Edzard Dideric – ESOPET (ofwel beestachtige fabels & fabelachtige beesten): INLEIDING

Hier zal door middel van beesten en vogels de ware aard van de mens worden getoond. Elk dier heeft een eigen karakter. Soms slecht, soms goed. Hetzelfde geldt voor de mens. Legt goed het af tegen kwaad, dan is dat jammer. Elk dier tracht, zodra het de kans krijgt, de ander een loer te draaien. De mens is geen haar beter, eerder slechter. Het spraakvermogen waarover de beesten in deze fabels beschikken dient voornamelijk het eigenbelang. Naar verstandige taal van goedwillenden, wordt zelden geluisterd. Op steengrond zaaien heeft geen zin. De wijze gebruikt zijn verstand, de dwaas lacht om alles. Deze fabels zijn bedoeld voor eenieder die het goede nastreeft. In de hoop dat de lezer er iets van opsteekt, volgt hier in afleveringen nu Esopet: doe er uw voordeel mee.