Een Oorlog Reeds Verloren – Crisis met Jort Kelder & Sven Hulleman (1) t/m (3)

Crisis met Jort Kelder & Sven Hulleman (foto Een Oorlog Reeds verloren)

Jort Kelder (foto YouTube)

Jort Kelder (foto YouTube)

Sven Hulleman (foto YouTube)

Sven Hulleman (foto YouTube)

Crisis met Jort Kelder & Sven Hulleman (1)

De gekte van groepsdenken

Gepubliceerd op 17 mei 2020

Hij was al bepaald geen onbekende op de Nederlandse radio en televisie, maar sinds zijn kritiek op de lockdown en de schade, die deze veroorzaakt aan de economie, praten en of vallen meer mensen dan ooit over Jort Kelder. De in de rechten afgestudeerde journalist en Media persoonlijkheid, wiens in de Media breed uitgemeten vriendenkring reikt van Sven Hulleman tot aan de minister president Mark Rutte, moet zich al weken verdedigen tegen verwijten van links én rechts, dat hij zich niet zou bekommeren om het leed, dat wordt veroorzaakt door het Corona Virus.

Maar is de keuze tussen volksgezondheid en de economie werkelijk zo zwart wit? Waar is de ruimte voor grijs tinten in het discours? Tussen het groepsdenken in het publieke debat en de toenemende censuur door grote techbedrijven lijkt alle nuance verloren te zijn gegaan. In een serie van drie gesprekken over Media, economie en bestuur bespreken Sven en Jort de processen in de samenleving én daarboven, die niet alleen bepalen hoe men de crisis overleeft maar ook hoe de Wereld er daarna uit zal zien. Van een Wereldwijde pandemie tot posters in bushokjes, van economische welvaart tot intellectuele armoede.

Links
Jort Kelder & Alexander Klöpping | Oorlog en Utopia https://www.npostart.nl/AT_2117233
Is er in de Corona Virus crisis genoeg ruimte voor dwarsdenkers, zoals Jort Kelder en Marli Huijer? | Op1
https://youtu.be/ElMatf15yHc
Suitsupply schaart zich achter Dr Kelder en vindt het tijd om ‘ons aller welvaart te redden
https://www.adformatie.nl/merkstrategie/Suitsupply-schaart-zich-achter-DrKelder
Wierd Duk op Twitter (1) Draadje en update de Limburgse arts Rob Elens beweert met een combinatie van medicijnen, die ook internationaal wordt toegepast, patiënten met milde tot ernstige klachten van CoVid 19 te hebben genezen. Ik interviewde hem op 12 april 2020.
https://Twitter.com/WierdDuk/status/1261968687944413185
Hoe techbedrijven nep nieuws over Corona Virus censureren.
https://www.Parool.nl/kunst-media/hoe-techbedrijven-nepnieuws-over-CoronaVirus-censureren~be39a320/
‘Corona Virus triggert een censuur pandemie’
https://DeKanttekening.nl/nieuws/CoronaVirus-triggert-een-censuurpandemie/
JortCall (13) | China, 5G, Bill Gates of een komeet: is Corona Virus een complot? Donderdag 16 April 2020.
https://youtu.be/kGqQfNn_MDY

Als U ons in deze turbulente tijden wilt helpen om dit te kunnen blijven doen en meer tijd en middelen te kunnen besteden aan onderzoek, interviews, reportages en andere zaken, die er echt toe doen, overweegt U dan een bijdrage te leveren naar waardering én vermogen op https://eenOorlogreedsverloren.nl/steunhetverzet/

Volg ons op onze website https://eenOorlogReedsVerloren.nl, https://Facebook.com/ReedsVerloren en https://Twitter.com/ReedsVerloren

Reacties
https://youtu.be/J5SZS3AREZc

Crisis met Jort Kelder & Sven Hulleman (2)

Unie van schuld en schending

Gepubliceerd op 19 mei 2020

In dit tweede deel van een drieluik over Media, economie en bestuur in tijden van Corona Virus bespreken Sven Hulleman en Jort Kelder de achtergronden en implicaties van de crisis op het economische vlak. Hoe groot zal de schade zijn, die wordt veroorzaakt door de pandemie en de maatregelen om deze te beteugelen, en hoe denkt men deze te kunnen ondervangen?

