Edzard Dideric – ESOPET (ofwel beestachtige fabels & fabelachtige beesten): DE HOND EN HET LAM (30)

Een hond ziet een blatend lam tussen een kudde geiten lopen.
“Jij hoort hier niet,” zegt hij, “voeg je liever bij je moeder en de rest van de schapen.”
“Mijn moeder zit me tot hier, “zegt het lam, “vanaf mijn geboorte is ze alleen maar boos op me. Ik blijf liever bij deze geit, die alles voor me overheeft en me behandelt als haar eigen kind.”
“Je moeder blijft hoe dan ook je moeder,” zegt de hond.
“Dat klopt, “zegt het lam, “maar ze ontloopt me in plaats van voor me te zorgen. Terwijl de geit, die niet eens familie is, me troost en behalve goede raad ook nog eens te eten geeft. Dus is het terecht dat ik haar boven mijn eigenlijke moeder verkies.”
Soms krijg je van vreemden meer gedaan dan van je naasten.