Ed Wijnberg – ‘Gemeente Amsterdam laat Straat Markten Bewust aan hun Lot over’

Markt, Elders in Nederland (gif Giphy)

Mais Où sont les Neiges d Antan? (gif Tumblr)

Markets in Amsterdam (foto amsterdamtips.com)

Noorder Markt (foto thegretaescape.com)

Waterlooplein Flea Market Amsterdam (foto placesweknow.com)

Markt (foto verbaljam.nl)

Markt (foto waterlooplein.amsterdam)

Antiquites et de Bric a Brac Marche Waterloo Plein Amsterdam (foto alamyimages.fr)

Waterloo Plein Amsterdam (foto docplayer.nl)

Ook de Westermarkt kampt met leegstand, stelt lezer Ed Wijnberg. Beeld ANP / Evert Elzinga

Ook de Westermarkt kampt met LeegStand, stelt Ed Wijnberg (foto Evert Elzinga)

I am A Market Maker (gif Michael Wendler)

Gemeente Amsterdam laat Straat Markten Bewust aan hun Lot over

De Gemeente verzuimt zijn Plicht als het gaat om het Leven S Vatbaar houden van de Straat Markten in Amsterdam, zegt Markt Ondernemer Ed Wijnberg. Volgens hem wil de Gemeente van de Markten af.

De Markten van Amsterdam, Ooit het Visitekaartje van de Stad, worden Volledig Verwaarloosd. Nood Kreten en Brand Brieven ten Spijt blijft het Gemeentelijk Markt Bureau vol harden in een Bureaucratische Aanpak van de Enorme Leeg Stand op de Amsterdamse Markten.

Daar Waar de Aandacht moet uit gaan naar Initiatieven van Goed Willende Markt Makelaars, Markt Ondernemers en Kramen Zetters om de Markten op Korte Termijn Weer Vol bezet te Krijgen met Markt Ondernemers, worden daar Alle Mogelijke Hindernissen tegen Op Feworpen.

Neem bij Voorbeeld de Maandag Markt in de Westerstraat, waar de Leeg Stand Goed te merken is. In mei zijn het Markt Bureau van de Gemeente en de Complete Amsterdamse Politiek in het Bezit gesteld van een Brand  Brief. Deze Brand Brief focuste zich op de Maandag Markt in de Westerstraat, maar stond en staat ook Symbool voor het Gemeentelijk Beleid ten Aanzien van Alle Amsterdamse Markten.

Markt Makelaar

Het Aanstellen van een Vervangend Markt Makelaar was de Enige Reactie van het Markt Bureau. Deze Makelaar ontplooide per Om Gaande Initiatieven om op Korte Termijn tot een Her In Deling van de Westerstraat Markt over te gaan. De Initiatieven van de Markt Makelaar ten Spijt, wordt de Her In Deling op Korte Termijn Gedwarsboomd door Gemeentelijke en Ambtelijke Belangen.

Een Her In Deling is bedoeld om een Markt Volledig Bezet te houden met Markt Ondernemers om deze Aantrekkelijk voor de Bezoekers te houden. Sinds 2016 moet Minimaal Eens in de Drie Jaar Beoordeeld worden of een Markt moet worden Her In Gedeeld, vóór 2016 moest een Markt eens in de Drie Jaar worden Her In Gedeeld.

De Laatste Her In Deling van de Westerstraat Markt heeft in 2010 plaats gevonden en werd Wffectief in 2011. Elf Jaar gGleden! De Leeg Stand op deze Maandag Morgen Markt is dus te wijten aan een Falende Organisatie binnen de Gemeente Amsterdam.

Vaste Lasten

Ik heb als Voorzitter van Belangen Verenigingen Vele Her In Delingen Mee Georganiseerd, die binnen Vier Weken konden worden Uit Gevoerd. Het Markt Bureau heeft in juli Aan Gegeven de Her In Deling pas in februari 2023 te kunnen laten Plaats vinden.

Wel heeft het Markt Bureau Tijd om Markt Ondernemers met een Vaste Stand Plaats aan te schrijven, dat zij Niet aan het Minimaal Gestelde Aantal ‘Sta Dagen’ op hun Lege Markt Vol Doen, terwijl de Gemeente Zelf Al Negen Jaar in Gebreke blijft en Niet naar de In Deling van de Markt heeft om gekeken.

Veel Nog Actieve Markt Ondernemers hebben hun Vaste Vergunning in geleverd vanwege de Hoge Vaste Maand Lasten Verbonden aan deze Vergunning. Met een Hernieuwde Inschrijving als ‘Loteling’ hebben zij intussen tegen een Dag Tarief op hun Markt de Stand Plaatsen voor het Uit Zoeken.

De Amsterdamse Markten worden Doel Bewust de Nek Om Gedraaid.

Ed Wijnberg
Markt Ondernemer, Amsterdam

Het Parool, 24 september 2022, 03:00

https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-gemeente-amsterdam-laat-straatmarkten-bewust-aan-hun-lot-over~beaea667f/?referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2F

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ed+Wijnberg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Markt+Ondernemer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Markt+Makelaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kraam+Zetter
https://robscholtemuseum.nl/?s=Markt+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeentelijk+Belang
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeentelijk+Markt+Bureau
https://robscholtemuseum.nl/?s=Markt+Bureau
https://robscholtemuseum.nl/?s=Maandag+Morgen+Markt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Westerstraat+Markt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Noorder+Markt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Waterloo+Plein+Markt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dapper+Markt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Albert+Cuyp+Markt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ten+Kate+Markt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Markt+Her+In+Deling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vaste+Markt+Stand+Plaats
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vaste+Markt+Vergunning
https://robscholtemuseum.nl/?s=Markt+Sta+Dag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Markt+Loting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Loteling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Brand+Brief
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nood+Kreet