Terwijl EUropese leiders bekvechten over EUrobonds en solidariteit ratelt de geldpers van de ECB door om staatsobligaties op te kopen in een schijnconstructie, waarvan de grondwettelijkheid in twijfel wordt getrokken. Inflatie ligt op de loer en men kan zich met het oog op de geschiedenis afvragen of het eindeloos blijven verhogen van de schuldenberg de juiste weg uit de crisis is. Maar wat zijn de alternatieven? Kan de Brusselse drang naar een federaal EUropa van gekeerd worden, of is een vertrek uit de EU de enige oplossing?

De politieke onwil om deze zaken inzichtelijk te maken is opvallend; met het stellen van deze vragen alleen al lijkt men voor te sorteren om weggezet te worden als fascist en xenofoob. Sven en Jort stellen ze desondanks, immers: hoe komt men in een democratie anders tot een weloverwogen besluit?

Links
JortCall (18) |De EUro is een evangelie: hoe lang geloven we daar nog in? https://youtu.be/-3HD5k4KLik
Het Evangelie volgens Arno Wellens https://youtu.be/VXA6oZ8xtqE
2.04 Apocalyps op afbetaling https://youtu.be/DfABVg1SGGA
2.11 Solidair (en) insolvabel https://youtu.be/33LzFsxno94

Als U ons in deze turbulente tijden wilt helpen om dit te kunnen blijven doen en meer tijd en middelen te kunnen besteden aan onderzoek, interviews, reportages en andere zaken, die er echt toe doen, overweegt U dan een bijdrage te leveren naar waardering én vermogen op https://eenOorlogreedsverloren.nl/steunhetverzet/

Volg ons op onze website https://eenOorlogReedsVerloren.nl, https://Facebook.com/ReedsVerloren en https://Twitter.com/ReedsVerloren

Reacties
https://youtu.be/yqLQ7iSnLK4

Crisis met Jort Kelder & Sven Hulleman (1)

Liberté, egalité, autorité

Gepubliceerd op 22 mei 2020

Na de Media en de economie wordt in dit laatste deel van het drieluik over de situatie omtrent het Corona Virus het bestuur onder de loep genomen. Sven Hulleman en Jort Kelder beschouwen de rol en het beleid van de regering in politieke, juridische én historische context om zo te doorgronden welke afwegingen er gemaakt moeten worden en welke keuzes de juiste zouden zijn.

Hoe verhouden Mark Rutte en consorten zich tot hun buitenlandse ambtsgenoten? Zal de zogenaamdeintelligente lockdown van Nederland de juiste strategie blijken of zullen de Zweden het gelijk aan hun zijde vinden? Economisch gezien zal hoe dan ook het ergste nog komen; het lijkt niet bij iedereen door te dringen, dat een groot deel van de overheidssteun uiteindelijk betaald moet worden door dezelfde ondernemers, die nu noodgedwongen hun hand moeten ophouden.

Hoe ver kan de overheid gaan om de boel overeind te houden? Zal het sociaal democratische Nederland genoodzaakt worden belastingen nog verder te gaan verhogen, bedrijven te nationaliseren en autoritaire druk uit te oefenen om solidariteit te bewerkstelligen, of bezit de mens nog genoeg eer en geweten om de onzichtbare hand van John Stuart Mill het topzware controle apparaat van het neoliberalisme te laten bedwingen?

Kan men ook samen slim zijn zónder sterke overheid?

Links
JortCall (33) “Ons bestuur is ongeschikt voor onze complexe samenleving
https://youtu.be/EfJ_GVmjQMM
EUrope S Corona Virus lockdown exit strategies compared
https://www.politico.eu/article/EUropes-=CoronaViruslockdownexitstrategiescompared/

De Tegenpartij Partij Bijeenkomst (1)
https://youtu.be/y9pCLbSYlOM

Als U ons in deze turbulente tijden wilt helpen om dit te kunnen blijven doen en meer tijd en middelen te kunnen besteden aan onderzoek, interviews, reportages en andere zaken, die er echt toe doen, overweegt U dan een bijdrage te leveren naar waardering én vermogen op https://EenOorlogReedsVerloren.nl/steunhetverzet/

Volg ons op onze website https://EenOorlogReedsVerloren.nl, https://Facebook.com/ReedsVerloren en https://Twitter.com/ReedsVerloren

Reacties
https://youtu.be/jU8YntqlAp8

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oorlog+Reeds+Verloren
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jort+Kelder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sven+Hulleman