Edzard Dideric – ESOPET (ofwel beestachtige fabels & fabelachtige beesten): DE WOLF EN HET LAM (2)

Een wolf en een lam staan op verschillende plaatsen, gezamenlijk uit een rivier te drinken. De wolf lest zijn dorst meer stroomopwaarts, en het lam even verderop, meer stroomafwaarts.
“Je staat mijn drinkwater te vervuilen,” zegt de wolf.
“Kan nooit,” zegt het lam, “want het water stroomt van jou naar mij.”
“Oh,” zegt de wolf, “dus je verklaart me voor gek?”
“Nee, dat heb ik niet gezegd.”
“Je bent net als je vader,” zegt de wolf, “ik ken jullie soort langer dan vandaag.”
“Ik moest nog geboren worden,” zegt het lam, “waar heb je het over?”
“Zo, nog praatjes ook,” zegt de wolf, “je bent wel hardleers hè?”
Hij zet zijn scherpe tanden in het lam en scheurt het aan stukken.
Zo’n treurig einde heeft het onschuldige dier absoluut niet verdiend. Maar zo gaat het, wie eropuit is kwaad aan te richten, verzint altijd wel een manier om een goedwillende iets aan te doen.