EenVandaag – Nog altijd problemen bij uitvoering WOB

De Wet Openbaarheid Bestuur is dit jaar 35 jaar oud en zorgt nog steeds voor problemen. De wet regelt dat alle overheidsinformatie openbaar is, tenzij er goede redenen zijn om informatie geheim te houden, zoals bij staatsgeheimen of persoonlijke informatie. Maar in de praktijk lopen burgers en journalisten tegen allerlei obstakels aan.

Critici stellen dat beslistermijnen stelselmatig worden overschreden, uitsluitingsgronden onterecht worden toegepast en verzoeken onnodig opnieuw worden geformuleerd. Er wordt zelfs gesteld dat in de praktijk ambtenaren niets openbaar maken, tenzij ze het niet meer kunnen tegenhouden.

De ombudsman heeft in 2013 een poging tot verbetering gedaan door rondetafelgesprekken te organiseren. Die blijken nu twee jaar later niet tot verbetering te hebben geleid. Sterker nog, sindsdien is het alleen maar slechter geworden, zeggen experts.

In EenVandaag een aantal voorbeelden van WOB-procedures die onnodig door ministeries worden gerekt, een vergelijking met het buitenland en een nieuw plan van D66 om de WOB-wetgeving te verbeteren. Maar is daar een kamermeerderheid voor te vinden?

http://buitenland.eenvandaag.nl/tv-items/62217/nog_altijd_problemen_bij_uitvoering_wob