur van het christelijk cultureel tijdschrift – vanaf heden door Boekencentrum uitgegeven – heeft het CLK actieboek 1998 geschreven en laat zich in zijn Amersfoortse stamkroeg voor zijn eigen blad door KlaasJan Baas interviewen. “Als ik mezelf had willen indekken tegen mijn publiek, dan had ik duidelijker ‘christelijk’ geschreven, maar dat had afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid”, zegt hij. Onderhuids is de novelle volgens Westerbeek wel degelijk getuigend, al heeft een christelijke boekhandel reeds laten weten het boekje niet te zullen promoten.

Het is verleidelijk veel uit het interview te citeren. Nog slechts dit aspect: de voorliefde voor oudtestamentische personen, die Westerbeek in zijn verhalen aan de dag schijnt te leggen. Merkwaardig is deze passage: “Ronald lijkt te pleiten voor een herwaardering van het Oude Testament. Maar het Nieuwe Testament vertelt ons toch een heel ander verhaal: hoe we moeten leven in de nieuwe bedeling, na lijden en opstanding van Christus?” Verliest de interviewer hier de eenheid van het geheel van de Bijbel uit het oog? Nog eenmaal Ronald Westerbeek: “Neem nou de Psalmen, Spreuken, Prediker, Job. Dat zijn boeken die me heel erg aanspreken; daarin zie je mensen die heel erg met God bezig zijn, zonder dat het vanzelfsprekend of gemakkelijk wordt”. Het wordt tijd dat de lezer zelf van Kaj kennis kan gaan nemen.

Icarus en de postmodernen

Kaj leeft in een postmodern studentenmilieu met postmoderne vragen. Postmodern is ook Rob Scholte, die in de vernieuwde rubriek “Ziet de kunst” aandacht krijgt. Hij wordt omschreven als een kunstenaar die graag op de grenzen balanceert. Vooral de grenzen tussen fictie en werkelijkheid, originaliteit en plagiaat, massaproductie en uniciteit, kunst en kitsch. Mariëlle van der Griendt vestigt de aandacht op een interessante discussie tussen Scholte en journalist Bas Roodnat. De laatste beschuldigde Scholte ervan met zijn schilderij Utopia (1986) plagiaat te hebben gepleegd. De discussie tussen beiden kreeg een aardig staartje. Intussen is Scholte naar Tenerife verhuisd, nadat hij slachtoffer werd van een autobom. In de aanvechtbare bewoordingen van Icarus: “Op 24 november slaat het noodlot toe in zijn leven”.

De rubriek “Van kaft tot kaft” vraagt onder meer aandacht voor de ook al postmoderne ds. Eppe Gremdaat. De boodschap van de gebundelde toespraken van stemkunstenaar Paul Haenen luidt kort samengevat: “Wantrouw mensen die zeggen dat ze ”de waarheid” hebben, want niemand weet echt iets”. In vijf pagina”s interview vertelt Jaap Dirkmaat (“Ik heb een atheïstische grondhouding”) zijn verhaal. Hij is oprichter van de vereniging Das en Boom, lijsttrekker van De Groenen en wil vooral samenwerken met GPV en RPF. De laatste zinsnede, in de aanhef, wekt interesse. In de drie zinnen waarin dit onderdeel in het artikel terugkomt, wordt het echter nauwelijks uitgewerkt.

Soms bespeurt Dirkmaat bij zichzelf reflexen die naar zijn gereformeerde opvoeding wijzen. Hij houdt mensen nog wel eens de “Bijbelse leefregel” voor: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet”. De Heere Jezus zegt het in Matthéüs 7:12 anders: “Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo”.

Een abonnement op Icarus kost 39,90 (studenten 29,90).

Digibron, Kenniscentrum Gereformeerde Gemeente,, 2 maart 1998

https://www.digibron.nl/search/detail/012ddec7470b671e52c17ccb/icarus-en-westerbeek

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+Verhelst+Icarus