Edwin Timmer – Interview Transitie Hoogleraar Jan Rotmans Kiest voor het Water: Van Groen Hart naar Blauw Hart

Interview Transitie Hoogleraar Jan Rotmans Kiest voor het Water: Van Groen Hart naar Blauw Hart

Het Groene Hart zal plaatsmaken voor het Blauwe Hart, als Antwoord op de Gestage Zeespiegel Stijging en Meer Water Afvoer van de Rivieren, voorspelt Transitie Hoogleraar Jan Rotmans. De Randstad verandert, denkt hij, in een Groen Blauwe Metropool met Omdijkte Historische Steden, Drijvende Wijken en Nieuwe Wadden Eilanden voor de West Kust. Verzet tegen het Water, noemt Rotmans ’Niet Meer Volhoudbaar’.

Dit is Geen Doembeeld. Integendeel, het is Uitdagend en Prikkelend.

,,Het is Niet, Zoals Het Moet, Maar Zoals het Kan”, zegt Jan Rotmans, Hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De Visie voor Nederland over 100 jaar ontwierp hij met Ontwerpbureau Kuiper Compagnons en prijkt in zijn Nieuwe Boek Omarm de Chaos.

Ik wil het Debat Openen, omdat er Te Weinig wordt Gesproken over een Toekomst Visie voor dit Land. De Komende Tien Jaar zijn Bepalend voor Ons Succes.”

Naast een Blauwe Randstad, waar Onze Nakomelingen Leven en Werken Op en Met het Water, ontstaat volgens de Visie in het Hoger Gelegen Oosten de ’Kantstad’, een Grotendeels Verstedelijkt Landschap, waar de Helft van het Huidige Landbouw Areaal verandert in Bos en Natuur.

De Medeoprichter van Urgenda geldt als Invloedrijk. De Één vindt hem Visionair, de Ander een Doemdenker.

Dit is Geen Doembeeld. Integendeel, het is Uitdagend en Prikkelend.”

Alternatieve Visies zijn Mogelijk, maar Geen Antwoord Bieden op het Wassende Water kan Niet, waarschuwt de Transitie Professor.

“Ja, je kunt Migreren naar Duitsland of Scandinavië. Dat lijkt mij Niet Zo Aanlokkelijk. Dat je het Water Op de Een of Andere Manier Toe Laat, is Onvermijdelijk.”

Hoe komt u op Uw Impressie voor NL2121?

We kampen met een Meervoudige Crisis in dit Land. Stikstof, Natuur, Bio Diversiteit, de Klimaat Crisis komt er aan, en Economisch hangen we aan het Infuus van Kunstmatig Lage Rente en Geld Pompen in de Economie. We moeten Terug naar een Balans tussen Mens en Natuur. Zodat we Weerbaarder Zijn tegen Crises, die nog Komen.”

Maar een Blauw in Plaats van een Groen Hart?

Wij gaan uit van 1 Meter Zeespiegel Stijging de Komende 100 Jaar. Bodemdaling van 1 Meter. Dan zit je in 2121 In Delen van de Randstad op 8 à 10 Meter onder Zeeniveau. Je kunt dat Water Wel Blijven Afvoeren, maar Zelfs Als dat Veilig Zou Kunnen, wordt het Domweg Te Duur. De Zoute Kwel komt Nu Al Onder De Dijken Door.”

En Dus?

We moeten In Alle Redelijkheid zeggen. We gaan dat Water Toelaten. De Randstad komt Deels Onder Water, maar we bewaren de Cultuur Historische Steden. De Haarlemmermeer geven we Terug, Zoals Vroeger, met Schiphol op Zee. We gaan Op dat Water Leven, en Werken. Dus wat je Nu In het Klein ziet met Drijvende Woningen, dat zie je in de Toekomst op Grote Schaal.”

U gaat uit van het Extreme Klimaat Scenario RCP8.5. Is dat Realistisch?

Wij gaan uit van een Gematigd Scenario. 1 Meter Zeespiegels Stijging in 2121, dat beteken Circa 75 – 80 Centimeter in 2100. Het KNMI Rapport houdt rekening met 1.2 tot 2 Meter in 2100, dus dit is nog Aan de Lage Kant. En die Zeespiegel Stijging stopt Niet na 2121.

Waarom Wadden Eilanden voor Onze Stranden?

De Hele Kust krijgt een soort Wadden Structuur. Als Verdedigingslinie. Je Laat het Water Toe, maar je moet je Ook Blijven Beschermen. Alleen zullen de Nieuwe Delta Werken Anders zijn Dan de Oude: de Kust krijgt een Natuurlijker Verloop. De Economie op de Noordzee floreert met Opslag van Groene Waterstof en Energie uit Zon en Wind, maar ook Zilte Landbouw.”

Het klinkt als Ver Weg.

Dat is het Niet. In augustus hadden we drie dagen Extreme Regenval in Duitsland, België en Zuidelijk Limburg. Als dat Gelijk Op Was Gegaan met Zware Westerstorm, dan hadden we Al Overstromingen Kunnen Krijgen. Dan Sluiten de Dammen en zou Alle Rivier Water Niet Weg Kunnen. Dan krijg je Problemen op Goeree Overflakkee en Schouwen Duiveland.”

