Edzard Dideric – Korte geschiedenis (24) van de mannelijkheid

Mannelijkheid, wat behelst dat nou eigenlijk precies? Is het de godganse tijd je lul achterna rennen, met je biceps pronken, commando’s blaffen, binnen een avond een hele krat bier achteroverslaan? Is het een woeste baard, een verweerd uiterlijk, nagels met een rouwrand, een penetrante zweetgeur? Of komt het eerder aan op een glad en perfect verzorgd lichaam, gestoken in een strak gesneden kostuum van Armani of Hugo Boss? Stuk voor stuk prangende vragen die de moderne man slapeloze nachten bezorgen. Vragen waarop hij echter nimmer een definitief antwoord krijgt. Of hooguit het soort antwoorden dat alleen maar nieuwe vragen oproept. Zoals bijvoorbeeld: wel of geen neushaar en hoe pak je het aan?

Lang geleden, toen de man, in tegenstelling tot de vrouw, van top tot teen met haar was bedekt en derhalve tot de pelsdieren werd gerekend, was er een fanatiek damesclubje dat onafgebroken op hem jaagde. Wat bepaald niet eenvoudig was, omdat de man uit angst voor deze amazones, zich bij voorkeur zo diep mogelijk in de bossen schuilhield. Maar tenslotte was het, met behulp van sluwe en typisch vrouwelijke listen, waarover hier bij gebrek aan ruimte niet verder zal worden uitgeweid, hen toch gelukt om een levend en zo te zien volwassen exemplaar te pakken te krijgen. Na het doodsbange slachtoffer enigszins gekalmeerd te hebben, begonnen ze uit te leggen waar het hen primair om ging.
Maak je niet dik, mannetje. We willen er alleen maar achter komen wat je, afgezien van al die beharing, tot een echte man maakt.
Hij gaf geen enkele sjoege. Omdat de vraag misschien te weinig specifiek was, waagden ze een nieuwe poging.
Nu wil het gerucht dat de sleutel tot het mysterie zich ergens tussen of onder je vacht bevindt. Kan je ons daar misschien nader over informeren?
De man bleef zonder zich te verroeren of iets te zeggen, glazig voor zich uit staren.
Of er mankeert iets aan zijn oren, riep een van hen, of die gozer is gewoon stommer dan het achtereind van een varken!
In het slechtste geval beide, vulde een ander aan.
Waarop iemand anders ineens een bepaald gerucht te binnen schoot.
Het schijnt dat de man onwillekeurig af en toe een metamorfose ondergaat.
Ja hoor! Wat moeten we ons daar nu weer bij voorstellen?
Een of andere fysieke reactie op wat hij ziet, of op wat er zich in zijn hoofd afspeelt.
De vrouwen keken elkaar niet begrijpend aan.
Sorry, maar daar valt geen chocola van te maken.
Het betreft hier uiteraard een erectie, alleen bestond er toen, aangezien nooit iemand het verschijnsel had waargenomen, nog geen woord voor.
Wonderlijk genoeg begon daar vrijwel op hetzelfde moment verandering in te komen. Want vanonder de bosjes verscheen plotseling een levensgrote slang op het toneel. Met open mond zagen de vrouwen wat het kronkelende onderkruipsel bij hun gevangene teweegbracht. Tussen de beharing begon iets de kop op te steken waar ze al die tijd vergeefs naar gezocht hadden. Omdat het bij henzelf ontbrak, kon het niet anders of het handelde zich hier om zijn geslachtskenmerk, ofwel het mannelijk lid.
Bravo, riepen ze, ga zo door!
Aldus aangemoedigd zwol het lid op tot zijn maximale grootte. Toen het zich echter door het ademloos toekijkende gezelschap in volle glorie wilde laten bewonderen, gebeurde er precies het tegenovergestelde: al wijzend rolden de dames gieren van het lachen over de grond. Waardoor de zo trotse erectie smolt als sneeuw voor de zon, en het schamele restant zich schielijk in de vacht terugtrok (het geeft overigens te denken dat de slang later, in het kader van de zondeval, de rol van duivel kreeg toebedeeld. En dat tijdens de verleiding, manlief in geen velden of wegen te bekennen was).

Om op dat neushaar terug te komen, er bestaan diverse apparaatjes, in verschillende prijsklassen, waarmee je het te lijf kunt gaan. Zowel op handmatige als op elektrische wijze.