Edzard Dideric – ESOPET (ofwel beestachtige fabels & fabelachtige beesten): DE IJDELE GROENVINK (38)

Een bijzonder ijdele groenvink vindt ergens een aantal verloren pauwenveren. Prachtig groen en blauw zijn ze. Maar als hij zich uitgedost als pauw bij zijn zogenaamde soortgenoten voegt, rukken deze hem zwaar gekrenkt de veren van het lijf en schelden hem de huid vol. Dus ziet hij zich gedwongen terug te keren naar zijn eigenlijke verwanten.
“Dit zou nooit gebeurd zijn,” zeggen ze, “als je in je natuurlijke kleding voor je soort was uitgekomen. Doordat je hebt laten zien wie je werkelijk bent, wordt je door iedereen gehaat en verfoeid.”
Hieruit blijkt dat wie zich boven zijn vrienden verheven waant, alleen maar ellende over zich afroept.