Edzard Dideric – ESOPET (ofwel beestachtige fabels & fabelachtige beesten): DE WOLF ALS VROEDVROUW? (28)

Een wolf komt een vrouw in barensnood tegen.
“Laat mij uw vroedvrouw zijn,” zegt hij, “ik ben expert op dit gebied. Dus laat uw vrucht maar komen, ik weet precies wat me te doen staat.”
Zijn kwade bedoelingen worden echter meteen door haar doorzien.
“Beste vriend,” zegt ze, “ga alsjeblieft weg! Ik kan het wel zonder je af! En mocht u een moeder hebben, edele heer, doe het dan voor haar!”
De wolf druipt af om de vrouw in alle rust haar gang te laten gaan. Mocht ze de bedrieger vertrouwd hebben, dan was ze vast en zeker van haar kind beroofd.
Je moet niet alles geloven wat je verteld wordt. Want bedriegers kijken niet op een leugentje meer of minder.