Intensieve Veehouderij in het Groene Hart (foto Rob Engelaat)

Hoe verdienen we Ons Geld? Met Zilte Landbouw?

Zilte Zeekraal, Zilte Broccoli. Dat is Nu Niche, maar kan een Goede Tak worden. Van het Bos in de Kantstad bouwen we Bio Based Huizen, en de Landbouw levert Vlas, Hennep en Lisdodde als Bio Gondstoffen. Voor Kleding, Bouwmaterialen, Sieraden, Cosmetica. In de Nieuwe Maak Industrie Maken We zelf Dingen, Met 3D Printers en Lasersnijders. Niet voor de Rest van de Wereld, maar Voor Hier. We exporteren Veel Kennis over Klimaat, Water en Duurzaamheid.

Wilt u Niet Te Veel in één Keer?

Ik pleit juist voor een Organische Ontwikkeling, Stap voor Stap, als we Nu Beginnen hebben we Nog Tijd. Maar we hebben een Klimaat, Natuur, Landbouw, Water en Energie Opgave in Één. Er is Geen Delta in de Wereld, die Zo Veel Verschillende Problemen Op zijn Bordje Heeft. Gek Genoeg ben ik Optimistisch, want We Leren het Meest van Crises.”

Gelukkig hebben we Honderd Jaar de Tijd.

Het lijkt Ver Weg, Maar Dat is het Niet. Als je bedenkt Hoe Lang de Ontwikkeling en Uitvoering van Dergelijke Plannen Duurt. Nieuwe Delta Werken kosten Zo 70 à 80 Jaar. De Landbouw Transitie duurt 50 Jaar. Energie Idem Dito. Als we Iets Willen in 2121, dan moeten we Beginnen met Plannen Maken. De Komende Tien Jaar zijn Bepalend Voor Of wij Het Gaan redden of Niet.”

Dat klinkt als Opjagen.

Het World Economic Forum had een Kaartje Dit Jaar. In Europa is één Land Rood: Nederland. Omdat we Zo Laag Liggen. Het is Fascinerend, dat we ons Niet Bewust Zijn van het Feit, dat de Rest van de Wereld ons als een Risico Factor Ziet. Als Buitenlandse Investeerders Niet Meer Willen Investeren, is dat het Begin van het Einde. Als we Daarentegen Wél Slagen, worden we Weer Gidsland in de Wereld.”

Geen Delta in de Wereld, die Zo Veel Verschillende Problemen op Zijn Bordje heeft

Wetenschapper en Activist

Jan Rotmans (1961) is Hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde op Klimaatmodellen, werd de Jongste Hoogleraar van Nederland, werkte bij de Verenigde Naties, en besloot na een Ernstig Fiets Ongeluk een Activistischer Houding aan te nemen. Rotmans schreef twintig Boeken, is Mede Oprichter van Klimaat Actiegroep Urgenda en Initiator van diverse Maatschappelijke Initiatieven rondom Energie, Klimaat en Sociale Veranderingen.

Helderse Courant, 3 november 2021

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Klaus+Schwab
https://robscholtemuseum.nl/?s=World+Economic+Forum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+Rotmans
https://robscholtemuseum.nl/?s=Erasmus+Universiteit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Urgenda
https://robscholtemuseum.nl/?s=Klimaat+Actiegroep
https://robscholtemuseum.nl/?s=Agenda+21
https://robscholtemuseum.nl/?s=Agenda+2030
https://robscholtemuseum.nl/?s=Transitie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Transitiekunde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Groen+Hart
https://robscholtemuseum.nl/?s=Blauw+Hart
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kunstmatig+Lage+Rente
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geld+Pompen+In+Economie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Noordzee
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dijken
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wadden+Eilanden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Noordzee
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wadden+Structuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verdedigingslinie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verzet+Tegen++Water
https://robscholtemuseum.nl/?s=Land+Terug+Aan+Water
https://robscholtemuseum.nl/?s=Visie+voor+Nederland+over+100+jaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Randstad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Blauwe+Randstad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verstedelijkt+Landschap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Boeren
https://robscholtemuseum.nl/?s=Landbouw
https://robscholtemuseum.nl/?s=Landbouw+Areaal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schiphol
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schiphol+op+Zee
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wassend+Water
https://robscholtemuseum.nl/?s=Water+Afvoer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zoute+Kwel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeespiegel+Stijging
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onder+Zeeniveau
https://robscholtemuseum.nl/?s=Boven+Zeeniveau
https://robscholtemuseum.nl/?s=Op+Water+Wonen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Op+Water+Werken
https://robscholtemuseum.nl/?s=KNMI+Rapport
https://robscholtemuseum.nl/?s=RCP8.5
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zware+Westerstorm
https://robscholtemuseum.nl/?s=Overstroming
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zilte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zilte+Landbouw
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeekraal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Broccoli
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vlas
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hennep
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lisdodde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bio+Grondstof
https://robscholtemuseum.nl/?s=3D+Printen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Laser+Snijden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Delta
https://robscholtemuseum.nl/?s=Delta+Werken
https://robscholtemuseum.nl/?s=Risico+Factor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Omarm+de+Chaos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Orde+uit+Chaos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Begin+van+het+Einde