Eddy Lefevre – ‘Kamagurka tussen humor en parodie’ in mudel

Deinze / Nevele – In het kader van de tentoonstelling ‘Kamagurkistan | De grenzen van de ernst’ in mudel, het Museum van Deinze en de Leiestreek, is er op zondagmorgen 20 oktober de voordracht ‘Kamagurka tussen humor en parodie’, met rondleiding, door Peter Jonnaert. Hij is leerkracht kunstgeschiedenis in het deeltijds kunstonderwijs. Met zijn organisatie Kunstkraker geeft hij lezingen en lessenreeksen over kunst en gidst in diverse Vlaamse kunstmusea.

In zijn schilderijen bekijkt Kamagurka de werkelijkheid met een gezonde dosis absurde humor. Hij haalt zijn inspiratie bij diverse kunststromingen, zoals het kubisme en de popart. Hoe verhoudt de humor van Kama zich binnen het artistieke veld? Zijn werk wordt vergeleken met werken van vele andere kunstenaars, die door de jaren heen humor hanteren, en getoetst aan moderne en hedendaagse kunst van René Daniels, Richard Jackson, Sigmar Polke, Zeng Fanzhi, Rob Scholte, Jacques Charlier en Kati Heck. Ook zij balanceren op de dunne grens tussen parodie, inspiratie en nabootsing.

Praktisch

Wanneer: zondag 20 oktober 2019 om 10 uur.

Toegang: € 16. Tickets via info.gent.eeklo@vormingplus.be. Toegangsprijs voor mudel is niet inbegrepen. Inwoners van Deinze kunnen op zondag gratis binnen.

Waar: mudel, Museum van Deinze en de Leiestreek, L. Matthyslaan 3-5, 9800 Deinze

Het is een organisatie van Vormingplus Gent-Eeklo, in samenwerking met bibliotheek Deinze en mudel.

Nieuwsblad, 13 oktober 2019, 11:13

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191013_04660574